2013-05-31

Media og objektivitet

Det har vært flere undersøkelser som viser at det overveiende flertall av journalister stemmer Ap eller SV, og de få som støtter FrP tør ikke gi uttrykk for sine meninger – det blir ikke godt mottatt i de kretser. Se for eksempel Skandinavisk medieundersøkelse presentert av Frank Aarebrot: «Norske journalister har et solid tyngdepunkt på den politiske venstresiden.» Aarebrot bekreftet at norske journalister stemmer mer rødt enn resten av befolkningen.


Hvis dette overføres til Stortinget ville nesten halvparten (78 representanter) kommet fra Arbeiderpartiet, mens SV ville fått 33 og Rødt 9 representanter. Som tidligere politisk kommentator i Bergens Tidene, Frank Rossavik uttrykte det: "Med unntak av et par ellevilt frigjorte som muligens stemmer Venstre, kjenner jeg ingen kolleger som stemmer annet enn Ap, SV og RV. Skulle noen stå frem som Frp-velger, vil det være et sosialt selvmord, til og med mer ødeleggende enn å melde seg ut av Norsk Journalistlag. For norsk presse er et laug. Et laug som bygger sin økonomiske fordel på å krysse fingrene for den sosialdemokratiske tenkemåten. Nemlig for alle de privilegier som Arbeiderpartistaten har gitt lauget, for å kjøpe seg pressens velvilje.

Jeg har tidligere nevnt avisenes behandling av Ap-ordfører Øygard og FrP-politiker Birkedal. Artiklene kommer interessant nok fra NTB, og de passer omhyggelig på å utelate ordet Arbeiderpartiet når de skriver om negative handlinger og å ta med ordet Fremskrittspartiet når det kan gi negative assosiasjoner. DT brukte i sin tid over to sider på en Fremskrittspartikandidat som var plassert på fjortende plass. De lanserte konspirasjonsteorier over en lav sko. Jeg ventet spent på tilsvarende ”reportasjer” om fjortende-plassen på Høyres eller Arbeiderpartiets lister, men det kom aldri. DT brukte i årevis et fotografi av Siv Jensen hvor hun var avbildet med vid åpen munn. Når man tenker på hvor mange tusen bilder avisen har å velge mellom, så er det påfallende at de alltid brukte et hvor hun, med rette eller urette, ble fremstilt som en kjeftesmelle. Selv i en artikkel hvor Frp ønsker dialog om finanskrisen presenterte journalistene i NTB henne på den måten
Det er interessant at da Helen Bjørnøy fra SV gikk av, var det et utstudert flott studiofotografert bilde av Bjørnøy og det samme gamle ”åpen munn” bildet av Siv Jensen.

Hva galt den kommunistiske sjefsredaktøren i Aftenposten gjør er lett å svare på. For eksempel skriver ledende Fremskrittspartifolk som Siv Jensen eller Per Sandberg ett innlegg om en kontroversiell sak. De neste ukene flommer avisen over av innlegg fra kjente kulturpersoner som sabler ned FrP’s meninger. Innlegg som forsvarer Fremskrittspartiet blir refusert, derved ser det ut som om ingen andre støtter partiets standpunkter. Journalistene kan så lene seg tilbake og si: ”Se hvordan debattørene slakter Fremskrittspartiet”. Rett som det er kommer det innlegg i Aftenposten hvor FrP blir koplet til ”brune meninger”, NS eller nynazistiske bevegelser. Slike innlegg om Høyre eller Ap ville aldri bli tatt inn, mens negative meninger om Fremskrittspartiet ukritisk får plass. Enda verre – ethvert innlegg som forsvarer FrP blir refusert, slik at det skal se ut som om det bare er FrP-ledelsen som forsvarer partiets standpunkter.

”Media” har mange slike taktikker for å stille Fremskrittspartiet i et dårlig lys. Aftenposten bruker gjerne kjente kommentatorer som har sympatier med SV eller Arbeiderpartiet når det gjelder saker som omhandler FrP eller deres politikere, da får man de svar man ønsker seg. Når fjernsynet presenterer Fremskrittspartiets politikere, filmes de fra en lav vinkel, dermed vil personen automatisk fremstå som arrogant. Dette brukes naturligvis også av avisenes karikaturtegnere, som bare behøvde å tegne Hagens nesebor for at vi skulle vite hvem som ble karikert; men i NRK brukes teknikken også i nyhetsreportasjer. Et annet triks som benyttes i NRK radio er at når politikerne skal kommentere en sak, så lar de arbeiderpartirepresentanten snakke selv, mens reporteren gjengir hva den borgerlige politikeren har sagt; for lytteren gir det automatisk en styrking av venstresidens argumentasjon, selv om begge parters meninger er representert. I valgintervjuer blir Fremskrittspartiets representanter kontinuerlig avbrutt slik at de ikke skal få mulighet til å fremføre sine meninger i sammenheng, mens intervjuerne lar Arbeiderpartiets politikerne presentere programmet uten motforestillinger. Vår offisielle kringkastingsstasjon er et lysende eksempel på at man ikke snakker sant selv om man ikke lyver. Dette vil bli godt illustrert i tiden frem til valget i 2013; NRK mobiliserer nå sine samlede ressurser for å hjelpe de rødgrønne, det er ikke uten grunn at kringkastingsstasjonen benevnes ARK.


2013-05-30

Parkering på handikapplass

En handikappet person koser seg i min linje over at en bilist fikk bot for å parkere på en handikapplass. Han må imidlertid være klar over at når tilsynelatende friske mennesker uten parkeringsbevis parkerer på plasser som er avsatt for handikappede, så kommer det av at de er handikappet i hodet sitt. Så i stedet for å bli sint, kan du synes synd på dem.

2013-05-29

Æres den som æres bør

Jens Stoltenberg har fått mye ros for sin håndtering av den største terrorhandlingen Norge har blitt utsatt for den senere tid. Han har især holdt mange gode og empatiske taler. Dette har stått i sterk kontrast til den kritikken han har fått tidligere (både av tilhengere og motstandere) for å være en veik og passiv leder. Nå har han etter 22. juli – naturlig nok – sett sørgmodig ut og holdt triste taler, det er en rolle som han er perfekt i. 

Det er imidlertid ikke Stoltenberg som står bak disse velskrevne talene som er fulle av empati. Æren for dette bør gå til statssekretær Hans Kristian Amundsen som ble headhuntet fra sin stilling som sjefsredaktør i avisen Nordlys. Her var han kjent for å skrive gode og treffende artikler som kunne være verdt en Pulitzerpris. 

Etter hvert som Norge kommer tilbake på skinnene og den daglige politikken og administrasjonen erstatter sorgen etter massakren på Utøya, kommer vi til å se at den rødgrønne regjeringen er akkurat like handlingslammet som den har vært tidligere. Senterpartiets olje- og energiminister Ola Borten Moe vil bygge ut og produsere mer olje, gass og kull. SV og Erik Solheim prøver å slippe å sluke flere kameler mens gallupen raser nedover, og Jens Stoltenberg prøver fortvilet å styre sammen med disse to motpolene. Da hjelper det ikke hvor mange av Amundsens velskrevne taler som han har lært seg; det å være en klok, dyktig og handlekraftig leder krever noe mer. 

2013-05-28

Genialt forslag fra Senterpartiet

Magnhild Meltveit Kleppa vil legge ned togstasjoner i Buskerud. Hun mener at tiltaket er nødvendig for å få togene til å gå oftere og bli mer punktlige. Dette er jo et genialt forslag, rart at ingen har tenkt på det tidligere. Hvis man bare tar konsekvensen av samferdselsministerens forslag og legger ned samtlige stasjoner, så vil opplagt svært mange av de problemene som NSB nå sliter med forsvinne.

2013-05-27

Straff – eller belønning

Mange utenlandske forbrytere ser på norsk fengselsopphold som en betalt ferie. Tidligere kunne vaneforbrytere også opparbeide norske pensjonsrettigheter med et fengselsopphold, og satt de i fengsel lenge nok fikk de botid slik at de kunne søke om norsk statsborgerskap. Disse siste punktene er heldigvis blitt strammet inn. Det store spørsmålet er naturligvis: Når skal forbryterne sendes ut for å sone i hjemlandet? Det ville være på langt nær så fristende å begå forbrytelser i Norge hvis de visste at soningen skulle skje i Irak, Pakistan, Somalia eller Litauen. Vi kan kjøpe fengselsplasser i disse landene til en brøkdel av hva en norsk fengselsplass koster. Storberget reiste for noen år siden verden rundt, og erklærte strålende at de som begår forbrytelser i Norge nå kan sone i hjemlandet – men det ble med politikerpratet, ingenting har skjedd. Fremdeles har utenlandske forbrytere herrens glade dager her i Norge; det blir nok ingen endring før vi får en justisminister fra Fremskrittspartiet.


2013-05-26

Alderdom

Jeg begynner å bli gammel og gruer meg for å bli avhengig av en offentlig institusjon. Kald mat, ingen penger, være helt alene, bli lagt til sengs klokken åtte og få dusje en gang i uka. Jeg skulle ønske at jeg var en kriminell, så kunne vi bytte. Jeg kommer i fengsel og får varm mat, tilgang til bad, hobbyrom og fjernsyn. Der kan jeg få spaserturer med følge, gratis lege og tannlege. Jeg får til og med lommepenger i stedet for å måtte betale for meg. Så kunne den kriminelle overta min institusjonsplass. Jeg skal vedde på at det ikke ville ta mange dagene før KROM, kjendisadvokater eller andre støttegrupper for kriminelle ville protestere på en slik behandling og sørge for at forholdene ble bedret. 

2013-05-25

Politikerløfter er ikke garantier

Regjeringen innfører en garanti for kreftbehandling innen 20 dager etter at diagnosen er stilt. Lar vi oss lure så lett enda en gang? Regjeringens mål er at 80 % av pasientene skal få behandling innen fristen. Åtti prosent? Hvor lenge kunne Elkjøp eller Bertel O. Steen skryte av at de hadde garanti, hvis de bare reparerte fire femtedeler av fjernsynsapparatene eller bilene som gikk i stykker? Da ville Forbrukerrådet umiddelbart kommet på banen og bøtelagt dem for villedende reklame. Det er trist at de ikke kan ta politikere på samme vis. Stoltenbergs kreftgaranti minner mistenkelig om Gro Harlem Brundtland (også fra Arbeiderpartiet) og hennes Velgergarantier. Disse skulle i motsetning til vanlige valgløfter bli gjennomført uansett. Velgergarantien var på tyve punkter, og etter to år viste det seg at bare ett eneste punkt ble gjennomført, alle de nitten andre var glemt. Det ene punktet som ble gjennomført, var å stoppe private sykehus. Fru Brundtland brukte fire millioner av skattebetalernes penger for å hindre lege Jens Moe i å bygge sykehus i Asker. Kanskje ikke så rart at tidligere finansminister for Arbeiderpartiet, Per Kleppe, engang uttalte: ”Man må regne med at politikere lyver under valgkampen.” Den rødgrønne regjeringens kreftgaranti må sees i sammenheng med det kommende kommunevalget – de har ikke sørget for midler, organisering eller andre tiltak som skulle tilsi at denne garantien er noe mere verdt enn de andre såkalte garantier som kommer fra den kanten.


At Danmark allerede har gjennomført diagnostisering innen 48 timer gir grunnlag for ettertanke, men så avviser de jo heller ikke private løsninger i Danmark. 

2013-05-24

Hestemøkk på veiene

Mange klager over at hesteeiere ikke plukker opp dritten etter kjæledyrene sine. Det er nok litt plundrete for rytteren å gå av hesten og feie den opp, men problemet kan veldig lett unngåes ved å henge en pose under hestehalen. Dette vil imidlertid ikke rytterne, for det er ikke ”kult” å ri rundt med en slik pose. Derfor prøver de i stedet å stemple fotgjengere som ikke synes det er morsomt å tråkke i bæsj for dyrehatere. I mange storbyer er det påbudt å bruke en slik pose når man skal ri på offentlige gater og veier. Myndighetene prøvde å få gjennomført et slikt påbud i Oslo for noen år siden, men det ble stoppet av politiet; de synes ikke politihestene så ”tøffe” nok ut med en slik pose.

2013-05-23

Kortreist kraft er best

I debatten om monstermaster på Vestlandet, har et nesten fraværende emne vært hvilke muligheter Bergen (og resten av kyststripa) har til å produsere kraft lokalt. Det er trist, fordi det er mange alternativer som fjerner problemene med å frakte kraft langveisfra. Det er store negative sider ved å overføre kraft over lengre strekk. Enten man benytter likestrøm (som trenger store anlegg i hver ende) eller vekselstrøm (som har problemer ved større avstander), får man tap i overføringen, dernest store økonomiske kostnader, og til slutt lokal motstand mot master og ledninger. Lange overføringer skaper betydelige inngrep i naturen, og elektromagnetisk stråling fra ledningene kan skape fremtidige problemer som vi ikke har oversikt over. Lokal kraftforsyning kan man imidlertid få på flere måter, de har alle sine fordeler og ulemper:

·                Vindkraft som riktignok er visuelt forurensende og avhengig av subsidier fordi det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt.
·                Bølgekraftverk, brenselceller og solkraft er foreløpig bare på eksperimentstadiet.
·                Lokale småkraftverk har fått dårlige vilkår under den nåværende regjering. Det er ikke realistisk at disse kan dekke hele behovet, men de kan gi et betydelig bidrag.
·                Gasskraftverk er med nåværende teknologi sterkt forurensende og vil gi et bidrag til global oppvarming.
·                Kjernekraftverk er i bruk over hele verden. Et moderne kjernekraftverk forurenser ikke, det er sikkert, og teknologien er kjent og utprøvet.  Slike kraftverk kan bygges lokalt på steder som trenger mye energi.
·                Eksisterende vannkraftverk har i praksis ikke blitt renovert eller utviklet de siste førti årene, ved en oppgradering av disse kan man produsere 30 % mer kraft enn i dag. Dette vil ikke føre til noen miljøulemper eller forandring av landskapet.


Norge har ingen fordel av å ligge som en ensom atomkraftverksfri plett i verden. Landene rundt oss bygger slike kraftverk og høster fordelene med billig, miljøvennlig og sikker energi. Når våre naboer er i full sving med utbygging, blir ikke folk som bor i Norge skjermet fra atomkraftverk fordi om vi ikke bygger det akkurat her. Verden har stor tilgang på uran; spalting av uran gir mye energi og er derfor en effektiv energiproduksjon. Atomkraft slipper ikke ut CO2 eller forurensing som bidrar til sur nedbør, det er klimavennlig. Det er ikke noe umoralsk ved kjernekraft, Norge importerer allerede temmelig mye energi fra atomkraftverk i Sverige. Vi burde kunne klare å være selvforsynt, det mangler ikke penger eller kompetanse; det mangler bare politikere som er resultatorienterte.  

2013-05-22

Kommunale bygninger i Lier


De kommunale bygningene i Lier skriker etter vedlikehold forteller Lierposten. Mangler millioner av kroner til helt nødvendig vedlikehold. Stramme rammer struper økonomien i kommunen. Takk og pris for at det ikke ble vedtatt et nytt kulturhus i Lierbyen – hva slags økonomiske tryllekunster var det kulturhusforkjemperne trodde de kunne gjøre?

Tomme lokaler i Lierbyen

2013-05-21

Jeg er rasist


Ja, naturligvis er jeg, i likhet med alle andre mennesker, rasistisk innstilt. Det ligger i våre gener, og politisk korrekthet kan bare undertrykke denne egenskapen – ikke fjerne den. Enten Gud skapte oss slik, eller vi ble utviklet fra mer primitive organer, så er det et faktum at «vi-dem» er et begrep som ligger dypt nedlagt i oss, det har med selvoppholdelsesdriften å gjøre. I praksis viser det seg slik:

- En familie som føler seg truet vil stå samlet mot naboene, uansett om de ellers krangler seg i mellom.
- Familien og naboene vil gå sammen hvis det er en trussel fra en annen kommune (jamfør sykehusutbygging).
- Innbyggerne i et land begraver indre stridigheter, og alle står samlet når de blir angrepet utenfra.
- Og hvis vi skulle bli invadert av marsboere, så vil landene finne ut at de har en felles fiende i stedet for å sloss mot nabolandet.

Legg merke til hvor ofte det er naboen man krangler med, enten det gjelder naboens trær som skygger, nabobygda som har flottere kommunehus, eller landet på den andre siden av grensa (det spiller ingen rolle hvordan nordmennene gjør det i fotball, bare vi slår svenskene). Norske konfliktråd drukner i nabokrangler, ungdom som kommer fra nabobygda blir uten videre slått ned på festen, og kranglingen mellom England og Frankrike er nærmest legendarisk.

Derfor reagerer vi så sterkt når en nordmann har fått terroristtrening av Al-Quaida – det er en av våre som er gått over til å bli en av dem. Tilsvarende 22. juli; da folk hørte om eksplosjonen ble flere muslimer angrepet, vi trodde automatisk at det var en av dem som hadde gjort det. Dette begrepet vi-dem er med i de fleste religioner; i kristendommen er det større glede over en som er omvendt til Gud, enn nittini som ikke trenger det, og under islam er det dødsstraff for den som forlater Muhammed, mye tilsvarende det som tilkommer den som prøver å oppheve sitt medlemskap i mafiaen. Høyskolelektor Tony Burner kan mislike at der er slik, men det endrer ikke på de faktiske forhold. Nesten alle overfallsvoldtekter utføres av utlendinger og Norge er et fristed for kriminelle, her får de mer i lommepenger mens de sitter i fengsel enn de kunne tjent ved ærlig arbeid i hjemlandet. Størrelsen på straffen er lav og forholdene i fengselet er gode i forhold til det de kan frykte hjemme.

De politisk korrekte påstår at det ikke finnes stereotyper, men tenk selv. 

Vil man egentlig bo et sted hvor politiet er russiske, kokkene er engelske, mekanikerne er franske, og hele greia er styrt av italienere? 

Eller ønsker man seg et samfunn hvor politiet er engelske, kokkene er franske, mekanikerne er tyske, elskerne er italienske, og hele greia er styrt av sveitsere.
.2013-05-20

Grunnløse asylsøknader


Grunnløse asylsøkere har blitt et problem i Norge den senere tid. De har mange tale- og skriveføre advokater og godfjotter til å fremme sin sak; dette har en tendens til å gjøre politikerne handlingslammet. Det er trist, fordi det fører til ødeleggelse, både av eiendom (som vi har sett på ventemottakene) og for enkeltmennesker som tilbringer år av sitt liv med å stirre inn i veggen på brakker og telt. Faktisk er det mulig å gjøre noe med dette problemet hvis man er resultatorientert, og ikke lar seg drukne i rapporter, komiteer, utredninger og politisk korrekthet.
  1. I våre dager er det ingen som kommer inn på et internasjonalt fly uten pass. Hvis noen i løpet av reisen kvitter seg med passet og så ankommer Gardermoen, kan de settes direkte på samme flyet tilbake til utgangspunktet. Ryktene går raskt, etter noen få måneder med en slik policy vil man se at antall personer som ankommer Norge uten identitetspapirer vil bli redusert til et minimum. I andre land slipper man ikke inn i landet uten papirer, man blir lagret i et lukket immigrasjonsrom til man kan sendes tilbake.
  2. Personer som ikke samarbeider med politiet, men opererer med falske (eller flere) identiteter, må settes i lukket mottak (fengsel) inntil de enten samarbeider eller politiet finner et land som er villig til å ta i mot dem (det vil si at man får bekreftet deres nasjonalitet).  
  3. Grunnløse asylsøkere som samarbeider, men som ikke kan sendes tilbake fordi det enten er livsfarlig i deres hjemland eller landet ikke vil ta i mot dem, må få lov til å leve fritt og arbeide i Norge. At disse menneskene skal sitte år etter år og kjede livet av seg på et mottak er fullstendig meningsløst. Det vil bare skape problemer, både for den enkelte og for det norske samfunnet.

Hvilke politikere kan i dag gå inn for slike løsninger og virkelig gjøre noe med problemet – og ikke bare snakke om det? Da vil Norge bli spart for mye vold, hærverk, nedbrente asylmottak, innbrudd og tyverier. Mange mennesker fra fremmede land vil også få et bedre liv ved å slippe å sitte med falske forhåpninger på et asylmottak.


2013-05-19

Idrett


De siste dagers media-oppslag om proffsyklister bekrefter idrettens gamle slagord: 

En kommersiell sjel i et anabolt legeme.


2013-05-18

Dere har selv skylden


De siste dagene har det flommet over med innlegg som klager over fylkeskommunepolitikernes lønninger. Slutt å klage, dere som har stemt rødgrønt har selv skylden. Det er Ap, SV og Senterpartiet som i alle år har støttet opp om denne dyre, ineffektive og overflødige kolossen. Både Høyre og FrP har stemt for å legge ned dette unødvendige organet. De fleste land har bare to administrasjonsnivåer; et sentralt for hele landet og et for lokale bestemmelser. Lille Norge med Arbeiderpartiet i spissen har prestert å lage et enormt byråkrati bestående av fire nivåer. Stat, regioner, fylker og kommuner; i tillegg har vi sykehusregioner og andre spesialorgan – ikke rart i at de rødgrønne vil ha høyere skatter og avgifter. Alle disse administrasjonsenhetene har forlengst blitt selvoppfyllende i sine behov, et godt eksempel er den nylige streiken i offentlig sektor. Begge parter innså at de ikke ville oppnå noe, men det gikk jo bare ut over tredjepart, så da kunne de holde på. Tilsvarende er det med fylkeskommunen hvor de involverte er mest opptatt av å øke sine egne fordeler, helt uavhengig om organisasjonen de er i har noen praktisk nytte i samfunnet. Den eneste måten å bli kvitt uvesenet på er å stemme på partiet som går inn for å redusere det offentlige byråkratiet.

2013-05-17

Norges gebursdag – hva feirer vi


Jeg har fødselsdag 5. februar og feirer den gjerne sammen med venner og familie. Det er hyggelig at min bror tar med seg sin ti år gamle datter og hjelper meg å feire, men jeg vil ikke synes det er OK at han kommer på min fødselsdag for å feire hennes gebursdag (som er 18. august).

Det er slik jeg føler det når våre nye landsmenn vifter med flagg fra andre land. Hyggelig at de feirer 17. mai sammen med oss, men da er det Norges dag de feirer, ikke Pakistans, Somalias eller Iraks dag.


2013-05-16

Det er mange idioter der ute


Jeg så tilfeldigvis en liten notis om at Drammens-Ølets Venner samler inn åpnerringene fra øl- og brusbokser. Jeg var ikke klar over det, men dette er faktisk et verdifullt råmateriale for å lage proteser til barn i krigsherjede land. Alle delene som skal være i direkte kontakt med kroppen må være minst 99,9 % aluminium. Ringene som samles inn, smeltes og støpes om til skruer, muttere, bolter, mellomleggsskiver og skinner. Jeg så en innsamlingspose i min lokale butikk og neste gang jeg var innom tok jeg med meg et utvalg ringer for å gi min skjerv – etter helgens utskeielser blir det gjerne noen slike. Og det slo naturligvis ikke feil, oppi boksen hadde en eller annen undermåls idiot kastet søpla si. Vedkommende hadde tydeligvis anstrengt seg, for han hadde gått forbi to solide søppelkasser før han omhyggelig hadde dyttet restene oppi beholderen til innsamlerne. Radio Norge hadde nettopp en diskusjon om slike lavpannede vesener var imbesile, subnormale eller rett og slett dumme; personlig synes jeg i grunnen begrepet idiot passer bra.2013-05-15

Forby handlinger – ikke meninger


En rabiat galning har nettopp herjet i vårt samfunn. Et naturlig etterspill er ropet på sensur og boikott av slike meninger som Breivik fremsetter i sitt manifest. Mange vil også ha forbud mot den type nazilignende grupperinger som han tilhører. Begge deler er like meningsløst. Jeg vil minne om den gamle norske hendelsen da trollet sprakk fordi det kom fram i sola. Den eneste fornuftige måten å møte slike meninger, organisasjoner og bevegelser på, er å la dem komme frem i offentlighetens lys; la dem fremføre sine patetiske floskler eller religiøse forvirringer. Det er mye farligere å la dem holde på i dølgsmål, da kan de verve medlemmer og sympatisører uten motforestillinger, da kan de holde sine møter og frelse sin menighet uten debatt. Anders Behring Breivik er et godt eksempel på at slike villfarelser blomstrer i lukkede miljøer.

Den britiske forfatteren David Irvin påstår at nazistenes jødeforfølgelser er en myte. Når man lar ham få deklamere tullet sitt i lukkede miljøer uten motforestillinger, blir han en millionær på pengebidrag. Når han i stedet blir møtt med historiske fakta og kledd naken, så mister han både tilhengerne og bidragsytere. Det er dumt å gi fanatikere støtte ved å boikotte dem. Et annet godt eksempel er Irans president Mahmoud Ahmadinejad. Foruten å være holocaustfornekter, jødehater og atombombetilhenger, er han en fundamentalistisk muslim med alle de begrensninger det setter for andre menneskers levemåte. Presidenten ble invitert til Colombia Universitet i New York hvor han holdt foredrag. Den rabiate muslimen ble fullstendig latterliggjort og mistet titusener av tilhengere i USA. Han fikk slippe til på talerstolen, og alle tenkende mennesker så hvor tåpelige hans meninger var. Hvis han hadde blitt boikottet, ville han beholdt sine sympatisører og sannsynligvis fått flere nye tilhengere blant blåøyde idealister.

I et demokrati bør man være svært varsom med å sensurere meninger – det kan slå tilbake. Vi må forby handlinger som ikke kan tolereres, ikke meninger. Dessuten, hvis man går inn for å forby slike nazilignende organisasjoner, hvor skal man sette grensen? Partiet Raudt (Rødt) er jo like ytterliggående på sin side som Vigrid er på sin. La meg minne om at AKP(ml) og Kommunistisk Ungdom i sin tid gikk inn for væpna revolusjon i Norge, de ble ikke forbudt av den grunn. De nynazistiske organisasjonene utgjøres av en liten gruppe stakkarslige tullebukker som blir godt overvåket – de utgjør ingen fare for Norges demokrati. Få dem fram i lyset, møt dem med argumenter, da sprekker de akkurat som trollet. Det farligste vi kan gjøre er å boikotte dem – da samler de sympatisører.

2013-05-14

Frustrasjoner


SV sier ja til boring etter mer kunnskap om olje i de sårbare havområdene utenfor Lofoten. Men de sier nei til konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten. SV sier at vi må ha en mer human asylpolitikk, hvor papirløse flyktninger får opphold i Norge. Samtidig er de medlem av en regjering som har kastet ut Norges mest kjente papirløse asylsøker. Det er ikke rart at undersøkelser viser at SV-tilhengere er blant de mest frustrerte gruppene her i landet.

2013-05-13

Lønn og resultater


Geir Egge ønsker ikke høyere lønn til dyktige lærere, fordi alle kategorier og typer av elever skal utdannes. Samfunnet er mangfoldig, barn fra forskjellige kulturer møtes, og det er viktigere belønninger enn penger. Hele hans innlegg oser av politisk korrekthet. Det hadde vært fint om skolen hadde vært så ideelt oppbygget og at lærerne hadde vært så idealistiske, men slik er det dessverre ikke i praksis. De flinke elevene får aldri utnyttet sine evner og elever som ikke klarer å følge med, kjeder seg og ødelegger undervisningen for hele klassen. Enhetsskolen vil aldri skape vinnere, bare en stor grå masse av middelhavsfarere og tapere. Vi får forhåpentligvis en ny regjering til høsten som har innsett dette. Man vil ha eliteskoler innenfor ballett, idrett og musikk. Hvorfor gjør man det? Jo, nettopp for å skape vinnere. Er det så vanskelig å forstå at hvis man skal få gode resultater innen matematikk, språk eller medisin, så trenger vi samme elitedyrking i skolen som vi har i idretten. Dette krever at vi har dyktige lærere som tjener på å gjøre en god jobb. Lik lønn uansett resultat har alt for lenge vært årsaken til de dårlige resultatene i norske skoler.

2013-05-12

Frihet til å velge


Over en million mennesker hører hver dag på P4, og TV 2 har mer enn en million seere. Hvor mange av disse er egentlig klar over at hvis Arbeiderpartiet hadde styrt kontinuerlig, så ville disse kanalene være forbudt. Hvis vi ikke hadde hatt et kort mellomspill med Kåre Willochs Høyre-regjering, så ville ikke kringkastingsmonopolet blitt opphevet. Etter at Ap igjen fikk regjeringsmakten torde de heldigvis ikke å reversere utviklingen. For tretti år siden manglet det ikke på advarsler, det var ikke måte på hva slags katastrofe det ville bli for Norge hvis folk fikk tilgang til noe annet enn NRK. De fleste vil nå innse at det har gått riktig bra, bare ihuga kommunister vil fremdeles stoppe private radio- og TV-kanaler. Mangfoldet har gjort Media-Norge til et bedre land og statskanalen NRK har hatt godt av konkurranse – nå sender den programmer som det er vel verdt både å se på og lytte til. De som ønsker alternativer til statskanalen kan stille inn på TVNorge, TV3, Viasat, Max, Metro, Radio Norge, Kanal 1 eller mange andre; man kan velge selv. Uansett hva man stemmer, kan man finne en stasjon som passer for seg; også folk langt ute på venstresiden eller i kristne miljøer, de som var skeptisk til å gi NRK konkurranse, har nå sine egne stasjoner.

Til høsten har vi et tilsvarende valg. Arbeiderpartiet vil at det offentlige skal ha monopol på å drive sykehus, skoler og bygge veier mens Høyre vil ha private med for å konkurrere. I debattspaltene ser vi samme argumentasjonen som vi husker fra åtti-årene, det er ikke måte på hvor forferdelig det er å la private firmaer konkurrere og gi anbud der hvor offentlige systemer tidligere har hatt enerett. Forhåpentligvis får Erna Solberg etter valget muligheten til å la livskraftige private bedrifter levere gode tjenester innen helsevesen, utdanning og kommunikasjon. Da kommer nordmenn om noen år til å se det som like naturlig å ha private konkurrenter til de offentlige monopolene: helseregionene, utdanningsdirektoratet og vegvesenet, som vi nå ser det som naturlig å ha mangfold i eteren og på Internett. Det er bare konkurranse som gir høyere kvalitet, lavere priser og bedre service.

2013-05-11

Bensindamp


Klima og forurensningsdirektoratet foreslår at det blir krav om gjenvinning av bensindamp på bensinstasjonene. Det skal bli interessant å se om de lykkes denne gangen, eller om de også nå blir stoppet av statens eget oljeselskap – Statoil. Miljøverndepartementet foreslo i sin tid det at det skulle monteres gummihylser på pumpepistolene for å samle opp bensindampen. Jet, Shell og de andre private selskapene startet monteringen av denne innretningen, men så viste det seg at Statoil hadde en bedre ide; de gikk til sine eiere, Finansdepartementet, og fortalte at en slik innretning ble for dyr. Da sa finansministeren ja vel, og direktivet ble stoppet. Sist jeg var i USA og skulle fylle bensin, la jeg merke til en liten gummihylse på pumpepistolen. Denne enkle hylsen sørger effektivt for at gassen kondenseres tilbake i tanken. Dermed unngår man utslipp av en miljøgass og bilføreren slipper å puste inn skadelige stoffer. Det er faktisk ganske mange tonn bensin som ellers spres ut i atmosfæren.  I USA hvor bensinprisen er ca fem kroner literen har man altså råd til å ta vare på miljøet, mens i Norge hvor bensinen koster femten kroner literen så gjør vi det ikke. Slik går det når Staten både eier bensinstasjonene og lager lovene som skal regulere dem. Jeg ønsker Klima og forurensningsdirektoratet lykke til i kampen mot Statoil. 

2013-05-10

Jeg støtter Per Inge Torkildsen!


Røking bør kun være tillatt på Røst - når det er fralandsvind.

2013-05-09

Miljøfiasko i Lier


Jeg har tatt med meg et tilhengerlass med metall, treverk og papp og besøkt gjenvinningsstasjonen i Lier. Sjelden har jeg sett et anlegg som har fungert så dårlig. Det første som møter deg er svære lastebiler på en smal og kronglete vei. Så stiller du deg bakerst i en endeløs kø av privatbiler med og uten tilhenger. Folk et stykke ut i køen tar med seg metallstenger, kasser og gamle møbler og presser seg forbi bilene som står oppe på perrongen – en liten glipp og lakken ripes opp. Det kan bli en dyr takk for å prøve å resirkulere. Irriterte kunder sniker i køen eller kjører foran perrongen for å kaste ting opp i containerne. Stressede lastebilsjåfører kjører 12 tonns trailere i sikksakk mellom personbilene. Gretten og likegyldig betjening er irriterte over mismodige kunder. De fleste vil nok si; dette er for dårlig, vi hiver det i stedet i restavfallsbeholderen. Det satt en kar der i campingstol og slikket på en is, mens han kikket på oss som prøvde å losse og sortere etter beste evne. Jeg spurte om de hadde tenkt å organisere dette på en bedre måte i fremtiden; ”Dette er ingenting”, sa han. ”Det hender at køen står helt opp til Ringeriksveien med to timers ventetid.” Jeg kunne jo reise til Lindum hvis jeg ikke var fornøyd, var løsningen hans. Aha, så det er forklaringen; hvis de gjør det så vanskelig for brukerne at folk i stedet reiser andre steder – mens Ragn Sells beholder tilskuddet fra kommunen, så har de en solid gevinst.2013-05-08

Hundebæsj og svarte poser


Jeg plukket akkurat opp en liten svart pose med hundemøkk femten meter fra min innkjørsel. Her har det tydeligvis gått et menneske med en hund. Hunden har bæsjet, og eieren har omhyggelig plukket skitten opp i en hundepose, knyttet den igjen og kastet den i veikanten en halv meter fra stedet hunden gjorde fra seg. Her hadde jeg egentlig tenkt å skrive noe om hva man skal gjøre med slike poser, men vedkommende som har gjort noe så ubeskrivelig idiotisk som dette vil antakelig ikke forstå, uansett hvordan jeg formulerer meg.  2013-05-07

Er det virkelig så vanskelig da?


For en ukes tid siden fortalte jeg om en tullebukk som hadde kastet papiret fra iskremen sin i returbeholderen for sparelyspærer. Nå er det er idiot som har kastet en bunke brosjyrer i beholderen for brukte lysrør som skal returneres. Vedkommende har tydeligvis åpnet postboksen sin og blitt så irritert over bunken med reklame som lå der at han, i stedet for å putte dem i søppelkassa, har demonstrert ved å stappe dem nedi esken for lysrør. Hva han ønsket å oppnå ved dette er uforståelig – i hvert fall for oss tenkende mennesker. For å få plass til mine lysrør plukket jeg opp bunken for å legge dem i esken for papiravfall, og midt inni så ligger det sannelig to brev, ett fra kommunekassereren og ett som var stemplet purring. Ja, ja, vedkommende som har oppført seg så ubeskrivelig dumt, kan antagelig ikke lese eller er av den typen som lar regningene ligge uåpnet fordi han ikke tør å se hva som er inni. Jeg så noe tilsvarende på «Luksusfellen». Trist naturligvis, men kanskje det faktisk er en høyere makt som straffer dem som forsøpler nærmiljøet. Da er det jo en viss form for rettferdighet her i verden likevel.


2013-05-06

Eldre bilførere og leger


A-magasinet forteller om hvordan selv demente eldre mennesker får legeattest for å kjøre bil. NTB meldte nylig om en 90-åring som fikk fornyet sitt bilsertifikat. Legen ga ham en rask helsesjekk og så ingen grunn til at han ikke skulle kjøre. Når man ser hvor irrasjonelt mange eldre sjåfører oppfører seg i trafikken, kan en bli skremt over at denne avgjørelsen overlates til familielegen og ikke til en uavhengig instans. Et nærliggende spørsmål er: Hvis denne 90-åringen skader noen på veien, kan man da saksøke legen?


2013-05-05

Offentlig påført kreft


Drammens Tidende hadde en interessant artikkel om hvordan røntgenundersøkelser kan føre til en vesentlig kreftfare. Dess fler undersøkelser man har og dess sterkere røntgenstråling som benyttes, dess større fare for å utvikle kreftsvulster. Hvis man går litt dypere ned i materialet, så viser det seg at private tannleger og sykehus har investert store summer i nye apparater som har vesentlig mindre stråling. Offentlige sykehus bruker fremdeles i stor grad gammelt, slitt og umoderne utstyr. Det er derfor trist at vi nå har en regjering som boikotter det private initiativet, tvinger folk til å stå i sykehuskø, for deretter å utsette seg for unødvendig sterk stråling med påfølgende kreftfare på offentlige sykehus. 

2013-05-04

Frem med navnene!


Aftenposten forteller at mange tannleger gjør en fullstendig uforsvarlig undersøkelse og diagnose. Det ble imidlertid ikke offentliggjort hvilke tannleger som behersker sitt yrke så dårlig. Hvordan kan publikum vite hvem som er farlige når navnene kamufleres? Opplysningen om at det finnes sjarlataner der ute er verdiløs når man ikke samtidig får vite hvem man bør unngå. Sammenligne med undersøkelsen om hvilke forretninger som solgte salmonella-infiserte matvarer. I Drammen ble navnene holdt hemmelige, og tre år senere fant Næringsmiddeltilsynet at det ikke hadde skjedd noen forandring i det hele tatt. I Bærum offentliggjorde de hvilke butikker man ikke kunne stole på, og det førte til en umiddelbar forbedring.

2013-05-02

Dumme mennesker


Det forbauser meg stadig hvor fullstendig hensynsløst, dumt og ubeskrivelig tankeløst enkelte mennesker oppfører seg. I nærbutikken vår har de satt opp en boks for å samle inn miljøfarlig avfall; lyspærer, batterier og så videre. Så har det gått en fyr forbi og kastet papiret fra iskremen sin oppi beholderen – selv om det rett ved siden av står en søppelkasse for restavfall. Funderer på om dette er samme typen som går tur med hund, og når hunden bæsjer så plukker han skitten opp i en hundepose, knytter den igjen og kaster den i veikanten. Muligens er det den samme som spytter tyggegummien eller snusposen rett ut på fortauet – gjør de det hjemme i stua også? Jeg funderer på, slike mennesker, kan de i det hele tatt ha en jobb, gå på skole, eller finne seg en make når de oppfører seg så utrolig idiotisk? Hvis en av disse undermåls personene kunne ta seg tid til å svare og tilfredsstille min nysgjerrighet ville jeg sette pris på det. Jeg tar gjerne imot muntlige opplysninger, for det er ikke sikkert at vedkommende kan lese og skrive; det virker i hvert fall slik, når man ser alle sigarettene som er stumpet under skiltet «Vennligst ikke røyk her» ved inngangen til biblioteket.  Av og til lengter jeg etter å bo i en by hvor det er nulltoleranse mot forsøpling, slik som for eksempel Singapore eller Hongkong. I New York er det forresten nulltoleranse mot vold og hærverk, ikke dumt det heller.


2013-05-01

Avisenes forskjellsbehandling

Drammens Tidende melder at Vågå-ordføreren som er tiltalt for seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente har permisjon med full lønn - ikke et ord om at han er fra Arbeiderpartiet. Hvis ordfører Rune Øygard hadde vært fra Fremskrittspartiet, ville avisen ha plassert ordene FrP og Fremskrittspartiet sentralt både i overskrift, bildetekst og ingress. Jamfør med artiklene som omhandlet Trond Birkedal. Det er gammelt nytt at de fleste journalister tilhører venstresiden og benytter sin mediemakt til aktivt å bekjempe høyresiden. Det er dessverre blitt enda verre etter at Aftenposten ansatte en kommunist som sjefsredaktør og Sigurd Allern fra Arbeidernes Kommunistparti ble professor i journalistikk ved UIO. Når journalister blir forholdt disse opplysningene, påstår de at alle parter blir behandlet likt, men det står dessverre ikke til troende.