2016-08-15

Holmenbrua i Drammen


Holmenbrua er i så dårlig forfatning at den ikke tåler vekten av de tyngste kjøretøyene, forteller Rambølls ingeniørfirma.
Jeg kikket på brua sist jeg gikk forbi (turte ikke å gå over), og den ser ikke bra ut. Brua ble bygd i 1964-66. Jeg foreslår at man engasjerer et tysk firma til å bygge brua på nytt igjen; vi har jo fremdeles mange betongkonstruksjoner etter dem rundt i landet, og de ser like fine ut etter over sytti år.

2016-08-13

Pasientens kontakt på sykehuset

Overlege Jon Henrik Laake på Rikshospitalet ønsker ikke at pasienter som er innlagt på sykehus skal ha én ansvarlig lege, og har derfor konstruert et eksempel for å vise at det ikke fungerer. Jeg kan av egen erfaring fortelle at det fungerer meget godt. For en tid siden måtte jeg tilbringe noen dager på et sykehus i USA; jeg fikk tildelt faste leger; en indremedisiner, en onkolog, og også en farmasøyt. Til min store overraskelse kunne jeg også komme i kontakt med dem når jeg hadde noen spørsmål, enten direkte eller via en sykepleier. På en tavle på rommet mitt var navn og telefonnummer skrevet opp, i tillegg til navnet på ”min” sykepleier og ansvarlig på avdelingen. Da min faste sykepleier skulle reise bort i helgen, kom hun innom og presenterte sin avløser. Dette viser at det er mulig å behandle pasienter på en ordentlig måte, det er bare spørsmål om vilje til å organisere. Den store forskjellen er at de har kvalitetssikringssystemer og pasienten har rettigheter. Man hører stadig at sykehusopphold i Amerika er forferdelig dyrt; ja det er det, men det er faktisk ikke dyrere enn i Norge, eller Tyskland som også er et land vi kan sammenligne oss med. Både i USA og i Tyskland har sykehusene rutiner for innleggelse og rutiner for undersøkelser; jeg har også erfaringer fra norske sykehus og den mangelen på rutiner man har her i landet er dessverre temmelig amatørmessig.

Det er synd at leger, som Jon Henrik Laake, i stedet for å lytte til pasientene bruker sin energi på å konservere bestående systemer. Det har vært temmelig mange reportasjer og innlegg i Aftenposten som viser at norske sykehus rett og slett ikke fungerer godt nok.