2024-06-13

Fylkeskommunen

Legg ned hele fylkeskommunen! 

De fleste land klarer seg med to styringsnivåer; statlig (sentralt) og lokalt (kommunalt). Her i Norge med bare fem millioner mennesker har vi prestert å lage FIRE styringsnivåer; stat, regioner, fylker og kommuner. Det er helt meningsløst, alle fire bygger opp sine egne system med ledere, direktører og kontorlokaler. Dette fører til et enormt ineffektivt byråkrati som koster mye penger og fører til dobbeltarbeid og konflikter; ofte vil prestisjehensyn overstyre fornuften. I tillegg til alt dette har vi prestert å opprette fire helseregioner som også bygger opp sine systemer med direktører, ledere og så videre. 

Alle disse forskjellige etatene lager naturligvis hver sine datasystemer. Dette har ført til en lang rekke dataskandaler de siste tyve årene; det siste er Helseplattformen som til tross for milliarder i investeringer ikke fungerer og er blitt til en fare for pasientene. I sin tid opprettet staten AltInn som skulle ta seg av all kommunikasjon mellom det offentlige og privatpersoner. Systemet var ikke engang lansert før et halvt dusin etater og kommuner hadde satt i gang med egne systemer.   


Ingen kommentarer: