2014-11-30

Intervjuteknikk

God morgen intervjuene i Drammens Tidene gir en interessant innsikt i mange mennesker liv, men jeg funderer på noen av svarene, for eksempel spørsmålet: ”Hva kan du tenke deg å demonstrere for?” og svaret er ”at man kaster søppel i hav og sjø”. Jeg er ikke så sikker på at det var det vedkommende mente. Jeg har på følelsen at hun i stedet ønsket å demonstrere ”mot førsøpling av sjø og vann”. Det minner meg om noen gylne ord fra Mark Twain: ”Jeg elsker å bli intervjuet, da kan jeg dagen etter lese de mest fantastiske uttalelser i avisen. Jeg hadde aldri klart å finne på dem på egen hånd.”


###############################################

Det er alltid gratis ost i musefellen
 

###############################################

2014-11-29

Mer sutring fra Torgeir Micaelsen

Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen beklager seg sterkt over at pasienter nå skal behandles som kunder og selv få velge behandlingssted. 20 millioner er altfor mye for å utvikle et nytt datasystem, tenk på alle de pasientene vi kunne behandlet for disse pengene, sier han.

Han burde i stedet tenke på at hvis pasientene ble behandlet som kunder, så ville de hatt rettigheter i stedet for å bli kasteballer.#####################################################

Politiker lyver aldri; unntatt når de åpner munnen....

#####################################################

2014-11-28

Millionkroners-spørsmålet

Hvorfor er det helt i orden å motta et titalls millioner for å gå på ski, spille fotball eller spille på gitar, mens det er helt forferdelig å få det samme beløpet for å lede en bedrift som gjør suksess? En mann leder en bedrift som gir arbeid til tusener av mennesker og milliarder av kroner i overskudd til eierne og så blir han nærmest korsfestet. Mens andre som er i underholdningsbransjen eller spiller på lotterisystemer kan motta tilsvarende beløp og blir bejublet som helter.

Her i Norge er det, pussig nok, bare to politisk korrekte måter å bli millionær på. Enten må man ha arvet pengene, eller så må man ha vunnet dem i et spill arrangert av Den Norske Stat. 


#############################################

Det er den sosialistiske idé at det å tjene penger er et onde.
Jeg betrakter det å tape penger som det virkelige onde.


                                     Winston Churchill

#############################################

2014-11-27

De skyter jo griser

Det er enkelte forhold ved legeutdannelsen man ikke snakker så høyt om. For å gi norske leger erfaring i krigsskadekirurgi blir levende griser påført skuddskader. Lår, mage og bryst blir beskutt med pistoler og geværer til akkompagnement av skingrende grisehyl. Deretter kan kirurgene trene på å operere de forskjellige sårtypene.

Hvorfor kan ikke disse legene istedet reise til Afrika eller Midt-Østen og forene sin trening med å hjelpe virkelige skadede mennesker?

Over hele verden er det skuddsår som trenger behandling. Blødende mennesker ligger på primitive sykehus. Hvis legestanden hadde utvist et minimum av fantasi kunne de benytte sin utdannelsestid til å hjelpe skadede mennesker istedet for å bidra til dyremishandling. Er det muligens slik at legene foretrekker en tilværelse hvor de kan trekke seg komfortabelt tilbake til peiskosen etter endt arbeidsdag? Det er meningsløst å påføre våre griser disse unødvendige lidelsene; gå istedet ut og reparer de skuddsårene som allerede finnes.

2014-11-26

Nødnummer?

I ettertid er det stilt spørsmålstegn ved politiets håndtering av alle nødsamtalene som strømmet inn den 22. juli. Det var på tide. I motsetning til mange andre land, så har vi her i Norge et ineffektivt og lite brukervennlig nødnummersystem. I USA så har man for eksempel ett nødnummer - 911 - alle kjenner det, og barna lærer det fra først stund. Mange er reddet fra brann eller hjerteattakk fordi barn på 5 år har klart å slå dette enkle nummeret. På mottakssentralen sitter det profesjonelle folk som er drillet i å ta i mot nødsamtaler, enten det gjelder brann, sykdom, ulykker eller forbrytelser. De kan formidle, rapportere og sette inn hjelp etter behov. Her i Norge har vi tre forskjellige nummer for å oppnå det samme, hvert eneste distrikt skal bygge opp tre forskjellige sentraler; ikke rart i at opplæringen blir mangelfull og organiseringen tilfeldig. De hjelpsomme menneskene som betjener disse tre mottaksapparatene forteller om mange feilringinger; både fra barn og voksne, dette forsinker hjelpen og forringer tjenesten. Regjeringen syntes ikke dette systemet var byråkratisk nok, så de presterte å dele opp nummeret for å få legehjelp i tre nivåer. Hvis du blir akutt syk eller skadet, så skal du nå ringe til fastlegen, eller legevakten eller 113-ambulansen, og politiet har fått to forskjellige nummer. Det er sannelig ikke lett for en femåring å holde rede på alle disse forskjellige numrene hvis mamma har snublet og ligger i svime på kjøkkenet mens kokeplata gløder. Det er ikke greit for oss voksne heller.

Hos politiet var det fredag den 22. juli én politibetjent som fortvilet prøvde å svare på alle nødanropene. Det automatiske systemet rutet mange samtaler videre til andre politidistrikt, hvor betjeningen var uvitende om forløpet. Kritikken bør ikke gå til politiet som gjorde så godt de kunne, med de ressursene de hadde. Kritikken bør rettes til våre øverste myndigheter som i stedet for å lage et effektivt og veltrent hjelpeapparat, ser det som et mål i seg selv å lage et system som er så byråkratisk og ineffektivt som overhodet mulig.

2014-11-25

Det går bedre nå

I år ble det fantastisk gode kornavlinger på grunn av den fine sommeren. Så staten har betalt ut rekordstore korntrygder.

I fjor var det et sorgens år for bøndenes avlinger På forsommeren var det for kalt og for tørt, og senere regnet restene bort. Det var bra de fikk avlingsskadetrygd.

Det er ikke rart at bøndene protesterer mot EU-regler og mer konkurranse på matvarefronten.

2014-11-24

Gjerningsmannen var av utenlandsk opprinnelse

Før valget høstet Fremskrittspartiet mye pepper fordi de hadde utgitt en brosjyre som viste bakgrunnen for det kriminalitetsproblemet vi har fått de siste 10 årene. Nå avslører media at nettopp voldskriminalitet fra utenlandske gjerningsmenn er politiets store hodepine. Hvor er nå disse godfjottene som roper rasist i hytt og pinevær? 19 voldsverstinger med over 300 saker bak seg - alle er av utenlandsk opprinnelse. 

Er det bare FrP som tenker på offeret? 
 
  

2014-11-23

Sosionomer og psykiatere

Behring Breivik saken var med på å sette lys på noen av de merkelige konklusjoner psykiatere av og til kommer med. Helt siden Inger Loise Valles tid har disse ressurspersonene vært opptatt av gjerningsmannen, og ikke av offeret.

Aftenpostens satte i sin tid søkelyset på hvordan Oslo kommune brukte femti tusen kroner på å sende en voldtektsmann på ferie i Europa. Deretter hvordan de skulle bruke millioner av kroner årlig på å gi forbryteren et tilbud. Alt dette mens voldtektsofferet ikke får noe hjelp i det hele tatt, men blir overlatt til seg selv som best hun kan.

Dette er resultatet av en langvarig oppbygning av et enormt sosionom-velde i Oslo kommune. Miljøarbeidere, krisepsykiatere, barnevernspedagoger og sosionomer er en meget ressurssterk gruppe som vet hvordan midler skal kanaliseres gjennom offentlige budsjetter. Kommunen har faktisk ansatt over tusen av dem, det er en pressgruppe som monner.

La meg minne om de to sosionomene som gikk og ruslet i Oslos gater en sen lørdags kveld. Plutselig ser de en mann ligge forslått og blødende i rennesteinen. "Du", sier den ene sosionomen til den andre, "han som har gjort dette, han trenger virkelig vår hjelp". Og så skynder de seg avgårde etter gjerningsmannen for å finne ut hvordan samfunnet har fått ham til å gjøre noe så forferdelig.

2014-11-22

Effektiv kommunesammenslåing?

Kongstanken er større og færre kommuner. For å realisere denne drømmen argumenteres med stordriftsfordeler og effektivisering; dess færre og større kommuner, desto mer ressurser blir tilgjengelig for den enkelte innbygger. 

La oss se på hvordan kommuneadministrasjonen fungerer. Denne administrasjonen er bygd opp som pyramider og vi kan illustrere det slik:

*
***
*****
*
***
*****

Vi ser hvordan det i to små kommuner går med 8 ressurser for å administrere 10 innbyggere. Hvis vi slår disse to sammen til en, blir resultatet som følger:

*
****
*******
**********

Vi ser nå hvordan det går med 12 ressurser for å administrere de samme 10 innbyggerne. Forrige gang politikerne forsøkte å effektivisere politivesenet, så resulterte det i at en rekke politimestre ble satt på tørkeloftet uten arbeidsoppgaver, men med full lønn. Dette er det offentliges svar på gullpensjoner. 


2014-11-21

Hamburger-skuffelse på Fyret.

Fyret ved Youngstorget i Oslo er kjent for å ha gode hamburgere.

Vi bestilte skipperburgere, som blir sterkt anbefalt, men det tok tre kvarter før vi fikk maten. Det var ikke spesielt mange gjester da vi var der, så vi tenkte først at de drøyde serveringen slik at ikke lokalet skulle se tomt ut. Det er endel restauranter som har den politikken; dess færre gjester – dess langsommere servering. Etter førti minutter reiste vi oss for å gå, og da oppdaget kelneren oss og kom løpende; «Maten kommer straks» sa han, og litt etter kom den. Men burgeren var lunken, så mistanken går mot at han hadde glemt den bort på benken mens han var opptatt med andre ting; facebook, twitter SMS’er, hva vet jeg. Men min anbefaling når du besøker Fyret er: Etter en passende tid, reis dere og begynn å forlate stedet, da kan det hende det skjer noe.


Kyllingbryst i Sverige

Etter mange år med ”Harry-turer” til Svinesund begynner jeg å få erfaring fra hva man bør handle. 

Det er en ting man må være klar over. Kyllingbryst er jo en av de store slagerne, og prisforskjellen er formidabel. Problemet er at kvaliteten er gått nedover de siste par årene fordi det sprøytes inn saltvann. Når man går i frysediskene ved Svinesund, så vil man finne at saltvannsinnholdet varierer fra 5 til 20 %, og dette har stor innvirkning på konsistens og kvalitet. Naturlig nok er det de billigste produktene som er mest utvannet. Kylling er fremdeles mye billigere i Sverige enn i Norge, men man bør ta en kikk på deklarasjonen som er trykket på emballasjen før man velger.

2014-11-20

Frifinnes på grunn av kulturforskjeller

En 19 år gammel tyrker løp rundt i Drammens gater og viftet med en 15 cm lang kjøkkenkniv. Denne brukte han til å true tilfeldige mennesker på gata. Dette gjorde han fordi han hadde sett sin fraseparerte kone klemme en fremmed mann på et utested.

Da han ble stilt for retten, ville den kvinnelige legdommeren frifinne tiltalte fordi han rettet seg etter sin tyrkiske kultur. Er det mulig for Drammens Tidende å få et intervju med denne legdommeren og finne ut om hun er riktig vel bevart?

De fleste som har besøkt Tyrkia har observert at det ikke er noen mangel på politi i gatene, og at en som oppførte seg tilsvarende rabiat umiddelbart ville bli kastet i et fengsel med en helt annen standard enn den norske.

2014-11-19

Bru eller tunnel

Odd Myklebust har vanligvis velfunderte, interessante og objektive ledere, men hans filosofering om bru kontra tunnel har muligens vært litt for kjapp. Dette kommer naturligvis av den nylige brannen og stengingen av Oslofjordtunnelen. Man kan ikke trekke konklusjonen at bruer alltid er bedre enn tunneler på grunn av dette problemet. Se på Strømsåstunnelen eller Bragernestunnelen, de kunne ikke godt vært erstattet med bruer. Grunnen til at det i sin tid ble bru over, i stedet for tunnel under Drammenselva, var handlingslammelse fra daværende ordfører Lise Christoffersens side. Som Myklebust skriver, så snuste hun på en tunnelløsning, hun ønsket seg en tunnelløsning, og hun snakket om en tunnelløsning. Hun gjorde imidlertid ikke noe konkret eller målrettet for å realisere en tunneløsning. Hadde hun gjort det, så hadde vi sluppet ”betongmonstret” fra 1970 og det massive tomtearealet som brua legger beslag på. Det er ingenting som tilsier at den tunnelen ville hatt slike problemer som Oslofjordtunnelen har.
                                                                                                                                   
Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen kan fortelle at det er vesentlig sikrere og tryggere å kjøre i en tunnel enn å kjøre på landevegen. I tunneler er det ingen kryss, ingen elger og ikke snø, salting eller is. Tunneler må imidlertid konstrueres og bygges riktig, det har dessverre ikke skjedd med Oslofjordtunnelen. Det skulle vært to løp, og stigningen skulle vært tilpasset tyngre lastebiler. Den burde naturligvis heller ikke munne ut i tettbebygd strøk. Norge har råd til å lage ordentlige tunneler (og for så vidt også anstendige veier ellers), men vi gjør det ikke fordi regjeringen i stedet har valgt å salte ned pengene våre i et enormt oljefond i utlandet.


Så årsaken til at ingen i dag snakker høyt om behovet for en tunnel under Drammensfjorden er at den saken er avsluttet, ikke at man fikk den beste løsningen.

2014-11-18

U-hjelp ødelegger – handel hjelper

Våre handelshindringer, tollmurer og landbrukssubsidier sørger effektivt for at fattige mennesker fortsetter å være fattige og dermed avhengige av våre almisser (den såkalte uhjelpen). Føler det ikke godt i sjelen å vite at Norge er et av de land i verden som gir mest i direkte bidrag til fattige land. Disse pengene går til korrupsjon, understøttelse av diktatorer og en sementering av korrupte regimer. Samtidig vil vi ikke kjøpe de varer som folkene gjerne ville selge oss. Det ville ha hjulpet disse menneskene opp på et levelig nivå og til et bedre samfunn; i stedet for å trene dem opp til å bli tiggere. 

2014-11-16

Gjess og ulver

En av disse raringene fra Natur og Ungdom ønsker dritingen fra gjessene i strandsonen velkommen. Som avslutning på det pussige innlegget sier han også JA til ulv i norsk fauna. Tja, hvis vi får noen flere ulver i drammensområdet så vil nok problemet med forurensning fra kanadagjess løse seg selv.

2014-11-15

Fremskrittspartiets ideologi

Jeg har lest FrPs fireårsprogram grundig. Det virker klart og fornuftig på meg, men det er to ting jeg lurer på.

1. FrP har jo en sunn skepsis til offentlig virksomhet. Hvorfor ønsker de da ukritisk å øse ut mer penger til det enorme offentlige sluket som heter ”Forsvaret”. De fleste av oss innser at vi trenger å forsvare oss mot farer utenfra. Men det må da etter hvert bli klart for de fleste at det nåværende Forsvaret er udugelig til dette. Det har utviklet seg til en ineffektiv, byråkratisk og korrupt koloss på leireføtter. Er det ikke snart på tide å erstatte Det Norske Forsvaret med noe nytt og effektivt?


2. FrP viser vanligvis respekt for folks penger. Hvorfor insisterer de på at skattebetalerne skal finansiere kongehuset? Bør ikke apanasjen i stedet betales av VG, Dagbladet og ukebladene (muligens også TV2 & NRK) i et spleiselag; det er jo de som har glede og nytte av institusjonen. 

2014-11-13

Effektiviteten i det norske forsvaret

I 1940 lammet 10.000 tyske soldater hele Norge fordi vi hadde lagt ned vårt forsvar og i praksis ikke hadde noen hær. Dette bruker mange som argument for å bruke milliarder på milliarder på dagens forsvar.

Hvis Norge i 1939 hadde hatt et sterk forsvar, så hadde Tyskland måttet bruke 100.000 soldater, store tankbataljoner og bombeflyskvadroner. De hadde bombet og beskutt norske byer til vi ble tvunget i kne. Hundre tusener av norske mennesker ville blitt drept, byer ville blitt rasert, minnesmerker ville blitt radert bort. Ville det virkelig vært bedre? Tyskerne hadde okkupert oss uansett. Skulle vi ha latt mange mennesker bli slaktet ned, bare for å bevise at vi ikke er feige? Det er vel egentlig ikke særlig klokt.

Norsk krig mot nazismen under den annen verdenskrig var geriljavirksomhet. Det var meget effektivt da, og det har senere vist seg like effektivt både i Vietnam og  Afganistan. Kanskje vi istedet burde satse på det, istedet for det paradeforsvaret vi senere har bygget opp.

2014-11-12

Forbrytelse, men straff.

Drammens Tidende hadde en fin reportasje om hvordan politiet fanget hyttetyvene på Konnerud. Helt til slutt i reportasjen står det imidlertid: ”Det er tvilsom om de tre blir fremstilt for varetektsfengsling, men de vil bli avhørt i løpet av dagen.” Dette betyr at tyvene blir sluppet rett ut igjen og kan dra ut på nye tyveritokter i morgen. Media har tidligere rapportert at forbrytere må ha femti til hundre ”forhold” bak seg før rettssystemet i det hele tatt tenker på å straffeforfølge gjerningsmennene. Det vil si at hele straffen de får for å bryte seg inn og stjele er ”å bli avhørt av politiet”. Er det virkelig nok? 

Er det bare Fremskrittspartiet som tenker på ofrene?

2014-11-11

Folkeavstemning om innvandringspolitikken

På spørsmålet om vi kan ha folkeavstemning om innvandringspolitikken svarte Turid Wickstrand Iversen fra Høyre følgende: "Folkeavstemning til erstatning for vanlige lokaldemokratiske prosesser kan så tvil om bystyrets forankring til innbyggerne i vår kommune."

Betyr dette, oversatt fra politikerspråk til vanlig norsk, at hun ikke vil ha folkeavstemning fordi hun er redd for at en avstemning vil vise at folket har en helt annen mening enn den bystyret har?

2014-11-10

Dårlig kundebehandling hos Basseng as

Det er et firma med navn Basseng as som har usedvanlig slett kundebehandling. Alle produkter kan naturligvis ha enkelte problemer eller gå i stykker, men da må jo firmaet ha et system for service; det har dessverre ikke Basseng as. Når de får epost fra en kunde med et defekt lamelltrekk begynner eieren Ragnar Follesøy å dikte opp løsninger, som kompensasjon for at han ikke har kunnskaper.

Jeg publiserte mine dårlige erfaringer med bassengtrekket, og deretter korrespondansen som viste at Basseng as rett og slett ikke hadde rutiner for noe så elementært som å skifte motoren. Før jeg skrev om problemene, sjekket jeg naturligvis med advokat at det var fullt lovlig å offentliggjøre dette. Da begynte Follesøy å skjelle meg ut og komme med trusler for å hindre meg i å publisere informasjonen.

##########

Deretter fikk jeg følgende epost fra sjefen – Ragnar Follesøy:

Hei igjen
Jeg synes bare det er leit at navnet mitt (og firmaet sitt) skal henges ut på internett når jeg faktisk ikke kan se at jeg eller vi har gjort noe galt. Handel med forbruker i Norge er faktisk veldig nøye regulert. Vi følger alle spillereglene, og du henvendte deg selv til Forbrukerrådet for å sjekke det ut. Når vi får medhold i at vi selvsagt har rett til å se varen før vi beslutter tiltak, så trekker du saken, og så begynner du å henge meg/oss ut på nett isteden.

Nå er ikke jeg en type som har trengt advokat hittil i livet, så egen advokat har jeg ikke. Det er derfor ikke så enkelt å «gå til min advokat» som du synes å tro.

Når deg gjelder vår manglende kompetanse, så har vi aldri hevdet at vi kan alt om alle våre produkter. Derfor har vi solide leverandører i ryggen.  Tror du at Elkjøp kan alt om elektronikken i TV-apparatene de selger, eller at Lefdal kan alt om mobiler, eller Biltema alt om motorene i plenklipperne de selger? Selvsagt ikke! Skjønner derfor ikke at det skal være så forferdelig at vi innrømmer at vi ikke kan alt om elektronikken i lamelltrekkene.

Når det gjelder den overspenningen som du hevder ikke er mulig (i kontrollboksen), så gjør jeg oppmerksom på at vi ikke belastet deg noe for den. Vi konstaterte at det antagelig var det, men tok kostnaden selv. Det vitner vel for de fleste om seriøsitet. Når det da dukker opp feil nummer to hos samme kunde, - på et produkt som det normalt er lite problemer med, så er det vel ikke så rart at vi ønsker å se produktet før vi bestemmer hva som skal gjøres. Vi har faktisk aldri tidligere hatt motorhavari på disse trekkene, og vi har flere hundre solgte. (har hatt én motor som ble ødelagt av lynet, men det tok forsikringen).

Vi er altså på to forskjellige planeter når det gjelder synet på hvor ubrukelige vi er som leverandør, og jeg synes det er bare trist at du bruker et strekt medium som internett til å henge oss ut når du selv har gitt opp den formelt riktige kanalen. Hvilken glede du har av det, skjønner jeg faktisk ikke.

Med vennlig hilsen
Ragnar Follesøy

##########

Da jeg svarte at den eposten naturligvis også ville bli publisert, og at jeg da ville forklare ham forskjellen på servicen man får hos Biltema eller Lefdal, kontra Basseng as, fikk jeg følgende svar; som er gjengitt ordrett:

Stakkars deg. Du kan ikke ha det særlig godt.

Med vennlig hilsen

Ragnar Follesøy

##########

Dette siste punktet har Follesøy åpenbart rett i, kundene til Basseng as har det ikke greit; de blir utsatt for spydigheter, trusler og bortforklaringer. Men det er jo litt spesielt at eieren av firmaet faktisk innrømmer det. Man kan absolutt si at jeg hadde det bedre før jeg kom i kontakt med Basseng as og Follesøy, men nå begynner jeg heldigvis å komme meg igjen. Med sin siste epost avslører eieren av Basseng as at han heller ikke befinner seg på samme planet som Biltema, Elkjøp eller Lefdal.

Når eieren av firmaet skriver slike ting offentlig, så kan man levende tenke seg hvordan han omtaler kunder privat og internt i firmaet. Hvilke kunder ønsker egentlig å utsette seg selv for slik harselering som Follesøy driver med? Det at Basseng as fremdeles har kunder er et mirakel...

##########

I mine eposter har jeg unngått å svare på skittkastingen til Follesøy – men lett er det ikke;-) Jeg lar imidlertid uttalelsene til eieren av Basseng stå som de er, de karakteriserer ganske tydelig hva slags person han er. Her følger noen typiske eksempler på Follesøys kundebehandling:

Follesøy skriver: «Din blogg bærer et markant preg av at «jeg har rett, og vet bedre enn alle andre», og det virker derfor litt underlig at du ikke følger vanlige spilleregler, men bløffer på deg klarering for offentliggjøring både fra Forbrukerråd og advokat.»

To feil i samme setning; han blander sammen Forbrukerrådet og Datatilsynet, dessuten var artiklene klarert (Follesøy hadde bare ikke oppfattet det). Likevel kommer han med slike slengbemerkninger som «du ikke følger vanlige spilleregler, men bløffer på deg klarering». Når han ikke sjekker grunnlaget, bør han ikke slenge ut slik dritt.

##########

Behandlingen hos Forbrukerrådet har jeg gjort grundig rede for, og dokumentene i den saken er offentlig tilgjengelig; selv om Follesøy skulle ønske at det ikke var slik. Når det gjelder de solide leverandørene som Follesøy påstår han har, kan jeg sitere følgende fra en annen frustrert kunde fra produsentens hjemland; «Det å få service på lamelltrekket er som å snakke til en vegg». Jeg har gjentatte ganger forklart Follesøy hvorfor det ikke var overspenning som førte til feil på kraftforsyningen, men når han ikke vil forstå så .....
Naturligvis har han rett til å sjekke problemet med trekket, men da må det være en nøytral instans som kontrollerer.

##########

Ragnar Follesøy vil ikke søke råd fra advokat, det er litt synd for da ville han nok få det råd at han burde slutte å kjefte på motparten, og i stedet lese tilbakemeldingene litt grundigere og å være mottagelig for konstruktiv kritikk.

Jeg har handlet både hos Elkjøp, Lefdal og Biltema, og mitt inntrykk er at de har en profesjonell kundebehandling. Produkter som ikke virker får man reparert eller byttet, dessuten skjeller de ikke ut kunder som har problemer. Jeg tror faktisk Follesøy og Basseng as «befinner seg på en annen planet» enn også disse firmaene.

I motsetning til Follesøy tyr jeg ikke til slike personlige utskjellinger som han hele tiden kommer med. Men, jeg har en hud av bøffelskinn og tåler denslags; så bare fortsett, den måten å argumentere på imponerer ingen. Vi kan definitivt være enig om en ting; vi befinner oss på to forskjellige planeter når det gjelder produkter, kvalitet og service;-) Jeg har aldri forlangt at Basseng as skulle kunne alt om elektronikken, men det hadde vært hyggelig for oss kunder om de kunne noe. Det er ganske irriterende å tenke på alt det ekstra arbeidet jeg hadde fordi Basseng as ikke hadde kunnskap om noe så elementært som hvordan motoren skulle demonteres.

##########

Follesøy skriver flere ganger at jeg «henger ham ut». Jeg har publisert epostene hans ordrett, så man kan godt si at han henger ut seg selv. Det man definitivt kan si er at de har et meget godt reklamebyrå; brosjyrene og nettsidene er førsteklasses. Det er bare så trist at produktene og servicen ikke holder samme nivå. Follesøy lurer også på hvorfor jeg har publisert disse artiklene; hvis jeg kan redde noen andre fra å gjøre samme tabben som jeg gjorde, så er det belønning i seg selv. Skal jeg dømme etter de telefonhenvendelsene jeg har fått, så har jeg reddet flere;-)

##########

I en av epostene hvor Follesøy prøver å forklare problemet med motoren, skriver han «Mettre le rouge sur le + de la batterie et le noir sur le – de la batterie.» Sannelig ikke godt å vite hvorfor Follesøy sender denne teksten til en norsk kunde, hvis det da ikke er for å skryte av at han kan fransk. Men det står jo i stil med at når det kommer reservedeler, får jeg en utførlig bruksanvisning – på fransk.

Eieren av Basseng as påstår: «og vi har flere hundre solgte». Likevel har ikke firmaet en komplett bruksanvisning, og firmaet vet ikke hvordan motoren skal demonteres! Den delvis franske bruksanvisningen lå ute på nettet i fem år, tydeligvis helt glemt. Det rimer ikke med at de har solgt over hundre eksemplarer. Dette fortsatte helt til jeg nevnte problemet, da forsvant plutselig den lite brukervennlige bruksanvisningen umiddelbart. 100 norske kunder, og ingen hadde nevnt at de hadde problemer med fransken? Lite troverdig dette her, Follesøy.

##########

Morsomt nok; når Follesøy harselerer over kunden, skjeller ham ut eller truer ham – hver gang undertegner han med «vennlig hilsen». Det er antagelig en kyndig person i bedriften som har lagt på en automatisk signatur, og så har ikke sjefen forstått hvordan han kan endre den. Det er forøvrig synd at han ikke har fått en annen person til å lese gjennom epostene før han sendte dem, da ville de ikke inneholdt så mange feil. Muligens ville også litt av drittkastingen vært fjernet – det hadde han tjent på.

##################################
Per M. Tangerud
##################################
4


2014-11-09

Flerkoneri i Norge

Utlendingsdirektoratet forklarte i Aftenposten om flergifte i Norge. Hensynet til barnas rett og en nøyaktig oppfølging av lover og regler følges av UDI. Dette gjelder saker hvor personer som bor i Norge har ektefeller i andre land (det er som regel menn som har flere koner og ikke omvendt). I praksis gir dette følgende resultat:

En innvandrer som bor i Norge med sin ektefelle (i mange tilfeller en pakistansk mann med en norsk kone) krever gjenforening med sine barn som han har med en annen kone i hjemlandet. Når disse barna har fått norsk statsborgerskap, får deres mor (hans andre kone) oppholdstillatelse i Norge på grunn av reglene om familiegjenforening. Dette kan faktisk gjentas flere ganger og fører til at vi her i Norge har innført flerkoneri for innvandrere. Det som ikke er klart er om den andre hustrus foreldre også får oppholdstillatelse, eller om våre nye landsmenn kan unne seg den luksus å ha flere koner, men bare en svigermor.  

2014-11-08

Flaming og annet drittprat på Internett

Jeg har med interesse sett hvordan noen personer oppfører seg i debatter på nettet og når de sender e-post. De sprer om seg med såkalt ”drittprat” som de aldri ville benyttet i vanlige brev eller samtaler.

Alle foreldre husker hvordan deres barn gikk gjennom et stadie hvor den store interessen var underlivet og dets ekskrementer. Fagfolk benevner dette ”Det anale stadiet”. De fleste barn kommer over dette stadiet i 4–5 års alderen. Når jeg deltar i enkelte nyhetsgrupper eller leser e-post jeg har fått, kan jeg bare konstatere at noen Internett-surfere aldri har kommet over stadiet.

Så neste gang du observerer en av disse drittpraterne, kan du rolig konstatere: ”Han er ennå ikke kommet over det anale stadiet”.

2014-11-07

Forskning på midtrekkverk og gulvtepper

NTB melder at SINTEF har utført en studie som viser at det blir mindre personskader på en vei når den får midtrekkverk. Fascinerende, jeg funderer på hvor mye denne forskningsrapporten har kostet skattebetalerne. Den minner forøvrig om en forskningsstudie som ble gjennomført under en tidligere regjering. Da skulle det undersøkes hvor på gulvteppet luven ble mest slitt. Forskerne kom den gang til at gulvtepper blir mest slitt nærmest døråpninger. Det er utrolig med hvilken iver politikere av forskjellig farge øser ut fellesskapets penger. Fordi det stadig fokuseres på at det offentlige må spare penger, skal jeg herved komme med mitt bidrag: ”For bare en tredjedel av den prisen SINTEF tar, skal jeg umiddelbart besvare slike interessante spørsmål hvor svaret er åpenbart for enhver som ikke er politiker.”

2014-11-06

Offentlig pengeknipe og diktsamlinger

Aftenposten rapporterte at Oslos biblioteker er i pengeknipe og ikke har råd til å kjøpe inn folks favoritter. Det er ikke det minste rart. Bibliotekene bruker sine midler til å kjøpe inn litteratur som er helt uinteressant for folk flest.

Her er et typisk eksempel på innkjøpt dikterkunst:

Sammen utfører de slåsskamp mot rust
Krigen mot den falmete sola
krigen mot det abstrakte liv
med fuglepenner vil de gjenskape
gammel rase med roterende pupiller
osv.

Dikteren selv fortalte at hans ord slåss, elsker og kræsjer. Det er godt å høre, første gang jeg leste diktene hans, var jeg redd for at de bare hadde snublet.

Dette viser på en glimrende måte hvordan skattebetalernes penger blir brukt. Det er mulig jeg er gammeldags, men jeg synes ikke det er urimelig at folk som ønsker slike dikt må kjøpe dem for sine egne penger.

Jeg lånte denne diktsamlingen på biblioteket, forrige gang den ble lånt ut var for ti år siden. Bibliotekaren fortalte at det var uvanlig at hele to mennesker var interessert i en slik bok, vanligvis ble de bare kjøpt inn, stuet bort i kasser for lagring og etter det foreskrevne antall år, kastet.

2014-11-05

Anonyme meninger i debattspaltene

Folk som har stått frem med fullt navn i debattspaltene lurer på om det egentlig var så smart. De forteller at dette har ført til trusler fra ekstremister. Etter bitre erfaringer har jeg erfart at man bør være svært forsiktig med å komme med informasjon som kan identifisere forfatteren. For noen år siden hadde jeg for eksempel et par innlegg om parkeringsvaktene i Drammen. En tid senere fikk jeg rede på at nummer og beskrivelse av min bil sirkulerte blant trafikkbetjentene med beskjeden: "Hold utkikk etter denne." En annen gang hadde jeg et innlegg om hvorvidt årsakene til vår fremmedfrykt kan ha sin rot i at halvparten av de innsatte i norske fengsler har en annen etnisk bakgrunn, selv om de bare er litt over en tiendedel av befolkningen. Etter at det innlegget kom på trykk, sto det i tre dager en bil med to svartsmuskede ungdommer som holdt øye med huset vårt. Den perioden var lite trivelig for min familie og meg (politiet kunne ikke gjøre noe så lenge de sto på en offentlig vei og ikke gikk til håndgripeligheter). Man bør være meget forsiktig med å undertegne med navn hvis man skriver om våre nye landsmenn.

Av og til dukker det opp innlegg hvor det klages over at folk bruker signatur. Man kan fundere på motivene bak disse innleggene. Er det ren nysgjerrighet, eller vil man ha muligheten for å ringe opp forfatteren om kvelden eller natten og skjelle ham ut fordi han har andre meninger? Hvis man skriver et kontroversielt debattinnlegg (til og med mitt lille innspill om torvseilet i Drammen førte til sinte SMS-meldinger), så er det sikrest å være anonym.

Etter at jeg hadde publisert mine erfaringer med et svømmebassengtrekk som ikke fungerte, fikk jeg trusselbrev fra leverandøren.
http://verdenogvi.blogspot.no/2014/10/misnye-mellom-basseng-as-og-per-m.html
Han skrev at han skulle henge meg ut over hele Internett, hvis jeg ikke passet meg.

2014-11-04

Ambulanser og hjelp

Overskrift i avisen fredag: Ringte 113 men fikk ikke hjelp. Datteren ringte alarmtelefonen, men ambulansen nektet å hente hennes mor som hadde fått slag.

Overskrift i avisen lørdag: Lynrask utrykning reddet narkomans liv. Bare ti minutter etter at en securitasvakt hadde ringt, var ambulansen på plass.

Hvis en av mine nærmeste får slag, bør jeg da si at vedkommende brukte narkotika?


2014-11-03

Tiggere i campingvogn

Det kom et meget godt forslag i MinLinje her forleden om at tiggerne kunne overnatte i campingvogner. Jeg har et forslag til hvor disse vognene bør plasseres; det er naturligvis i hagen til alle dem som har ønsket tiggerne velkommen. Da kan de selv få føle på kroppen hva det innebærer å ha tiggerne i sitt eget nærmiljø.  Jeg regner med at det nå blir en kø av empatiske mennesker som tenker med hjertet og som vil stille sine eiendommer til rådighet. De har jo i de siste ukene overflommet spaltene, både i aviser og på Internett med ønske om at vi skal ta vare på tiggerne. Det er flott uttrykk på engelsk som heter «put your money where your mouth is», synd vi ikke har et like treffende uttrykk på norsk.

2014-11-02

Sykehusinfeksjoner

Aftenposten forteller at flere hundre pasienter dør hvert år på grunn av infeksjoner de pådrar seg på sykehuset. Mye av problemet skyldes så enkle ting som manglende håndvask. Ikke bare vasker personalet seg sjelden, de har tydeligvis ikke kunnskap om hvordan håndvasken bør utføres. Jeg satt og ventet i fire timer på sykehuset i Drammen mens min kone var på akuttmottaket. Da hadde jeg rikelig anledning til observere håndvaskingen som foregikk tre meter fra min venteplass. Over halvparten av legene gjorde følgende: Åpnet krana med fingrene, vasket seg og lukket deretter krana med fingrene. Denne krana er naturligvis en vesentlig smittekilde fra person til person. Noen få brukte et papir når de skulle lukke krana. Dette hjelper, men det er antagelig vanskelig å få gjennomført en slik selvdisiplin.

Det er over hundre år siden Louis Pasteur leverte bevis på at det fantes bakterier og gjærsopper som spredde sykdommer. Han kjempet en tapper kamp mot datidens leger som hevdet at det ikke fantes slike dyr som var for små til å kunne sees. Da Pasteurs datter skulle på sykehus for å føde, krevde han desinfeksjon av utstyr og vask av hendene til dem som skulle ta imot barnet. For at sykehuset skulle gå med på dette ble han tvunget til å underskrive en erklæring som sa at teorien om disse bakteriene bare var noe tull. Han gikk gjennom denne ydmykelsen, og både mor og barn kom fra sykehusoppholdet uten skade. Nå opplyser media oss om at infeksjonene florerer på norske sykehus, nettopp fordi man ikke tar rensligheten alvorlig. Er vi virkelig ikke kommet lengre i dag enn at vi må kjempe mot den samme uvitenhet som Pasteur slet med på attenhundretallet?