2015-02-28

Norges urbefolkning

Rett som det er betegnes samene som Norges urbefolkning, men dette må da være galt. Samene kom hit til landet omtrent ved Kristi fødsel, da hadde Norge alt vært befolket av nordmenn i over syv tusen år.

Jeg trodde faktisk at det var den opprinnelige befolkningen i et land som skulle betegnes urbefolkning, ikke noen tilfeldige innflyttere. Hvis alle som kler seg i kostymer og bor i telt, skal kalles urbefolkning, så må den betegnelsen også gjelde for enhver speidertropp her i landet.

2015-02-26

Klagenemnder

Trist at finansklagenemnda ikke er uavhengig, men står på bankenes side. Det gjelder forøvrig flere av nemndene; pasientskadenemnda er sykehusenes representant og flyklagenemnda (transportklagenemnda) har flere representanter som støtter flyselskapene uavhengig av de faktiske forhold.

Det er ofte bare Forbrukerrådets representant som står på "den lille manns" side.


2015-02-25

Is og snø i Drammen

I vinter har det som vanlig vært mange klager på brøyting og strøing av Drammens gater. Nå kan imidlertid både innbyggere og politikere puste lettet ut. Det komme en garanti fra Vegvesenet som sier: ”All snø i Buskerud skal fjernes innen juli”. Dette gjelder uansett snømengde, tid på døgnet eller hvor i fylket snøen faller ned.” Vi hilser med glede denne garantien, bare hold ut noen få måneder til så er både snø og is fjernet.

2015-02-24

Hvordan man optimaliserer veisalting

Teknisk Ukeblad hadde en interessant artikkel om hvordan man egentlig burde salte norske veier. Hvis disse reglene ble fulgt, ville det knapt vært noen debatt om veisaltingen. Problemet, som opphetede debatter viser, er at vegvesenet dessverre ikke salter på denne optimale måten. De fleste som har vært ute på norske veier vinterstid har observert salting ved både ved ti kuldegrader og når snøen laver ned slik at man i stedet burde brøytet. Mange fortvilte hageeiere har sett sine busker sykne hen og dø etter en vinter med overdådig salting, og vegvesenets egne beplantninger blir ofte brune, visne og må skiftes ut; hvordan det går med grunnvannet er bare trist å tenke på.

Egentlig litt pussig at det i denne saken er flere parter som kjemper mot hverandre, både Vegdirektoratet og bilistene burde jo ha sammenfallende ønsker om sikrere veier, men slik er det ikke. Bilistene, NAF og de lokale vegkontorene er på den ene siden og Vegdirektoratet på den andre. For å forsvare den massive saltingen vi bedriver her i Norge, publiserer Vegdirektoratet undersøkelser som viser at det er færre ulykker på saltede veier enn på andre veier. Hvis man imidlertid undersøker materialet som ligger til grunn for denne påstanden, vil man se at her er det med stor eleganse løyet med statistikk for å få frem det resultatet som direktoratet ønsker.


Av de ulykkene som danner grunnlag for denne statistikken viser det seg at en meget stor andel har skjedd i et område innenfor to hundre meter fra saltede strekninger. Dette er ikke det minste rart. Når man kjører fra et saltet område og plutselig kommer over på snø-/isunderlag, vil de fleste innse at her kan det lett skje en ulykke. Et seigt slimete belegg over frontrute og lykteglass gjør ikke saken bedre. Selv om man innser at disse ulykkene ikke ville ha skjedd uten salting, er de plassert i rubrikken "ulykker på ikke saltede strekninger". Ulykker som oppstår der hvor saltede veier går i bru over andre veier, og saltet drypper ned på en usaltet vei som dermed blir såpeglatt er også omhyggelig plassert i gal kategori. Dermed har Vegdirektoratet på en raffinert måte fått den konklusjonen de ønsker. Hvorfor Vegdirektoratet legger slik prestisje i å ha dette forurensende sølet er for de fleste bilister helt uforståelig. Det er jo stort sett bare ved underkjølt regn at saltingen virkelig har stor verdi, ved andre kjøreforhold skaper saltet ofte større problemer enn det løser.

2015-02-23

Politireformen

Nedre Eiker-ordfører fra Arbeiderpartiet, Bent Inge Bye, prøver å latterliggjøre den nye politireformen ved å kalle den «bare lureri». Ordføreren står som representant for det partiet som med dårlig ledelse gjennom mange år har kjørt Nedre Eiker mot konkurs. I 2014 ble Nedre Eiker plassert på ROBEK-listen fordi de ikke klarte å styre seg selv. Jeg regner med at Norges sentrale ledelse trygt kan ignorere Byes innspill, man finner tydeligvis ikke den beste strategiske tenkningen i det kommunestyret.

2015-02-22

Menneskeverd

Mange muslimer forteller at Koranen sier at man ikke skal drepe mennesker, og at mennesker må respektere hverandre og være høflige mot hverandre. De har imidlertid omhyggelig utelatt at det kun er muslimer som regnes som mennesker, vi andre er infidel og har ikke noen rettigheter.


2015-02-21

Konsekvenser

I DT var det en liten notis om en ungdomsgjeng som plaget badegjestene på Drammensbadet. Politiet måtte tilkalles for å prøve å få kontroll på de bråkende ungguttene. Det jeg funderer på er om denne episoden får noen som helst slags konsekvenser for guttegjengen, eller har det bare vært en episode som de kunne skryte av til kameratene? Det at politiet måtte krangle med dem, har opplagt høynet deres status i ungdomsmiljøet. Kan vi kanskje ønske oss litt lærdom fra Singapore, hvor den slags oppførsel faktisk blir straffet? Der finnes det for eksempel ikke tagging og hærverk, rett og slett fordi lovbrudd får konsekvenser.

2015-02-18

Kjeltringer vernes

Det kommer ofte innlegg som påpeker forskjellen mellom heltidsforbrytere og vanlige mennesker som kommer i skade for å bryte veitrafikkloven. Man lurer naturligvis på hvorfor politiet bruker sine ressurser på å ta folk som kanskje kjører ti kilometer for fort i radarkontroll, og så gir kroniske kriminelle med 70 straffesaker kvantumsrabatt. For å forstå dette, må vi se på hvordan norske myndigheter tenker og fungerer.

Det offentlige system i Norge har vist seg å være et bunnløst svelg som krever stadig mer ressurser. Dette fører igjen til at politikerne er på en desperat jakt etter flere penger. Problemet er at fengsling av volds- og innbruddsforbrytere ikke skaper noe inntekter til det offentlige, tvert imot. Disse personene har ikke midler eller vilje til å betale bøter, og fengselsplasser er som kjent meget dyrt etter den norske metoden; kun en fange pr. rom osv.

I motsetning til forbryterne bidrar folk som har bil og blir tatt for å bryte veitrafikkloven med store summer til det offentlige hvert år. Det er åpenbart hvor det lønner seg å sette inn ressurser. Hvis myndigheter skulle gjøre noe med all den meningsløse volden som skjer i våre gater, pådrar de seg utgifter. Fartskontroller og parkometervakter gir inntekter. Derfor er det helt naturlig at påtalemyndighetene handler som de gjør, de tar rett og slett signalene fra våre øverste politiske myndigheter at:  det offentlige trenger mer penger.

2015-02-14

Pyramidespill og penger.

Folk som er med på pyramidespill, spilleautomater, lotto, flakslodd og toto, har vel egentlig så dårlig økonomisk sans at det er like greit at de gir pengene sine til noen som kan utnytte dem på en bedre måte. Jeg ser at toppene i disse spillene kjøper seg fine biler og ferierer på de beste steder i verden. Det virker som om disse har mye større sans for å bruke penger til noe fornuftig enn de tullebukkene som frivillig gir bort sine sparepenger.