2014-11-25

Det går bedre nå

I år ble det fantastisk gode kornavlinger på grunn av den fine sommeren. Så staten har betalt ut rekordstore korntrygder.

I fjor var det et sorgens år for bøndenes avlinger På forsommeren var det for kalt og for tørt, og senere regnet restene bort. Det var bra de fikk avlingsskadetrygd.

Det er ikke rart at bøndene protesterer mot EU-regler og mer konkurranse på matvarefronten.

Ingen kommentarer: