2012-12-20

Lundteigen og økonomi


 Lundteigen og økonomi

Per Olaf Lundteigen bruker nesten en hel side i Drammens Tidende på et angrep på markedsøkonomien. Lundteigen vil ha mer plan i økonomien, han vil ikke la folk få styre sine egne penger, han vil ikke la u-landene få bedre levevilkår ved å la dem eksportere produkter til oss. Planøkonomien har vært en katastrofe for Sovjetsamveldet, den har vært en fiasko på Cuba og den har kjørt Albania fallitt. La oss for all del slippe Senterpartiets planøkonomi her i Norge. Vi trenger slike fargeklatter som Erling Folkvord og Per Olaf Lundteigen, men fri og bevare oss for å leve i et samfunn hvor de virkelig hadde politisk makt, det ville bli en forferdelig diktaturstat.

Gamle takter fra Lundteigen


Gamle takter fra Lundteigen

I lørdagens Drammens Tidende beskriver Per Olaf Lundteigen finanskrisen, og konklusjonen er klar – globalisering, USA og frie markeder er som vanlig syndebukkene. Sterkere styring, rettferdig fordeling og flere komiteer er som vanlig svaret. Naturligvis har Lundteigen rett, denne finanskrisen kunne ikke oppstått i det gamle Sovjet, Albania eller Mao-Kina, men vil vi virkelig ha et slikt samfunn her i Norge? Midt i Lundteigens artikkel leser jeg følgende ”I bunnen for en ny organisering av økonomien må det ligge en forståelse for at folk, i en verden i rask endring, ikke alltid har tilstrekkelig informasjon til å inngå kontakter til såkalt riktig pris.” Ja, der slapp katta ut av sekken, Lundteigen mener at folk er for dumme til å ta hånd om sine egne penger, derfor må noen som er fornuftigere/bedre informert gjøre det for dem. Jeg for min del vil ha meg frabedt at bedrevitere som Per Olaf Lundteigen skal ta verdivalg på mine vegne. Det er allerede lite nok av lønna som jeg selv kan disponere etter at grådige politikere har tatt sin del, men jeg skjønner at Senterpartiets representant ikke er fornøyd før han har forsynt seg med alt. Vi trenger slike fargeklatter som Magnar Bergo og Per Olaf Lundteigen i et fritt samfunn, men fri og bevare oss for å leve i et land hvor de virkelig har politisk makt, det ville bli en forferdelig diktaturstat. Forøvrig er det interessant å se at den som sitter på pengesekken (Kristin Halvorsen) samme dag har et innlegg i Aftenposten hvor hun priser frihandel som løsningen på den økonomiske krisen – det skal bli morsomt å oppleve valgkampen fra de rødgrønne med Kristin på den ene siden og Per Olaf på den andre, i full kamp om våre penger.