2013-06-30

Allmektige Gud?

Jeg lærte på skolen at ikke en spurv faller til jorden uten at det er Guds vilje.

- Tenk deg en jente på 12 år.
- Forestill deg at hun blir kidnappet, mishandlet, voldtatt og drept.
- Prøv så å tro at det finnes en allmektig Gud.


2013-06-29

Staten og norske veier

Nok en gang får vi en reportasje i Aftenposten om hvordan staten stikker av fra regningen når det skal bygges veier i Norge. Nok en gang får vi høre om hvor begredelig det står til med samferdsel her i «verdens rikeste land». Som gallupen viser er det etter hvert ganske mange andre enn Carl I. Hagen som spør hvorfor vi skal spare oss til fant her i landet. Svaret er ganske enkelt; vi har en statsminister som er svært internasjonalt anlagt, og det er stor prestisje ved at Norge har verdens største fond. Derfor må vi spinke og spare slik at hver eneste ledige krone kan settes inn i oljefondet (Statens pensjonsfond utland). Norske veier, skoler og sykehus er fullstendig ukjente i utlandet og bringer ikke med seg prestisje i det hele tatt. Men at vårt statlige fond har passert erkerivalen Abu Dhabi og nå er verdens største, det blir lagt merke til. Det vikarierende motivet som regjeringen bruker som unnskyldning, er at bruk av oljepenger i Norge vil skade norsk økonomi. Dette er ikke korrekt når det gjelder veier; vi kan ta kontakt med et tysk firma og si: «Her er hundre millioner kroner, bygg den veistrekningen». Det vil ikke påvirke norsk økonomi i det hele tatt, bortsett fra at det vil resultere i noen flere kilometer med anstendige veier.

2013-06-27

Kildesortering er lett

 Ta for eksempel en tepose 

 • Stiften går i metallavfall
 • Etiketten går som papir/papp
 • Hvis posen er av papir, kan hele kastes i kompostbingen. Men hvis den er av plast, så må den åpnes og innholdet kastes i kompostbingen mens posen skylles og går i plastavfall.
 • Hyssingen går til FretexSentrumsutvikling i Drammen

I mange år har politikerne i Drammen arbeidet aktivt for å hindre biltrafikk i sentrum. Nå er plutselig alle sammen på banen og beklager seg over at sentrum blir dødt og forlatt. Jeg trodde faktisk dette var en ønsket utvikling fra politikerne, det virker i hvert fall slik. Forsto virkelig ikke politikerne at når bilene fjernes fra byen, så vil færre folk besøke stedet; dermed blir det lite kunder i butikkene, og dette vil igjen føre til at bedriftene forsvinner – så enkelt er det. Det er politisk korrekt å mislike biltrafikk i byer og tettsteder, men heldigvis er det bare venstresiden som vil forby folk å velge fritt (Arbeiderpartiet og SV kamuflerer det som ”lov om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrum”). Men det er fremdeles sammenheng mellom årsak og virkning, og hvis man vil ha et yrende sentrum, så må man akseptere bilen selv om det ikke er PK. 

Panikkforslag som parkeringsavgift på kjøpesentra, kamp mot utbygging av Buskerud storsenter eller byråkratisk detaljregulering av Gulskogen senter vil ikke hjelpe. Ta en kikk på parkeringsplassen på et hvilket som helst senter og se hvor fullastete bilene er, ingen vil drasse med seg seks-åtte bæreposer på bussen. Personlig må jeg gå tre-fire turer for å hente inn varene fra bilen etter ukens handletur, hvordan skulle jeg fått dem hjem fra bussholdeplassen? Dyre og dårlige parkeringsforhold, håpløse køer og elendig brøyting om vinteren, nei den byen holder jeg meg unna. Da handler jeg i stedet på Liertoppen, Gulskogen, Buskerud eller Sandvika storsenter. Når skal våre politikere forstå at man kan ikke skape noe med forbud, avgifter, gebyrer og hindringer, det må positive virkemidler til?

2013-06-25

Svake sjeler og bingo - spilleavhengighet

Spilleavhengighet er et stort problem for dem det rammer. Mange mennesker ødelegger både sitt eget liv og familiens. Etter hvert som elektroniske terminaler erstatter de gamle brett og kulepennsystemene i bingolokalene viser det seg at svake mennesker raskt spiller bort både lønn, trygd og sykepenger til fortvilelse og ruin. Til tross for sterk motstand fra lokale politikere som får problemene (mens staten får inntektene), så blir automatene tvangsutplassert. De frivillige organisasjonene som tidligere drev virksomheten hadde aldri slik makt.  

Norsk Tipping teppebomber Norge med annonser for alle typer spill. NRK bruker sine ressurser for å reklamere for spillingen. Ingen privat organisasjon ville slippe unna med å utnytte svake mennesker på det viset. Når de rødgrønne ser en mulighet til å forsyne seg med folks penger, er ingen midler for lurvete. I 2010 ble det forbudt å stille opp bingoautomater (de var private). Årsaken var stadig flere rapporter om problematisk spilladferd knyttet til automatene. Ett år senere fant staten ut at bingoautomater var helt i orden, så lenge gevinsten gikk inn i statskassa og ikke til Røde Kors eller Kreftforeningen. 

Hvis man drar til Las Vegas og spiller lykkespill, så tar mafiaen som driver spillehallene 10 % av innsatsen. Det betyr at ni tiendedeler går tilbake til deltakerne i form av gevinster. Hvis man spiller her i Norge så forsyner Norsk Tipping seg med 50 %. Det betyr at halvparten av alle pengene spillerne betaler inn, går rett i statskassa. Til og med for politikere så er dette i grådigste laget, men med slike inntekter så er det lett å forstå at Norsk Tipping får frie hender.

SV har lykkes – Norge er blitt verdens sosialkontor

2013-06-24

Nordmenn er dumme i hodet og stinne av penger

Både hotellrom og flyreiser blir dyrere når de kan identifisere at du er norsk. Søk gjennom en proxy og prisene faller umiddelbart. Som svenskene sier det; «Nordmenn er dumme i hodet og stinne av penger». Dette er det mange som utnytter.

Hvorfor finner vi oss egentlig i alt dette?


 • Landbruksmonopol.
 • Tollmurer som gir kunstig høye priser.
 • Prestisjefylte politikere som investerer oljepengene i utlandet i stedet for å bygge opp her i Norge.
 • Rekordstore u-hjelpsutgifter som opprettholder korrupsjon, terror og diktatur i fattige land.
 • Klimafond og avgifter som går i lomma til svindlere.
 • Utenlandske kriminelle som ser på Norge som en gratis godtebutikk og fengsel her i landet som ferie.
 • Tiggere og prostituerte som dominerer hovedstadens paradegate.
 • 15 % høyere priser i katalogene fra Clas Ohlson, Biltema og Jula i forhold til Sverige.

2013-06-23

Norsk bistand - U-hjelp

DT forteller at drammenserne er skeptiske til hvordan norsk bistand forvaltes, det ikke det minste rart. Norsk uhjelp har en lang rekke fiaskoer og mislykkede prosjekter bak seg. Det er beklagelig at skattebetalernes penger har ført til store skader i Afrika, fordi vi naivt har støttet korrupsjon og diktatur. Det er svært trist at Arbeiderpartiet og SV har sendt millioner av kroner til Zimbabwe for å hjelpe Robert Mugabe med å bygge opp en av verdens verste diktaturstater.
Norge sprer uhjelpsmidler ut over nesten halvparten av alle land i verden, og det er minimal kontroll med hvordan pengene blir brukt. Ofte går de rett inn i statskassen til korrupte regimer, og norske utviklingskonsulenter skriver fakturaer med gaffel. Det har ikke manglet forskningsrapporter om uhjelpsfiaskoer. Disse rapportene blir dessverre ignorert av Erik Solheim, Jonas Gar Støre og hele KrF. Faktisk er det litt pussig at de politiske partiene som er ivrigst til å bevilge penger til uhjelp, også er blant dem som lager det strengeste lovverket og de høyeste tollmurene for å hindre uland å selge varer til oss. Handel løfter fattige land ut av hengemyra og gir innbyggerne nye muligheter og en bedre fremtid, men ikke med Norge. Her vil vi heller ha den selvtilfredse følelsen av å gi almisser.Vi kunne lære litt av hvordan Kina bygger i Afrika. Kineserne kommer med kunnskap, kapital og vilje til å handle med og å ansette afrikanerne. Dette er en utrolig kontrast til den uhjelpen som Norge har drevet med. Ut ifra en misforstått avlatsholdning, eller for å få den gode følelsen av å hjelpe, så har vi delt ut milliarder av kroner til fattige mennesker i utviklingsland. Diskusjonene blant politikerne har alltid vært: ”Hvor mye kan vi gi”, aldri ”Hvordan kan midlene gi mottakerne mulighet til å stå på egne ben”. Dessverre har resultatene ofte vært stikk imot alle de gode forsettene vi har hatt. År etter år har vi trent opp innbyggerne i uland til å bli passive bistandsmottakere. Det er ingen tvil om at det gir en god følelse i hjertet å gi penger til fattige mennesker. Hvis den tredje verden gjennom handel blir velstående, da forsvinner faktisk muligheten til å vise hvor snill og god man er; og SV/Kristelig Folkeparti må innrømme at en av deres virkelig store flaggsaker, uhjelp, faktisk er en fiasko.  

2013-06-22

Leiesoldater

Mange er sterkt kritisk til Bjarne Håkon Hanssens arbeid som rådgiver. Har han nå andre meninger fra da han satt i regjering, eller er hans integritet til salgs? Kritikere klarer rett og slett ikke å skille personens meninger og hans jobb. Man kunne like gjerne kritisert advokatbransjen. Skal en sakfører som forsvarer drapsmenn, pedofile og voldtektsmenn selv tro på det han sier og det han forsvarer? Nei, naturligvis ikke, sakførere kan gi råd og argumentasjon helt uavhengig av egne personlig meninger og overbevisninger. På samme måte er det med rådgivere, lobbyister og de fleste andre konsulenter. De er leiesoldater, betalt for å gjøre en jobb. Dette har ingenting med integritet eller personlig overbevisning å gjøre. PR-folk som lager reklame for å drikke melk eller spise ost kan gjerne være laktoseintolerante. Det at man ofte vil gjøre en bedre jobb når man har interesse eller positive meninger om saken, er en annen debatt. 

Direkte patetisk blir det når Marit Nybakk fra Arbeiderpartiet vil ha en karenstid på to år. Det ville bare resultere i at politikere som slutter i jobben, får to års fullt betalt ferie fra det offentlige. Personlig mener jeg at enhver karantenetid er bortkastet, og som vist i Bjarne Håkon Hanssens tilfelle, uten noen praktisk betydning. SV sier at de vil ha fem års karenstid – er det virkelig ingen ende på hvilke fordeler politikerne skal kunne bevilge seg selv? Vesentlig mer effektivt enn karenstid ville det vært om Stortinget opprettet et lobbyregister som klart viste hvilke personer som representerte de enkelte aktører og saker.

2013-06-21

Vi blir lurt – igjen

Trond Giske fra Arbeiderpartiet vil ha nye, øremerkede skatter. Disse skattene skal finansiere skoler og sykehjem, og jeg forstår at dette er bare begynnelsen på en lang rekke øremerkede skatter. Det er som et ekko fra innføringen av bompengeavgifter. Bilistene ville ha forståelse for disse avgiftene når de ble øremerket for bruk til veiutbygging var temaet den gang. Det gikk ikke mange årene, så ble våre politikere fristet til å kanalisere denne pengestrømmen til andre gode formål. Nå brukes milliardene som bilistene betaler inn til kollektivtrafikk, sykkelstier og andre hjertesaker; dessuten melder NAF at en tredjedel – femten milliarder – går bort i administrasjon og renter. Man skal være ualminnelig godtroende for å la seg lure av Trond Giskes argumentasjon. All erfaring viser at dess mer penger politikerne klarer å få inn, dess mer penger bruker de og dess mer byråkratisk blir det offentlige systemet. Vi har allerede verdens høyeste skatte- og avgiftsnivå, og i tillegg må vi nå betale inn ekstra til veier, skoler og sykehjem. Går hele den ordinære skatten bare til byråkrati? Flere statsvitere og sosialøkonomer har påvist at Norge har en offentlig administrasjon som kunne passe for et land på trettifem millioner mennesker, ikke snøtt fem som vi faktisk er. 

Gjenvinningsstasjonen i Lier fungerer ikke

Drammens Tidende hadde en fyldig reportasje fra Lindum gjenvinningsstasjon, og de fortalte at her kom det også liunger. Folk fra Lier kjører heller til Drammen enn å besøke sin egen stasjon ved Tranby. Det er fullt forståelig. Det kan bli dyrt å være miljøvennlig i Lier. Personlig fikk jeg en bulk i bilen da en mann prøvde å lirke seg forbi med armene fulle av planker og mistet en av dem. Det blir noen tusen kroner i oppretting. Jeg hadde tatt med meg et tilhengerlass med metall, treverk og papp til Ragn-Sells område. Sjelden har jeg sett et anlegg som har fungert så dårlig. Det første man møter, er svære lastebiler på en smal og kronglete vei. Så stiller man seg bakerst i en endeløs kø av privatbiler med og uten tilhenger. Folk et stykke ut i køen tar med seg metallstenger, kasser og gamle møbler og presser seg forbi bilene som står oppe på perrongen – en liten glipp og lakken ripes opp. Irriterte kunder sniker i køen eller kjører foran perrongen for å kaste ting opp i containerne. Stressede lastebilsjåfører kjører 12 tonns trailere i sikksakk mellom personbilene. Det satt en kar der i campingstol og kikket på oss som prøvde å losse og sortere etter beste evne. Jeg spurte om de hadde tenkt å organisere dette på en bedre måte i fremtiden; ”Dette er ingenting”, sa han. ”Det hender køen står helt opp til Ringeriksveien med to timers ventetid.” Jeg kunne jo reise til Lindum hvis jeg ikke var fornøyd, var løsningen hans. Hvis man ikke gidder det, så har man jo restavfallsbeholderen hjemme.


2013-06-18

Verdens miljøvernminister

Vår statsminister, Jens Stoltenberg, reiste til en ny konferanse i Addis Abeba. Han uttaler at ingen andre stasministre har vært på så mange miljøkonferanser som ham – og det har han helt rett i. Alle andre statsledere ser det som sin primære oppgave å styre landet de er satt til å lede, de sender miljøvernministre, byråkrater eller utenriksministre til å delta på disse konferansene. Hvis Stoltenberg er interessert i å ordne opp i verdens miljøproblemer, så hadde det vært bedre at han igjen ble miljøvernminister og Arbeiderpartiet kom opp med en statsministerkandidat som kunne ta seg tid til å være hjemme i Norge. Det er et og annet problem som trengs å ryddes opp i her også; jernbanekaos, sykehusventelister, middelmådige skoler, et vegsystem som er femti år for gammelt, osv. osv. En kjettersk tanke slår meg når jeg ser de siste bildene av statsminister Stoltenberg vinke adjø til Norge; er det rett og slett mye morsommere å reise rundt i privatfly og besøke eksotiske steder enn å prøve å styre Norge? Det er naturligvis mulig at Jens Stoltenberg prøver å overgå Gro Harlem Brundtland, som også reiste rundt og ordnet opp i verdensproblemene i stedet for å regjere her hjemme. Vel, verden er ikke blitt noe bedre etter alle reisene til Brundtland, og jeg tviler på at den blir noe bedre etter Stoltenbergs turer. Jeg håper inderlig at neste valg gir oss en statsminister som prioriterer hjemlige forhold i stedet for å prøve å være en slags miljøvernminister for hele verden.

2013-06-17

Kysset av Martin Kolberg

Martin Kolberg kysset helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun garanterte for nytt sykehus i Buskerud. Tidligere kysset han Bjarne Håkon Hanssen fordi sykehuset skulle ligge i Lier. Dette er samme mannen som like før valget gikk ut i DT med store ord mot asylmottak på Lierskogen. Det var også bare valgflesk – UDI gjør som de vil uansett (i likhet med helseforetakene). Det virker som om Martin Kolberg akkurat som enkelte mafiabosser kysser politikere og byråkrater uansett kjønn eller resultat. DT har bare publisert de pene bildene hvor Kolberg kysser på kinnet, men personlig vil jeg betakke meg for å få et kyss av mannen; det er ikke godt å vite hvor de leppene har vært.2013-06-16

Jernbanedrift

Aftenposten har gjort en prisverdig sammenligning mellom norsk og svensk jernbanedrift. Monopol på den ene siden og konkurranse på den andre. Man kan også se til England og USA der jernbanen er privatisert, enhver som reiser i de landene kan glede seg over god kundebehandling, fremragende service på togene, moderne behagelige vogner og fremfor alt, tog som går i rute. Den norske staten skulle sørge for sikker jernbanedrift gjennom NSB, men det har jo ikke akkurat vært mangel på uhell her i landet. Problemet er at man ikke kan kontrollere seg selv, og når staten både driver virksomheten og kontrollerer den; blir det en sørgelig mangel på kontroll. Det har gjentatte ganger vist seg at tjenester som utføres av private blir vesentlig bedre fulgt opp og kontrollert av offentlige myndigheter enn da det offentlige selv drev virksomheten. Det viser seg på alle områder; bare konkurranse gir høyere kvalitet, lavere priser og bedre service.

2013-06-15

Hestemøkk

En leser har sendt inn et flott bilde av hestemøkk som forsøpler et busstopp i Lier. Rydd opp etter dere, sier han. Det er nok litt plundrete for rytteren å gå av hesten og feie den opp, men problemet kan veldig lett unngås ved å henge en pose under hestehalen. Dette vil imidlertid ikke rytterne, for det er ikke ”kult” å ri rundt med en slik pose. Derfor prøver de i stedet å stemple fotgjengere som ikke synes det er morsomt å tråkke i bæsj for dyrehatere. I mange storbyer er det påbudt å bruke en slik pose når man skal ri på offentlige gater og veier. Myndighetene prøvde å få gjennomført et slikt påbud i Oslo for noen år siden, men det ble stoppet av politiet; de synes ikke politihestene så ”tøffe” nok ut med en slik pose.

2013-06-14

Problemet er løst

Før helgen skrev jeg om mine vanskeligheter med å få kjøpt helt vanlig blomkål til søndagsmiddagen. En blomkåldyrker svarte at det måtte jeg bare finne meg i, det var ikke de rødgrønnes skyld. Tja, jeg tok med meg hele familien og kjørte til Nordby kjøpesenter på Svinesund; der bugnet det over av alle slags fristende grønnsaker, inkludert blomkål. Og ikke bare grønnsaker, det var et fantastisk utvalg av kjøtt, kylling, hermetikk og pålegg – til helt andre priser enn det vi må slite med her i Norge. Så blomkåldyrkeren i Lier tar nok feil, en blå regjering til høsten som ikke er i lomma på Lundteigen og co, vil åpne for konkurranse som gir bedre utvalg og lavere priser.

2013-06-13

Egil Drillo Olsen imponerer meg

Han er den eneste troende kommunist som er blitt mangemillionær ved å selge seg selv og familien til reklamebransjen.

Nødnummer - 110, 111, 112 eller var det 113 eller kanskje 911 ?

I ettertid er det stilt spørsmålstegn ved politiets håndtering av alle nødsamtalene som strømmet inn den 22. juli. Det var på tide. I motsetning til mange andre land, så har vi her i Norge et ineffektivt og lite brukervennlig nødnummersystem. I USA så har man for eksempel ett nødnummer - 911 - alle kjenner det, og barna lærer det fra først stund. Mange er reddet fra brann eller hjerteattakk fordi barn på 5 år har klart å slå dette enkle nummeret. På mottakssentralen sitter det profesjonelle folk som er drillet i å ta i mot nødsamtaler, enten det gjelder brann, sykdom, ulykker eller forbrytelser. De kan formidle, rapportere og sette inn hjelp etter behov. Her i Norge har vi tre forskjellige nummer for å oppnå det samme, hvert eneste distrikt skal bygge opp tre forskjellige sentraler; ikke rart i at opplæringen blir mangelfull og organiseringen tilfeldig. De hjelpsomme menneskene som betjener disse tre mottaksapparatene forteller om mange feilringinger; både fra barn og voksne, dette forsinker hjelpen og forringer tjenesten. Regjeringen syntes ikke dette systemet var byråkratisk nok, så de presterte å dele opp nummeret for å få legehjelp i tre nivåer. Hvis du blir akutt syk eller skadet, så skal du nå ringe til fastlegen, eller legevakten eller 113-ambulansen, og politiet har fått to forskjellige nummer. Det er sannelig ikke lett for en femåring å holde rede på alle disse forskjellige numrene hvis mamma har snublet og ligger i svime på kjøkkenet mens kokeplata gløder. Det er ikke greit for oss voksne heller. De fleste som har prøvd å ringe fastlegen vet at der kommer man ikke frem på telefon. Det å sitte en halv time i telefonkø er ikke bra hvis man trenger øyeblikkelig hjelp.


Hos politiet var det fredag den 22. juli én politibetjent som fortvilet prøvde å svare på alle nødanropene. Det automatiske systemet rutet mange samtaler videre til andre politidistrikt, hvor betjeningen var uvitende om forløpet. Kritikken bør ikke gå til politiet som gjorde så godt de kunne, med de ressursene de hadde. Kritikken bør rettes til våre øverste myndigheter som i stedet for å lage et effektivt og veltrent hjelpeapparat, ser det som et mål i seg selv å lage et system som er så byråkratisk og ineffektivt som overhodet mulig.

2013-06-12

Tomt for blomkål

Jeg skulle kjøpe blomkål til helgen, men butikken var tom så jeg gikk til neste. Den var også tom for blomkål, så jeg spurte betjeningen: «Hva har skjedd med blomkålen?» «Bama har gått tom», var svaret; så det er ingen som har blomkål. Fascinerende, slike er det å leve under et landbruksmonopol. Jeg begynner å forstå hvordan folk sto i kø foran tomme butikker i Sovjet. Til høsten stemmer jeg blått, det er ingen grunn til å finne seg i denne Senterparti-dominansen som de rødgrønne har pådyttet oss. Jeg kunne ikke engang drukne mine sorger med en flaske øl, for klokka var halv ni og politikerne har i sin uendelige visdom bestemt at da er det usunt for meg å kjøpe øl i butikken.

2013-06-11

Torgeir Bakstrever

Torgeir Micaelsen har et pussig innlegg hvor han forsvarer moms på elektroniske bøker. Han presterer å si at ”Når verden blir elektronisk så er det viktig at politikken følger etter”; ”dette er fremtidsrettet”. Han ønsker altså å se fremover ved å forsvare moms på elektroniske bøker, mens gammeldagse papirbøker som er produsert av døde trær slipper moms!


Det var en figur i litteraturen som het Morten Bakstrever, han hadde også problemer med å se fremover. Først synes jeg at det var trist at lederen i finanskomiteen var like bakstreversk, men så ser jeg midt i innlegget hans at han egentlig vil ha AVGIFTER PÅ ALT; se der slapp katta ut av sekken. Deretter kommer den vanlige regla om at statens inntekter er nødvendige for å sikre velferden, sykehus, helsestell og så videre. Ikke et ord om at alle de avgiftene som den norske stat tar inn, har gått med til å bygge opp et enormt og ineffektivt byråkrati som savner sidestykke i verden; kanskje med unntak av det gamle Sovjetunionen.

2013-06-10

Konge eller ikke konge

Hvorfor skal egentlig skattebetalerne finansiere kongehuset? Bør ikke apanasjen i stedet betales av VG, Dagbladet og ukebladene (muligens også TV2 & NRK) i et spleiselag; det er jo de som har glede og nytte av institusjonen. Vi andre, som synes hele det kongelige systemet er en stor, dyr og tåpelig parodi burde slippe denne utgiften.

2013-06-09

Telefonterroristene

Når et nytt firma skal startes er det mange utfordringer, problemer og hindringer som møter en fersk bedriftsleder. En av de mer påtrengende er telefonselgerne som, straks bedriften er registrert i Brønnøysund, kaster seg over telefonen. Et firma kan ikke, på samme måte som en privatperson, registrere seg i noe reservasjonsregister mot telefonplageånder – man kan dessverre ikke reservere bedriftens telefonnummer, bare egen privat mobiltelefon. En firmatelefon er derfor fritt vilt for disse pågående og utrettelige selgerne som gir tilbud på alt fra kontormateriell og strømleveranser til kataloger og telefonabonnement. Det er en slik strøm av oppfinnsomme selgere at man knapt får tid til å ta telefoner fra egne kunder. Man skulle tro at disse telefonselgerne primært ville bruke sin tid på kunder som faktisk var interessert i deres produkter, men neida. Når det ringer en selger prøver jeg å fortelle klart og tydelig at jeg aldri har kjøpt et produkt etter å ha blitt oppringt, jeg kommer aldri til å kjøpe noe produkt fra en telefonselger som ringer ubedt, og jeg ber vedkommende om å slutte å ringe meg, men det preller av. Nå har jeg for eksempel i løpet av halvannen uke blitt oppringt 6 (seks) ganger fra Norgesenergi, de vil at jeg skal bytte strømabonnement til Hafslund Strøm (som er deres eiere). Jeg leier lokaler, og det interesserer meg overhodet ikke hva slags strømabonnement min husvert har. Uansett hva Norgesenergi sier så er det bortkastet, men det spiller tydeligvis ingen rolle for de pågående selgerne. Da fant jeg løsningen. Det finnes en Internettside som heter telefonterror.no hvor alle disse telefonselgerne er registrert. Derfra kan man gå videre til Bedriftsdatabasen hvor man finner navn og telefonnummer til ledere, eiere og styremedlemmer. Dette gjorde underverker, jeg ringte til styreformannen. Man bør naturligvis ikke forstyrre disse travle personene i arbeidstiden, men ringe på kvelden eller natten. Jeg forklarte omhyggelig hvor lite jeg setter pris på å bli forstyrret av telefonselgerne deres. Det ser ut til å hjelpe. Nå er det gått fire dager, og ingen nye telefoner fra Norgesenergi. Nå er det bare å gå løs på NetCom og Nettkatalogen, så har jeg kvittet meg med de verste tidssløserne.


2013-06-08

Tale- og trykkefrihet - er det viktig?

Knut Olav Åmås hadde en tankevekkende artikkel om de voldsomme opptøyene som har blusset opp etter at en infantil video ble publisert på Internett. Hvem har skylden; den som provoserer eller den som protesterer ved å storme ambassader og konsulater? Skal vi la være å kritisere/harselere over religiøse symboler? Er ytringsfriheten total, viktig eller bare et symbol? Hvor stor respekt skal vi vise for andres religioner? Aftenposten har, i likhet med de fleste norske aviser og tidsskrifter, unnlatt å trykke karikaturtegninger som opprører muslimene; og som alle andre sier også Aftenposten at de fullt ut støtter trykkefriheten, men vil være tilbakeholdne med å trykke bilder og tegninger som oppleves krenkende. Det betyr i praksis at avisen overlater til små særorgan å kjempe for tale- og trykkefriheten.


Den eneste effektive måten å møte disse demonstrasjonene på er at alle aviser i verden trykker Muhammed-karikaturer og fjernsynsstasjoner viser den omtalte videoen. Dermed vil rett og slett mediatrykket bli for stort til at disse menneskene som møter trykkefriheten med demonstrasjoner og brannbomber klarer å stoppe alle. Naturligvis er det sikrere og enklere å unngå provokasjoner, men da har faktisk ytringsfriheten tapt.  

2013-06-07

Urettferdig

Egentlig er det litt urettferdig at Audun Lysbakken blir hengt ut i saken om grumsete tildeling av penger til en av sine hjertesaker. Dette har jo vært en utbredt praksis helt siden Einar Gerhardsen introduserte uttrykket «Noen av oss har snakka sammen». Samrøre mellom AP og LO har vært velkjent i mange år og mange av oss husker samferdselsminister Opseth som sørget for veier og asfalt til hjemfylket. På den andre siden så kan man jo si at Lysbakken har gitt korrupsjon et ansikt og avslørt dobbeltmoralen innen SV. Få partier er mer indignert når andre blir tatt for å bryte regler og systemer, derfor er det desto morsommere når også de blir tatt med buksa nede.

2013-06-06

Folkets mening

Stasminister Jens Stoltenberg blir hyllet for å stå imot folkets mening. En konge kan ønske seg et nytt folk, men når en politiker gjør det, så ender det ofte med at det er folket som får en ny politiker.

FrP blir beskyldt for å være populistisk. Populisme er betegnelse på en organisasjon som ønsker å få vanlige mennesker med i styre og stell. Jeg kan godt forstå at sosialistene er livredde for en slik tankegang. Tenk om de faktisk måtte bry seg om hva folk mener og interesserer seg for i stedet for å styre etter prinsippet «noen av oss har snakka sammen».


2013-06-05

Jeg hater måker

Måker eier ikke samfunnsånd - skal ha, skal ha, skal ha. Jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, sier Odd Børretzen.

Det må naturligvis være SV. Mottoet ”Del godene” passer jo for alle snyltere, alle de som vil forsyne seg av det som andre har slitt og strevd for. ”Skal ha, skal ha”, det passer jo godt for alle som trodde på løftene fra Soria Moria og nå forlater Sosialistisk Venstreparti i flokk fordi ordene fra den såkalte flertallsregjeringen var tomme.

De som ønsker å bidra med noe vil heller si: ”Skap godene”.
.


SV’s sanne ansikt

Leder i Drammen SV, Rune Kjeldsen vil løse boligproblemet ved at kommunene bygger leiligheter slik at politikerne kan bestemme at de riktige personene kan få leie til overkommelige priser. Samtidig ønsker han å bestemme hvor lenge folk skal få bo på ett og samme sted, tydeligvis også å pålegge folk å være med i sosiale sammenhenger – enten de ønsker det eller ikke. Dette er fullt i tråd med SV-leder Audun Lysbakkens praktiske handlinger, hvor han kanaliserer det offentliges penger til sine venner (Del godene – som det heter på SV-språket). Kjeldsen ønsker å ta det offentliges makt enda et skritt videre, ikke bare penger skal de fordele, men folk skal også bo og bli kjent med nabolaget på politikernes nåde. Trist for Kjeldsen at Sovjetsamveldet gikk i oppløsning, der hadde de akkurat det drømmesamfunnet han etterlyser. Leiligheter ble delt ut til politiske venner, og staten styrte livet til alle vanlige mennesker. Han kan jo imidlertid flytte til Nord-Korea, der har de fremdeles den sosialistiske drømmen han ønsker seg.


En bedre løsning på boligproblemet er å fjerne hele den rødgrønne regjeringen. Da kan vi muligens få redusert alt det unødvendige byråkratiet som hindrer folk i å bygge nok boliger her i landet.

2013-06-04

Skremt vekk fra sentrum av Drammen

Jeg var nylig en tur på biblioteket i Drammen; det blir lenge til neste gang. Kronglete å komme frem, bilkøer og håpløst å finne parkeringsplass. Jeg har fått med meg at politikerne i Drammen ønsker at flere mennesker skal besøke byen og handle der. Hvorfor i all verden vil noen seg selv så vondt? Jeg så at de var i gang med to flotte nye bygg rett ovenfor biblioteket, der hvor det tidligere var en (helt full) parkeringsplass. Hvordan skal det gå når byggene er ferdige? Allerede nå er det svært vanskelig å finne et sted å sette bilen. Søppelen som flyter gjør jo heller ikke byturen noe mer trivelig; tyggegummi, papirsøl, snusposer og sigarettstumper forskjønner fortauene. Da jeg kjørte hjem så jeg skilt til en isbar, et par kaffebarer og en glasshytte som det kunne vært morsomt å besøke, men nei takk. Bare hvis jeg er nødt og tvunget reiser jeg til Drammen sentrum i fremtiden.

2013-06-03

Todelt helsevesen

Aftenposten forteller at en kvinne måtte betale 10 000 kroner av egen lomme til en privat undersøkelse for aggressiv brystkreft. Dette reddet henne, hun måtte fjerne 26 lymfeknuter under operasjonen. Dette en utvikling vi har sett i løpet av syv år med rødgrønn regjering; den som har råd til det kjøper seg bedre legetjenester – vi har fått et todelt helsevesen. Dette står i sterk kontrast til det ryktet vi har i utlandet, spesielt i USA, om et sosialt, gratis helsetilbud som er likt for alle. En venn fra USA spurte meg om det virkelig ikke koster noe å bli syk i Norge, slik som det hevdes på fjernsynsstasjoner i Amerika. Mange demokrater fremholder Norge som et eksempel på det perfekte helsevesen. «Ja, i teorien så er det riktig», svarte jeg. «I teorien?» var hans åpenbare spørsmål, så jeg måtte forklare nærmere.

Man vil alltid få hjelp i Norge, selv om man ikke har råd til å betale for behandlingen, og det er et godt system. Mye er imidlertid holdt utenfor; hvis man for eksempel må behandle tennene for femti tusen kroner så er det ens eget problem – ingen hjelp fra det offentlige. Legen er heller ikke helt gratis slik det gis inntrykk av – man må betale en egenandel, men for de fleste mennesker blir det mindre enn ti tusen kroner i året, uansett hva slags problem man har, eller om man er kronisk syk. Om man ikke engang har råd til dette beløpet, så vil man likevel få hjelp, og dette fungerer godt for mange mennesker. MEN, man får den kvaliteten man betaler for. Det er alltid kø for å få hjelp på norske offentlige sykehus; får man en kreftdiagnose må man stå uker og måneder i kø for operasjon, og rekonstruksjon av kvinnebryst betyr flere år med venting. Enkle operasjoner som kunne vært utført på dagen på et privat sykehus, fører til mange måneders sykemelding mens man venter på det offentlige tilbudet, og det er eksempler på mennesker som har blitt blinde eller dødd mens de har stått i sykehuskø. Det skjer også mye feil, rot, mangler og gal medisinering (uønskede hendelser som det heter på departementalt fagspråk). Personlig har jeg opplevd både norske og amerikanske sykehus, og det er et hav av forskjell når det gjelder pasientbehandling, kvalitetskontroll og vilje til å bruke de beste metodene. Resultatet av dette er at folk som har råd til det også i Norge kjøper seg private helseforsikringer, og bedrifter forsikrer sine viktige medarbeidere for å sikre rask behandling. Ikke engang det norske Forsvaret har tro på Norges offentlige helsevesen, men kjøper private helseforsikringer til sine spesialsoldater.


«Så da har også dere et klassedelt helsevesen, akkurat som vi har her i USA», mente han. «Ja, etter mange år med sosialdemokrati så har vi et todelt helsevesen hvor de som har råd kan kjøpe seg gode private tjenester, mens de som ikke har råd, må stå i offentlig helsekø», var min konklusjon. 

2013-06-02

Tiggerne blant oss

Vetle Lid Larssen gjør i A-magasinet et velment forsøk på å fortelle at tiggere også er mennesker, at vi kan være stolte av å gi dem penger og ikke bare se på dem som ikke-personer. Det er imidlertid et meget viktig aspekt som Larssen ikke berører i det hele tatt, nemlig bakmennene. Her i Drammen blir daglig et dusin tiggere kjørt ut og plassert rundt omkring i byen, jeg går ut fra at det samme skjer i Oslo. Både journalister og politiet har rapportert at kyniske bakmenn forsyner seg med pengene som tiggerne samler inn, selv får de bare beholde lommepenger. Av reportasjer fra andre land vet vi at barn blir mishandlet, gjort til krøplinger, får ødelagt armer, ben og øyne for at de skal virke ynkelige og derfor få mer penger av giverne. Larssen er tydeligvis uvitende om disse problemene, men han bør se i øynene at tusenvis av barn blir lemlestet hvert år fordi velmenende, naive og godtroende mennesker gir penger til tiggere. Han er faktisk direkte ansvarlig for at hensynsløse mennesker deformerer barn og utnytter fattige, svake mennesker. 

2013-06-01

Nakenbilder

Artikkelen om hvordan en jentes bilder er kommet på avveier i guttegjengen, og på generelt grunnlag om hvordan jenter sender nakenbilder av seg selv til en gutt de er forelsket i, ble illustrert med bilde av en naken gutt. Hele artikkelen handler om bilder av jenter, det ville derfor vært naturlig å illustrere artikkelen med bilde av en naken jente. For balansens skyld vil jeg derfor på vegne av alle mannlige lesere be Drammens Tidende om snarest mulig å publisere et tilsvarende jentebilde.