2015-05-26

Stort fokus

Utdanningsforbundet liker ikke FrP, muligens fordi høyresiden ønsker å stille krav, også til lærerne. I den vanlige tiraden med sutring og utskjelling av FrP, skriver Thorbjørn Formo blant annet: «vi har et stort fokus, både under vår utdannelse og under utførelse av vår profesjon». Her har nok Formo avslørt problemet, stort fokus betyr at målet blir utflytende og uskarpt. Dess større fokus man har, dess mer uklart blir målet; det vet enhver liten gutt som har prøvd seg med brennglass. Thorbjørn Formo er muligens så opptatt med undervisningsbyråkrati at han ikke har tid til å undervise i norsk, hans sleivete og unøyaktige innlegg i DT tyder på at skolen antagelig trenger litt mer styring fra politikerne.

Ingen kommentarer: