2016-09-16

Pizza er viktig

Konkurransetilsynet har stanset sammenslåingen av Peppes og Dolly Dimple’s. Årsaken er at ellers ville konkurransepresset mellom dem forsvunnet og et slikt monopol ville ha ført til økte priser og dårligere kvalitet. Det er synd at man ikke gjør samme vurdering når det gjelder offentlige tjenester; sykehus, vannverk eller veibygging. Men naturligvis, det er jo ikke så viktig med kvalitet og pris på slike ting.Vi får trøste oss med en pizza, der sørger Konkurransetilsynet for at kvaliteten er på topp, så får det gå som det vil med monopolene som ikke er så viktige.

2016-09-02

Pensjonistene taper – igjen

Aftenposten melder at pensjonistenes kjøpekraft minker nok en gang. År etter år blir pensjonen for vanlige folk redusert. Pensjonen blir underregulert i forhold til prisstigningen, pensjonister som bor sammen får redusert pensjonen sin, pensjonsbeløpet blir redusert med levealderjustering og eldre arbeidsløse blir tvunget til å ta ut i pensjon i stedet for å gå på dagpenger til de blir 67 år. Vi får glede oss over at politikernes pensjon er like god som før; etter 12 år på Stortinget har de sikret seg en inflasjonsregulert generøs pensjon som vi andre bare kan drømme om. Og hvis politikeren blir stemt ut av Stortinget, så fortsetter han på etterlønn slik at han skal slippe å gå på NAV og heve dagpenger sammen med den gemene hop. Det er i slike stunder at jeg angrer på at jeg ikke tok imot tilbudet jeg fikk for noen år siden om å bli profesjonell politiker. Men jeg takket nei, fordi jeg fant at jeg manglet de tre vesentligste kvalifikasjonene; smålighet, grådighet og en ubendig trang til å detaljbestemme over andre mennesker.