2014-11-09

Flerkoneri i Norge

Utlendingsdirektoratet forklarte i Aftenposten om flergifte i Norge. Hensynet til barnas rett og en nøyaktig oppfølging av lover og regler følges av UDI. Dette gjelder saker hvor personer som bor i Norge har ektefeller i andre land (det er som regel menn som har flere koner og ikke omvendt). I praksis gir dette følgende resultat:

En innvandrer som bor i Norge med sin ektefelle (i mange tilfeller en pakistansk mann med en norsk kone) krever gjenforening med sine barn som han har med en annen kone i hjemlandet. Når disse barna har fått norsk statsborgerskap, får deres mor (hans andre kone) oppholdstillatelse i Norge på grunn av reglene om familiegjenforening. Dette kan faktisk gjentas flere ganger og fører til at vi her i Norge har innført flerkoneri for innvandrere. Det som ikke er klart er om den andre hustrus foreldre også får oppholdstillatelse, eller om våre nye landsmenn kan unne seg den luksus å ha flere koner, men bare en svigermor.  

Ingen kommentarer: