2015-05-16

Reklame er også informasjon

Mona Kristin Mathisen er irritert på A-magasinet fordi det er så mye reklame. Mona Kristin bor tydeligvis i et elfenbensslott og får dekket alle sine behov uten selv å behøve å gjøre noe, men vi andre trenger informasjon om reiser, verktøy, bolig og alt annet som selges – og dermed må markedsføres. Jeg ønsker ikke et blad som bare er en tynn blekke, for det ville bli resultatet av fr. Mathisens ønske. Det neste resultatet ville naturligvis bli intet magasin i det hele tatt, fordi det er umulig å eksistere uten inntekter.

Ingen kommentarer: