2023-11-29

Parkeringsplass for kvinner

 I Østerrike er handikap-plassene 100 % større og
plassen for kvinner 50 % større enn standard. Det ser fornuftig ut.