2014-06-29

Løslatt etter avhør

Media forteller at en aggressiv bråkmaker ble tauet inn av politiet etter en slåsskamp. Han ble avhørt og sluppet ut. Han hadde så mange andre kriminelle forhold bak seg at politiet ikke så noen grunn til å bøtelegge vedkommende. Dette betyr at han blir sluppet rett ut igjen og kan lage mer bråk i morgen kveld. Media har tidligere rapportert at forbrytere må ha femti til hundre ”forhold” bak seg før rettssystemet i det hele tatt tenker på å straffeforfølge gjerningsmennene. Det vil si at hele straffen de får er ”å bli avhørt av politiet”. Er det virkelig nok? 

2014-06-28

Sykehuskøer

Nå som den blåblå regjeringen er i ferd med å avvikle køene, undrer jeg på: 
Kan Jonas Gahr Støre garantere at sykehuskøene vi kjenner fra Stoltenberg- og Brundtland-regjeringene vil bli gjeninnført hvis Støre blir stasminister i 2017?

2014-06-27

Polet til Gardermoen – nei takk

Jeg har nettopp slept meg hjem fra Vinmonopolet, det var en tøff opplevelse. Etter å ha betalt en mindre formue for noen flasker med vanlig bordvin tok de en krone stykket for noen skrøpelige fjoseposer til å bære varene hjem i.  Nei, takke meg til Heinemann på Gardermoen, der har de solide poser, så mange du trenger, helt gratis. Og naturligvis, prisene på varene i bæreposen er forholdsvis overkommelig. La ikke Vinmonopolet slippe til med sin overprising på den siste, lille frie plassen som er igjen i Norge.2014-06-26

Kremering

Det er, som de fleste er kjent med, mulig å spre asken etter den avdøde utover skog, fjell eller sjø.

I den forbindelse undrer jeg på om det er mulig å få lovfestet at urnen skal inneholde alle restene. Som kjent gjennom avisene betrakter krematoriets betjening gulltenner og lignende som en slags frynsegoder de kan forsyne seg med. Det rettmessige er vel egentlig at også de gjenstandene som ikke blir til aske går tilbake til de etterlatte. 

2014-06-25

Rekordhøye bensinpriser i Norge

Hvorfor kan vi ikke få lavere bensinpriser her i landet når oljeprisene går opp? Dette kommer av at politikerne i sin uendelige visdom har bestemt at avgiften skal regnes prosentvis av bensinprisen. Derved sikrer de at statens inntekter øker når prisen øker uten at de behøver å ha en plagsom debatt om emnet.

Når bensinprisen går ned kan politikerne øke avgiftsprosenten, med den argumentasjon at statens inntekter må holdes konstant. Bilistene vil derved alltid tape, enten prisen går opp eller ned. Vi vil ikke se noen endring på dette så lenge politikernes grådighet er større enn både misunnelsen og kjønnsdriften til sammen.

La meg minne om uttalelsen til en tidligere finansminister fra Arbeiderpartiet: «Det er utrolig hvor mye det norske folk kan tåle av skatter og avgifter, bare de får vendt seg til det».

2014-06-19

Myndighetspersoner

I vårt samfunn er det noen mennesker som har større myndighet enn andre; for eksempel leger, dommere og fylkesmenn. Jeg hadde nesten tatt med politikere også, men de kan man jo egentlig ikke ta helt alvorlig, det er mange politiske vitser som er valgt inn på tinget. Makta rår, heter det; men har disse myndighetspersonene bare makt, prestisje og myndighet, eller kan de også stilles til ansvar for beslutningene de tar? Mange av beslutningene har store konsekvenser for oss «vanlige mennesker». Når for eksempel en dommer slipper en forbryter ut på gata, og vedkommende straks raner, voldtar eller på andre måter skader oss som er en del av samfunnet; er det da noen som helst slags mulighet for å sette vedkommende dommer til ansvar for det han har gjort, eller er han hevet over kritikk? Hva med en lege som gir en åttifemåring attest for at han kan kjøre bil, og mannen så tar feil vei inn på motorveien og kjører mot kjøreretningen inn mot Oslo. Bilister som har gjort dette de siste årene, har uten unntak vært pensjonister med gyldig legeattest. Når denne sløve sjåføren krasjer front mot front inn i en annen bil, bør man da kunne stille legen for retten som medskyldig?

Fylkesmannen i Buskerud liker ikke biler og forbyr derfor (der hun har mulighet) folk å bo på landsbygda. Kan man muligens gå til søksmål mot henne og kreve erstatning for tapte muligheter og reduserte tomtepriser? Jeg har forlengst innsett at politikere kan love hvasomhelst og søle bort penger på en måte som gjør en full sjømann til amatør i sammenlikning, uten at Forbrukerrådet kan gjøre noe som helst i den forbindelse. Men når politikerne kommer med sine «garantier» som liksom skal være mer verdt enn vanlige valgløfter, da burde man kunne saksøke dem og forlange erstatning; på samme måten som Elkjøp, Lefdal og Auto E18 må respektere sine garantier. Når Jens Stoltenberg garanterte full kreftbehandling innen 20 dager, må det være rimelig at en kreftsyk person kan saksøke Stoltenberg personlig og få erstatning når behandlingen uteblir.


Det het i sin tid at «Den Gud gir et embete, den gir han forhåpentligvis også forstand.» Men så viselig innrettet er tydeligvis ikke samfunnet. Det er på samme måten som ordet «problem» er forsvunnet fra offentlig administrasjon og blitt til «utfordring»; det er muligens ikke så galt, men ordet «ansvar» er blitt forandret til «å ha eierskap» – og det forklarer jo mye.


2014-06-18

Audun Lysbakken i La-la land.

I forbindelse med at forskjellige ledere har forskjellig lønn uttaler Audun Lysbakken «Stor ulikhet er gift for et samfunn». Dette er forøvrig en setning han har brukt i mange andre forbindelser tidligere, flere år tilbake; også den gang SV selv var med i regjering og hadde illusjonen om at de kunne utrette noe. SV’s leder, som har føttene solid plantet i løse luften, vil naturligvis gjennomføre likhetsprinsippet på alle områder i samfunnet; alle som spiller lotto skal få utbetalt samme gevinst (kr 34,50), Petter Northug skal pålegges å ikke gå fortere enn gjennomsnittet i flokken og i VM i fotball skal alle lag få like mange poeng. Lysbakkens meningsfelle Drillo, som er den eneste troende kommunisten som er blitt mangemillionær ved å selge seg selv og familien til reklamebyråer, skal også pålegges samme begrensninger. Ifølge Lysbakken må de årlige reklameinntektene ikke overstige gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det kan imidlertid bli vanskelig å gjennomføre Lysbakkens kongstanke ved laksefiskingen i Hellefossen, fisk kommer som kjent i forskjellige størrelser. Muligens kan den fileteres på stedet og fordeles slik at hver fisker får samme mengde.


På bildet demonstrerer Lysbakken hvordan alle skal få like stor fisk. Foto: NTB Scanpix.


Jeg kan anbefale den virkelighetsfjerne lederen å reise til sitt idealsamfunn, Nord-Korea, A-magasinet har en reisereportasje derfra. I Nord-Korea er alle like, forteller den lokale guiden. 

2014-06-15

Gutter, menn, kvinner og mannlige saksbehandlere

Bare mannlige saksbehandlere i barnevernet skal følge opp guttene som var innblandet i voldtekt og beføling av jenter. Disse guttene av utenlandsk opprinnelse har ofte en diskriminerende holdning til kvinner, sier sakkyndige. Saksbehandlerne har fått nærmest ubegrenset med ressurser for å lære dem hvordan de skal oppføre seg. Guttene skal lære at de ikke må slå hunder, de skal ikke sparke katter, og de får ikke lov til å voldta jenter. Hadde det ikke i stedet vært fornuftig å vise dem at her i Norge er kvinner og menn likeverdige, nettopp ved å bruke kvinnelig personale for å følge dem opp. Hvordan vil samfunnet ta seg av disse når de blir eldre og får en jobb? Skal man ansette kun mannlige ledere for dem, fordi innvandrere ikke kan avfinne seg med kvinnelig autoritet?

Det skal bli interessant å observere hvordan barnevernet vil følge opp disse guttene, foreløpig er det ikke aktuelt med lengre ferieturer konstaterer de. Undres på hvor lang tid det tar før noen sosionomer, som nå har tilgang til nærmest ubegrensede ressurser, finner ut at disse guttene vil ha stor nytte av en tur til Østen, Australia eller kanskje jorden rundt. Jeg håper de i den forbindelse tar dem med til New York, hvor myndighetene har forstått at man ved å benytte belønning og straff ettersom folk gjør noe riktig eller galt, faktisk kan redusere problemet. Ikke slik som våre myndigheter som belønner forbrytersk oppførsel, og derved gir signaler som i fremtiden vil skaffe oss enda større samfunnsproblemer.


Det er forøvrig bemerkelsesverdig at mens det ikke er noen grenser for hvilke ressurser som skal settes inn for å hjelpe disse forbryterne, er det ingen ressurser tilgjengelig for å hjelpe den jenta som ble voldtatt. Er det kun Fremskrittspartiet som tenker på offeret her i Norge? 

2014-06-14

Kjøpesentre i byen eller på landet

Arbeiderpartiet har sterke ønsker om å stoppe utbygging av flere kjøpesentre utenfor byene. Dette må være en kortsiktig tankegang som baserer seg på tankeløshet (manglende konsekvensanalyse). Folk flest bor faktisk utenfor bykjernen og er avhengig av bil for å handle. Det er vanskelig nok å benytte offentlige kommunikasjonsmidler i Norge, skal man i tillegg bære på 5-6 handleposer blir det temmelig uoverkommelig.

Politikerne er kjent for å vedta ting som de ikke aner konsekvensene av. Resultatet av manglende kjøpesentre utenfor byene vil føre til en økning av biltrafikken inn til byene og en stadig større kø av biler som kjører rundt og rundt i bykjernene og leter etter parkeringsplasser. Vi har faktisk mer enn nok eksos, svevestøv og annen forurensning på torg og gater allerede. Politikere; er dere helt sikre på at dere ønsker å kanalisere bil- og handletrafikken fra grisgrendte strøk og inn til sentrum?


2014-06-12

Farvel rettstat


Nokas-raneren som drepte en politimann skal løslates, mener Trondheim tingrett. Både påtalemyndigheten og kriminalomsorgen mener det er for tidlig å avslutte forvaringen av karrièreforbryteren, men fikk ikke medhold av retten. 

To menn som drepte naboen fikk syv måneders fengsel. Drapsdømt brannstifter går fritt rundt og gjør hverdagen utrygg for naboene. Anmeldelser for hærverk, ran og tyveri blir summarisk henlagt. Bare en brøkdel av anmeldte voldtekter fører til reaksjoner mot gjerningsmannen. Voldsmenn som blir stilt for retten får solide rabatter fordi påtalemyndighetene somler. Personer som begår mange forbrytelser får mengderabatt.

Har KROM (Foreningen For Fanger i Frihet) fullstendig overtatt styringen innen norsk kriminalpolitikk? Kan vi håpe på at FrP rydder opp etter mange år med rødgrønn handlingslammelse eller må vi rett og slett basere oss på borgervern? Når man ikke lenger kan stole på at rettsvesenet fungerer, bør ikke myndighetene forbauses over at folk tar andre virkemidler i bruk. Jeg er klar over at selvtekt er en av de få sakene som virkelig blir etterforsket, men det blir det uunngåelige resultatet når man daglig leser om det norske rettssystemets svingdørspolitikk. Media forteller om tragiske hendelser hvor folk blir skadet av forbrytere som er sluppet ut på gata av velmenende dommere. Kan man saksøke disse dommerne for skadene de påfører samfunnet, eller er de hevet over erstatningsplikt på samme måte som de tydeligvis har hevet seg selv over enhver sunn fornuft? 

2014-06-11

Bilsjåfør på nitti år

NTB meldte nylig om en 90-åring som fikk fornyet sitt bilsertifikat. Legen ga ham en rask helsesjekk og så ingen grunn til at han ikke skulle kjøre bil. Når man ser hvor irrasjonelt mange eldre sjåfører oppfører seg i trafikken, kan en bli skremt over at denne avgjørelsen overlates til familielegen og ikke til en uavhengig instans. Et nærliggende spørsmål er: Hvis denne 90-åringen skader noen på veien, kan man da saksøke legen?


2014-06-10

Skin-heads, punkere og blitzere

Jeg ser at skin-heads, punkere og blitzere fremdeles bråker i Oslo. De vekker mange nostalgiske minner. Jeg har en fetter som i femårsalderen pleide å stille seg opp i døråpningen når det var store høytidlige selskaper på gården. Så ropte han med høy stemme: "Rompebæsjetissetass", og fikk naturlig nok den oppmerksomheten han ventet.

Min fetter vokste av seg denne vanen i seksårsalderen. Det er ganske interessant å observere at enkelte aldri kommer over dette stadiet.

2014-06-08

Miljøvern i praksis

Sist jeg var i USA og skulle fylle bensin, la jeg merke til en liten gummihylse på pumpepistolen. De fleste har vel merket at det kommer en dunst av bensindamp når man fyller fra bensinstasjoner i Norge, det er faktisk ganske mange tonn bensin som på denne måten spres ut i atmosfæren. Den enkle hylsen som er montert på tappepistolene i USA sørger effektivt for at gassen kondenseres tilbake i tanken. Dermed unngår man utslipp av en miljøgass og bilføreren slipper å puste inn skadelige stoffer. Dette var jo en genial liten sak, tenkte jeg, hvorfor har vi ikke det her i Norge?


Det viser seg at miljøverndepartementet hadde planlagt å innføre en regel om slike hylser for noen år siden. Shell og de andre private selskapene startet monteringen av denne innretningen, men så viste det seg at Statoil hadde en bedre idé; de gikk til sine eiere, Finansdepartementet, og fortalte at en slik innretning ble for dyr. Da sa finansministeren ja vel, og direktivet ble stoppet. I USA hvor bensinprisen er ca fem kroner literen har man altså råd til å ta vare på miljøet, mens i Norge hvor bensinprisen er over ti kroner literen så gjør vi det ikke. Slik går det når Staten både eier bensinstasjonene og lager lovene som skal regulere dem. 

Trist, men her gjentas det gamle norske systemet med ”bukken og havresekken”. I USA har det offentlige i mange år brukt returpapir til all offentlig korrespondanse - i Norge bruker ikke engang Miljøverndepartementet slikt papir.2014-06-07

Arbeidsgiveravgiften

Vi har avgifter på alkohol for å få oss til å drikke mindre.
Vi har avgifter på tobakk for å få oss til å røyke mindre.

Vi har avgifter på arbeide for å få oss til ................


2014-06-06

Babyer har ingenting i Teateret å gjøre

En irritert mamma beklager seg over at hun måtte betale billett for å få sin fire måneder gamle baby inn på teateret for å se på en danseforestilling. Jeg håper inderlig denne mammaen tar lærdom av episoden og lar barnet være hjemme neste gang. En baby har ingenting i teateret å gjøre. Altfor ofte resulterer det bare i høylytte vræl, gråt eller skriking under forestillingen. Dette ødelegger totalt opplevelsen for alle som har betalt for å se en forestilling, ikke for å bli forstyrret av en mamma som fortvilet prøver å roe ned babyen som likevel ikke har noe utbytte av kveldens show.

2014-06-05

AltInn og brukervennlighet

AltInn har et forholdsvis rotete og uoversiktlig grensesnitt. I mitt firma får jeg en ekstra faktura fra revisor på noen tusenlapper hvert år på tid som han bruker for å lære og finne ut av funksjonene i AltInn. Det kan ikke bare avfeies med at revisoren ikke er IT-kyndig. Ingen privat bedrift hadde overlevd med en så lite brukervennlig nettside. 

2014-06-02

50 - femti sjefer i Lier kommune!

I forbindelse med at kultursjefen i Lier ble strammet opp for sine uttalelser om dårlig økonomi, forteller rådmannen at han har sent en mail til 50 ledere i Lier kommune. FEMTI SJEFER I VESLE LIER KOMMUNE? De fleste organisasjoner organiseres som en pyramide, men offentlige organer organiseres tydeligvis som sylindere. Ikke rart i at kommunene har økonomiske problemer.

2014-06-01

9. april – igjen

Hadde Norge sluppet invasjon og en femårig okkupasjon om vi hadde hatt et sterkt forsvar? Dessverre, det er nok ønsketenkning. Norge hadde en så vital strategisk posisjon at Hitler ville satt alt inn på å erobre landet, uansett hvor mange nordmenn som hadde mistet livet og hvor mange byer som var blitt ødelagt. Man kan for eksempel se hvordan det gikk i Frankrike, det var ikke få engelskmenn som ble slaktet ved Dunkerque.


Forsvaret (i likhet med landbruket) er en av Norges hellige kuer. De nærmest panikkartede innkjøpene som forsvaret foretar seg i desember for å få brukt opp budsjettene tyder på at her tåles det kraftige reduksjoner.