2014-07-31

Skattebetalerforeningen

Selvros skal man som kjent lytte til, for det kommer fra hjertet. Ofte har Skattebetaleren imponerende rekker av rosende omtaler av foreningens virksomhet.

Totalt unngår man imidlertid å komme inn på det beklagelige faktum at vi har et av verdens høyeste og mest skadelige skatte-/avgiftsnivåer. Dette forteller langt mer om Norsk Skattebetalerforenings innflytelse på de lovgivende myndigheter enn artikler hvor man klapper seg selv på skulderen.

Foreningen ledelse vil kanskje argumentere med at skattene hadde vært enda høyere uten dens stille påvirkning. Men ærlig talt, det kan dere vel ikke tro på selv engang.

Ganske betegnende er det at de mest komplimenterende uttalelser kommer fra politikere og ansatte i ligningsetaten. Norsk Skattebetalerforening kan dessverre ikke forvente like mye ros fra den vanlige skattebetaler. 

2014-07-30

Snylternes motto - Del godene

Når SV vil ha en bedre fordeling, så betyr det i praksis at de vil konfiskere penger fra folk som har jobbet ekstra for å tjene mer og så gi til dem som ikke selv ville, men ventet til andre gav dem ergo - del godene.


Jeg husker en episode med en dame med pen pelskåpe som går inn i drosje og drosjesjåføren snerrer til henne: ”Når revolusjonen kommer, skal vi flerre den kåpa av kroppen din”. Etter flyturen går hun inn i en ny drosje og sjåføren sier muntert til henne ”En dag skal også min hustru bære en slik”. Det første er sosialisme, det andre er høyrepolitikk.

2014-07-27

Global oppvarming

Endelig er den globale oppvarmingen kommet til Buskerud. Hvis den nå bare holder seg til kakelinna kommer i desember, så er vi berget for i år.

2014-07-26

Posten tviholder på papirbrevene.

Jeg mottok nettopp et brev; i den postkassa hvor det vanligvis bare kommer reklame fra Rema, Rimi, Elkjip og så videre. Det var fra Posten, som tydeligvis vil slå et slag for de gammeldagse papirbrevene som de fleste av oss har erstattet med epost. Men Posten er tydeligvis i gang med å forberede seg på fremtiden, for nederst på arket står det faktisk at hvis jeg ønsker flere opplysninger, så kan jeg «klikk her»; jeg prøvde å klikke, trykke og gni på papiret, men det skjedde ingenting.

2014-07-21

Fylkesmannens maktvelde

Politisk nestformann i Buskerud FpU hadde en artikkel i DT om hvordan Fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy fra SV, gjør alt hun kan for å hindre utbygging av Buskerud Park. Vi har sett det samme her i Lier. Sjåstad i Lier er et stykke ute på landet. Det betyr at vi trenger bil for å dra på jobben, handle eller besøke venner og slektninger. Dette er imidlertid ikke forenlig med SV’s intensjoner og Helen Bjørnøy har derfor satt seg som mål å sørge for at folk bosetter seg i byene i stedet for her ute på landsbygda. Som fylkesmann har hun nektet Sjåstad Samfunnshus å fradele en parsell til boligformål med begrunnelsen at «det vil være i strid med målet om å redusere bilavhengighet og utslipp av klimagasser».


Med en slik argumentasjon kan hun effektivt stoppe enhver utbygging her ute på landet. Helen Bjørnøy har vært salongsosialist i hele sitt liv og alltid benyttet seg av de mulighetene til kultur, Café latte og teater som man finner i byen. Det å bosette seg ute på landet er antagelig helt fremmed for henne, og hun vil derfor bekjempe det. Jeg ønsker FpUs ungdom all mulig hell med å få fjernet fylkesmannsembetet, men det blir nok dessverre vanskelig. I alle år har det vært en behagelig førtidspensjonsstilling for avdankede politikere, så de kommer nok til å tviholde på embetet så lenge som mulig. 

Vi har jo nettopp fått eksempel på hvordan fylkeskommunepolitikerne har god råd til egne parkeringsplasser, selv om de må strupe andre tjenester. 

2014-07-12

Streik i sommerferien

Jeg vil takke pensjonert lærer Dagfinn Helgestad for svar på mitt innlegg i DT. Det er imidlertid et par ting i hans innlegg som fortjener kommentarer. For det første gjør han den vanlige feilen å generalisere alle læreres situasjon ut fra sin egen erfaring. Det å være lærer er et av de minst ensartede yrkene som finnes. Jeg husker for eksempel min far som brukte timer hver kveld på å rette stiler fra en endeløs bunke. På den andre siden har jeg en venn som er gymlærer, og han forteller at det aldri er verken forarbeid, foreldremøter eller noen andre belastninger enn det å kjøre elevene gjennom et fast treningsprogram. Så har jeg en kollega som underviser i maskinlære og fysikk, og han brukte mye tid på å lage et opplegg første året han underviste, men deretter har han kunnet bruke det samme opplegget år etter år – veldig greit, sier han. Videre har jeg en bror som foreleser i sosiale fag; intet arbeid med lekser eller forberedelser, undervisningen foregår mens elevene er samlet i arbeidsgrupper som gjør selvstudium. Jeg kan forsåvidt også nevne et par lektorer jeg kjenner som bruker timene til å arbeide som frilans oversettere og tjener penger på det mens elevene er opptatt med oppgaver. Så skoleverdenen er nok langt mer sammensatt enn det ene området Helgestad har erfaring fra.

Deretter bruker Helgestad det banale debattknepet å skjelle ut dem som har en annen mening enn ham selv som uvitende, det er en så enkel taktikk at til og med politikerne har sluttet å bruke den. Kommunesektorens organisasjon (KS), som Helgestad også betegner som uvitende, har nok adskillig bedre statistikk som bakgrunn for sitt ønske om at lærerne skal være tilstede på skolen 7,5 timer om dagen, enn en enkelt lærers frustrasjoner. Jeg vet ikke hvilket fag Dagfinn Helgestad underviste i, men jeg håper at det ikke var norsk skriftlig.


Både Helgestad og andre taleføre lærere forteller at de arbeider langt mer enn det KS nå ønsker å formalisere; tja, da burde de jo ønske velkommen en reform som ber dem om bare å tilbringe 37,5 timer i uka på arbeidsplassen. Det er litt morsomt at Helgestad påstår at halvparten av lærernes sommerferie brukes til avspasering; andre påstår at den brukes til kurs, etterutdanning, studier og så videre. Men man skal ikke kjenne så veldig mange personer innen skoleverket for å oppdage at lærernes lange ferier ikke bare er en myte, men et gode som andre arbeidstakere bare kan drømme om.

2014-07-07

Allergi

Vi måtte kvitte oss med barna.
Hunden vår ble allergisk.

2014-07-06

Lærere i streik

Lærerne er klare for storstreik, de ble ikke lærere for å bli tvunget til å være på arbeidsplassen 7,5 timer hver eneste arbeidsdag. Flere lærere truer nå med å slutte i yrket og heller finne seg noe annet å gjøre. «Vi blir ikke verdsatt», er omkvedet. Lykke til, jeg gleder meg til å høre fra lærere som har sagt opp sin stilling og funnet noe bedre. Vi som arbeider i andre jobber, har hele livet vært vant til å oppholde oss på arbeidsstedet i arbeidstiden. Vi har til og med måttet finne oss i bare tre ukers sommerferie. Jeg ønsker lærerne lykke til med å finne en ny plass hvor de kan ta to måneders ferie med full betaling. Kom gjerne med rapport til oss andre som ikke vet bedre, men må henslepe halvparten av juni og august på arbeidsplassen.


De eneste jeg kjenner til som kan bestemme sin egen arbeidstid og ferie er selvstendige konsulenter, er det slike yrker lærerne vil gå over på? Da vil jeg gjerne se hvordan de klarer seg; som konsulent må man ut og selge seg, og det er ganske ukjent for lærerstanden; der i gården er jo markedsføring og salg blant fy-fy ordene. I konsulentbransjen får man heller ikke betalt når man ikke jobber; har lærerne tenkt på hvordan det går med to måneders ferie uten lønn eller fem timers arbeidsdag hvor man bare får betalt for fem timer. Det foresvever meg at lærerne faktisk er helt uvitende om hvordan resten av arbeidslivet fungerer. Jeg håperr inderlig at noen av dem slutter, slik at de kan få virkeligheten midt i ansiktet. Da regner jeg med at de kommer til å løpe tilbake til sin privilegerte lærerstilling så fort som overhodet mulig.

2014-07-05

Det er ikke farten som dreper.

Drammens Tidende hadde en reportasje hvor det ble hevdet at høy fart i trafikken gir ulykker og fører til trafikkdød. Reportasjen var illustrert med et stort bilde av en firefelts motorvei med midtdeler. Det er nok ikke farten som skaper ulykker, det er de plutselige bråstoppene som dreper. Disse oppstår ikke på motorveiene, men på trange, svingete og uoversiktlige veier.

Etter mange års handlingslammelse har Norge dessverre alt for mange dårlige veier. Problemet er ikke at det kjøres for fort, men at det kjøres for fort etter forholdene. Tidligere hadde vi slike dårlige veier nedover mot Sørlandet og bortover mot Sverige. De hadde lave fartsgrenser, gjerne 60 km, og det var mange ulykker – og dødsfall. Nå er veiene bygd ut, det er fartsgrenser på 90, 100 og 110 km, og det forekommer nesten ikke ulykker på de samme strekningene som for noen år var preget av tragedier nesten hver dag.

2014-07-02

Norsk mat er verdens dyreste

En liter lettmelk som koster kr 15,00 består av kr 5,00 til melkebonden, kr 4,00 til meieribruket, kr 5,00 til Staten og kr 1,00 til butikken. Det vi ikke hører i debatten er at grossistene på jordbruksprodukter er bøndenes egne organisasjoner, og at Staten i tillegg bruker av momsen til å gi bøndene solide subsidier.


Av en rekordpris på kr 15,00 for en liter lettmelk, forsyner bøndene og bøndenes organisasjoner seg med nesten hele beløpet, mens en krone kommer til resten av samfunnet. Det er ikke det minste rart at bondeorganisasjonene bruker voldsomme midler for å bekjempe enhver form for konkurranse. Det er ingen andre bransjer som kan beregne seg en slik avanse på sine produkter.

2014-07-01

Drittprat på Internett

Aftenposten har stadig reportasjer om Internetts betydning. Nettets grunnleggende tjenester preges imidlertid av mange umodne mennesker og mye griseprat - og troll på nettet. Både hjemmesider, nyhetsgrupper og e-post innbyr til en sleivete, nærmest infantil uttrykksform. Mange personer sprer om seg med drittprat som de aldri ville benyttet i vanlige brev eller samtaler.

Alle foreldre husker hvordan deres barn gikk gjennom et stadie hvor den store interessen var underlivet og dets ekskrementer. Fagfolk benevner dette ”Det anale stadiet”. De fleste barn kommer over dette stadiet i 5–6 års alderen. Når jeg deltar i enkelte grupper eller leser meldinger, kan jeg bare konstatere at mange Internett- deltakere aldri har kommet over dette stadiet.