2024-06-13

Fylkeskommunen

Legg ned hele fylkeskommunen! 

De fleste land klarer seg med to styringsnivåer; statlig (sentralt) og lokalt (kommunalt). Her i Norge med bare fem millioner mennesker har vi prestert å lage FIRE styringsnivåer; stat, regioner, fylker og kommuner. Det er helt meningsløst, alle fire bygger opp sine egne system med ledere, direktører og kontorlokaler. Dette fører til et enormt ineffektivt byråkrati som koster mye penger og fører til dobbeltarbeid og konflikter; ofte vil prestisjehensyn overstyre fornuften. I tillegg til alt dette har vi prestert å opprette fire helseregioner som også bygger opp sine systemer med direktører, ledere og så videre. 

Alle disse forskjellige etatene lager naturligvis hver sine datasystemer. Dette har ført til en lang rekke dataskandaler de siste tyve årene; det siste er Helseplattformen som til tross for milliarder i investeringer ikke fungerer og er blitt til en fare for pasientene. I sin tid opprettet staten AltInn som skulle ta seg av all kommunikasjon mellom det offentlige og privatpersoner. Systemet var ikke engang lansert før et halvt dusin etater og kommuner hadde satt i gang med egne systemer.   


2024-03-10

Nok et vådeskudd

Jeg er tilhenger av at politiet er bevæpnet. Jeg reiser mye og i de fleste land er det vanlig med bevæpnet politi, så jeg har intet problem med at politiet har med seg skytevåpen. Men å ha en patron i kammeret er meningsløst og uansvarlig. Jeg forstår at det er tøft å gå rundt med et våpen som er klar til avfyring, men det er helt unødvendig – politiet har alltid tid til å ta et ladegrep. Det klarer seg at patronene er i magasinet.

Det er veldig sjelden (egentlig aldri) at politiet har behov for å trekke raskere enn Morgan Kane. På den andre siden er det et titalls vådeskudd i året, så å si alle på grunn av at det allerede befinner seg en patron i kammeret. Et annet moment er at i USA (som har ganske lang erfaring med bevæpning) har de funnet ut at når gjerningsmannen hører at politiet tar ladegrep så vil lyden av dette ofte få ham til å overgi seg.