2014-10-30

Misnøye mellom Basseng as og Per M. Tangerud angående et lamelltrekk til svømmebasseng.

Etter at jeg hadde publisert tre artikler om mine dårlige erfaringer med et produkt fra Basseng as, fikk jeg følgende trusselbrev fra eieren, Ragnar Follesøy. Her skriver han at hvis jeg fortsetter å skrive om mine erfaringer med produktet, så vil han henge meg ut på hele Internett.

##################################

Hei
Jeg  registrerer at du driver og «henger meg ut» på forskjellige blogger med fullt navn, og at du har sjekket med forbrukerkontoret og advokat at dette er lovlig i ytringsfrihetens navn. Registrerer at du gjør dette anonymt. Jeg gjør derfor oppmerksom på at den dagen jeg finner det nødvendig å imøtegå dine påstander, vil jeg selvsagt på sammen måte som deg gjøre det med også å oppgi ditt fulle navn. Du bør da tenke gjennom at vi har en enormt mye større kontaktflate på internett enn det du kan klare å oppnå.

Jeg bruker uttrykket «henger meg ut» fordi mange av dine påstander er høyst tvilsomme og bare deler av sannheten. Blant annet finner jeg det underlig at du stopper refereringen av kommunikasjonen mellom oss før du selv trakk saken fra forbrukerrådet. Synes du ikke at de som eventuelt skulle lese dine synspunkt ville fått et mer korrekt bilde av saken hvis de også får denne informasjonen? Burde ikke en informasjon om at det var du som stoppet reklamasjonssaken være en del av ytringsfriheten, eller kan ytringsfriheten være så selektiv.

Et annet eksempel på uriktig harselering, er det du sier om datahistorikken. Selvsagt går det an rent teknisk sett å få med seg 60 gigabyte med historikk fra et firma som har hatt 10.000 salg som ikke vedrører basseng hvert år i mange år. Men å skille hva som gjelder basseng og hva som gjelder alt annet, var vesentlig vanskeligere, eller rett og slett umulig. Dette også fordi det ofte var en sammenblanding på samme ordre. Kan det ikke tenkes at kjøperen av Grønt fokus ville betrakte så mye informasjon som sensitivt i den forstand at det var noe de ønsket å beholde bare i GF og ikke levere videre.

Jeg bruker ikke mer tid på å imøtegå det du skriver i denne omgangen, men gjør bare oppmerksom på at mitt beger er i ferd med å bli fullt med hensyn til hva jeg skal akseptere å la stå uimotsagt.

Med vennlig hilsen
Ragnar Follesøy

###################################

Jeg sendte ham følgende svar:

Hei, det er ingen hemmelighet at det er jeg som står bak bloggen «Verden og vi». Jeg gjenga epostene nøyaktig slik de ble skrevet, men hvis undertegningen er problemet, kan jeg naturligvis føye til mitt navn (jeg skal legge det på ved neste revisjon).

Kommunikasjonen med Forbrukerrådet kommer senere; det er foreløpig tre artikler, og de ble lagt ut etter hvert som de ble ferdige. Den fjerde med Forbrukerrådet er skrevet og er nå til korrekturlesing. Deretter går min advokat gjennom den, så jeg regner med at den blir publisert i slutten av denne eller begynnelsen av neste uke.

Forøvrig vil jeg nevne at jeg tre ganger har informert deg om at jeg ville publisere denne saken. Du fikk også utkastet til hovedartikkelen for gjennomsyn med spørsmål om du hadde noen kommentarer. Det hadde du ikke, så jeg må derfor gå ut fra at du aksepterer de faktiske forhold. Basseng as har forøvrig fått beskjed om alle publiseringene som er gjort, og hatt mulighet til å kommentere.

Hilsen Per T_

###################################

Og her er, som lovet, artikkelen om Forbrukerrådet. De tidligere artiklene var først historien og alle problemene med svømmebassengtrekket, deretter kom epost-korrespondansen for å prøve å få reparert trekket, i den neste oppsummerte jeg alle kommunikasjonsproblemene med Basseng as. Den femte artikkelen beskriver kundebehandlingen man blir utsatt for.

###################################

Kundedatabaser

Follesøy har tydeligvis fremdeles ikke forstått hvordan kundedatabaser fungerer; jeg trodde at jeg hadde forklart dette i bloggen, men skal ta det litt grundigere:

Det spiller ingen rolle om det er 100 eller 100 000 kunder. De datasystemene som har vært i bruk de siste tyve årene kan selektere på kunder og produkter etter ønske. De kan også filtrere informasjonen etter behov slik at man kan få nøyaktig det utvalget av kunder og produkter man ønsker (selv om kunden har kjøpt 20 forskjellige ting). Man kan naturligvis også velge ut et hvilket som helst dato-område. Follesøys påstander om problemer med 60 Gigabyte står rett og slett ikke til troende.

Slike rapporter kan foruten å skrives ut, sendes til en fil og deretter behandles videre i et regneark eller tekstbehandlingsprogram. Filen med det utvalgte antall poster kan naturligvis også importeres til et nytt databasesystem. Slike muligheter har man hatt helt siden MSDOS var rådende, og nå kan dette gjøres med få tastetrykk, til og med i enkle regnskapsprogrammer til under ti tusen kroner.

Det virker derfor ganske malplassert å si at et stort, profesjonelt firma som Grønt Fokus ikke har et datasystem som kan ta ut rapporter etter ønske. Hvis Basseng as virkelig ikke har fått med seg bakgrunnsinformasjonen til alle de kundene som de har tatt på seg ansvaret (og garantien) for, så har de blitt lurt. Men det virker mer sannsynlig at Follesøy enten ikke kan, eller ikke vil forstå.

##################################

Her er et typisk eksempel som viser hvor overfladisk og slurvete eieren av Basseng as opptrer:
«du har sjekket med forbrukerkontoret og advokat at dette er lovlig i ytringsfrihetens navn»
Forbrukerkontoret?? Han mener antagelig Forbrukerrådet, det er ikke dem det gjelder i denne forbindelsen, jeg skrev «Datatilsynet».

##################################
Follesøy skriver at jeg «henger ham ut». Jeg har publisert hans egne eposter ordrett, så man kan i grunnen si at Follesøy henger ut seg selv.
##################################

Når Follesøy skryter av hvilken kontaktflate han har på Internett og hvilken makt han har til å stoppe meg, så tenker jeg på visdomsordet «Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri vært i et telt sammen med en mygg».

Det er antagelig ikke grenser for hvilke trusler Follesøy vil bruke for å hindre meg i å fortelle om mine erfaringer med produktet hans. Vel, han får prøve å knuse meg som en mygg, men i mellomtiden er jeg både rask og oppfinnsom. Personlig kommer jeg aldri med trusler, det er et dårlig og ineffektivt virkemiddel. Dessuten kan jo ikke Follesøy være så veldig sint siden han undertegner trusselbrevet med «vennlig hilsen»  ;-)

###################################

Per M. Tangerud

###################################


2014-10-29

Gled dere, nå kommer snart veisaltet

Statistikk er ikke greit.

http://verdenogvi.blogspot.no/2010/02/salting-og-juks-med-statistikk.html

Da en mann fra Veidirektoratet skulle (bort)forklare den voldsomme saltingen som skjer her i landet sa han: "De strør ut mer salt på veiene i Tyskland enn vi gjør her i Norge." Antall km vei i Tyskland kontra Norge unnlot han omhyggelig å svare på.

2014-10-27

Kunstnere i Buskerud

Lederen i DT funderer på hvorfor det plutselig er blitt så voldsom debatt om moderne kunst. Tja, det kan komme av at vi som må betale gildet, endelig reagerer på alt det tullet som vises frem som kunst. Når for eksempel Morten Viskum står frem i all sin arrogante storhet og kritiserer regjeringen fordi den ikke pøser enda flere penger over ham, så er det ikke rart at skattebetalerne reagerer. Personlig har jeg besøkt en utstilling hvor jeg holdt på å snuble over en bøtte vann og en skurekost som sto midt i veien. Da jeg gjorde oppmerksom på problemet, fikk jeg beskjed om at det var en av utstillingens attraksjoner. På en annen kunstutstilling ble det en morgen oppdaget at et kunstverk som av kunstneren var verdsatt til over tyvetusen kroner, var forsvunnet. Det viste seg at verket var en haug med ved og vaktmesteren, som ikke visste bedre, hadde brukt veden til å nøre opp i peisen kvelden i forveien. En ting er at keiseren selv betaler for sine nye klær, men som alle vet så er det vi vanlige mennesker som må betale for kultursnobbenes oppblåste forestillinger om seg selv.

Rundkjøringen
2014-10-26

Det er min død

Mathilde Tybring-Gjedde fra Unge Høyre ønsker ikke aktiv dødshjelp, og derfor vil hun at også alle vi andre skal følge hennes verdisyn. Det er trist hvordan hun ønsker å tvinge dødssyke mennesker til å lide – ofte i månedsvis, fordi hun selv ikke ønsker denne løsningen. Motstandere av aktiv dødshjelp forsvarer sine meninger med at de er bekymret for at den syke skal føle seg presset til å avslutte livet. I de landene hvor dette er praksis, følger legene tett opp både pasienten og de pårørende; derfor er ikke det noe argument. Det er faktisk like bekymringsfylt at personer som Tybring-Gjedde påtvinger andre sine meninger og derved lar dødssyke mennesker lide unødig fordi ”samvittigheten” eller ”troen” kommer i veien. Jeg er sjeleglad fordi jeg ikke har noen slektninger med den innstillingen; hvis jeg kommer i den situasjon at det eneste jeg har å se frem til er lidelse før slutten kommer, så vil jeg selv ønske å bestemme. Det er mitt liv, jeg ønsker å avslutte det med verdighet.

Mange mennesker løser hvert år dette problemet med å kaste seg foran et tog, bruke et rep, eller styre bilen inn i en møtende lastebil; noen har også tilgang til våpen. Jeg er kanskje heldigere enn de fleste fordi jeg vet hvilke tabletter jeg skal ta, og jeg vet hvordan jeg kan få tak i dem. Jeg beklager sterkt at Mathilde Tybring-Gjedde tvinger meg til å gjøre dette i dølgsmål.

2014-10-25

Forbrukerrådet og problemene med Basseng as

Til mitt svømmebasseng kjøpte jeg et lamelltrekk fra Basseng as. Dette trekket skal sikre bassenget når man er borte og holde på varmen om natten. Dessuten vil det, når det virker, redusere behovet for klor vesentlig. Dessverre har det såkalte sikkerhetstrekket bare virket som det skulle i to av de siste fem årene. Her er hele historien til trekket beskrevet, dette er korrespondansen med Basseng as og her er en oppsummering av alle problemene som oppsto under den kommunikasjonen. Etter tre ukers brevveksling innså jeg at det var håpløst å få service fra firmaet, og tok kontakt med Forbrukerrådet. Alle dokumentene er offentlig tilgjengelig gjennom Forbrukerrådet i Agder.

Fordi jeg nå hadde mistet all tiltro til firmaet og produktet, var mitt forslag til Forbrukerrådet å heve kjøpet og få refundert beløpet jeg hadde betalt, drøyt 45 000 kroner. Forbrukerrådet ønsket imidlertid å megle i saken. Etter litt «frem og tilbake», foreslo jeg at Basseng as skulle reparere trekket og deretter garantere at det ville virke i fem år. Jeg regnet med at hvis leverandøren virkelig hadde tro på produktet sitt, så burde de ikke ha noe problem med dette. Basseng as nektet imidlertid, og insisterte på at VR production skulle inspisere motoren, og at jeg måtte godta deres vurdering. VR production er firmaet som hadde produsert trekket, og som det går frem av mine tidligere erfaringer med firmaet, kan man ikke stole på deres vurderinger. De ville ikke innrømme at det kunne være feil på produktet, men påsto at det var overspenninger på nettet her i Norge. Selv om jeg påviste at det ikke hadde vært problemer her, fortsatte VR production og Follesøy fra Basseng as å hevde dette. Jeg kunne derfor ikke stole på at eventuelle rapporter fra den franske produsenten ville være objektive. Det var opplagt at de også ved den siste feilen ville konkludere med at det var forhold hos meg som ødela motoren.  Mitt anlegg har overspenningsvern i sikringsboksen, og jeg har flere apparater som er langt mer følsomme enn en elektromotor, men det er kun dette lamelltrekket som går i stykker.

Mitt alternativ var da å engasjere en montør til å demontere motoren og så sende den til en uavhengig kontrollinstans. Jeg konkluderte imidlertid med at det ville bli en høy kostnad, og at jeg fremdeles ville være låst til å bruke det samme usikre trekket i fremtiden. Derfor besluttet jeg i stedet å investere i et nytt trekk av bedre kvalitet.

Nå har jeg avskrevet hele lamelltrekket fra Basseng as som en dårlig erfaring og tar med meg lærdommen videre. Neste gang jeg kjøper utstyr til bassenget skal jeg sørge for å sjekke at forhandleren har tekniske kunnskaper om det produktet han selger, og at det er mulig å få utført service hvis noe skulle svikte. Jeg vil også unngå en leverandør som skjeller ut, harselerer over og sender trusselbrev til kunden. Slik er mine erfaringer med kundebehandlingen hos Basseng as.

Per M. Tangerud

2014-10-23

Fortsatt tvungen boplikt i Norge

Det ser dessverre ikke ut som om landbruksminister Listhaug får Stortinget med på å oppheve den tvungne boplikten i Norge. Det er trist; Norsk senter for bygdeforskning leverte en rapport som viste hvordan boplikten fører til fraflytting i kommunene. En annen publisert undersøkelse viser at det er i senterpartistyrte kommuner at fraflyttingen er størst. Dette virker ved første øyekast litt pussig, all den tid Senterpartiet så sterkt markedsfører seg som det distriktsvennlige partiet. Ved nærmere ettertanke er resultatet imidlertid nokså naturlig og svært forutsigbart.


Senterpartiet går inn for at lokalpolitikerne skal kontrollere makspris på eiendommer og tvangssalg til personer som lokalpolitikerne mener er verdifulle for bygda. De støtter dessuten boplikt og konsesjonsreguleringer som igjen vanskeliggjør bosettingen. Alt dette gjør Senterpartiet i den gode hensikt å sikre bosetningen i Utkant-Norge. Resultatet er imidlertid stikk motsatt; og objektivt sett så er det jo ikke noe rart at svært få ønsker å bosette seg i kommuner som styres så diktatorisk, og det er heller ikke noe rart i at folk flytter til andre steder hvor de har større frihet og flere muligheter. Det er trist at Venstre og KrF etter hvert har beveget seg så langt til venstre at de ser på tvang som et naturlig virkemiddel i Norge.

2014-10-22

Til Drammen for å handle – nei takk.

Periodevis gratis parkering i Drammen for å redde sentrumshandelen er det siste forslaget fra politikerne. Nei, det hjelper nok ikke en utrydningstruet handelsstand. Jeg var nylig en tur på biblioteket i Drammen; det blir lenge til neste gang. Kronglete å komme frem, bilkøer og håpløst å finne parkeringsplass. Jeg har fått med meg at politikerne i Drammen ønsker at flere mennesker skal besøke byen og handle der. Hvorfor i all verden vil noen seg selv så vondt? Jeg så at det var to flotte nye bygg rett overfor biblioteket, der hvor det tidligere var en (helt full) parkeringsplass. Allerede nå er det svært vanskelig å finne et sted å sette bilen, det hjelper ikke om parkeringsavgiften i perioder (som man likevel ikke husker) blir fjernet. Søppelen som flyter gjør jo heller ikke byturen noe mer trivelig; tyggegummi, papirsøl, snusposer og sigarettstumper flyter på fortauene. Da jeg kjørte hjem så jeg skilt til en isbar, et par kaffebarer og en glasshytte som det kunne vært morsomt å besøke, men nei takk. Bare hvis jeg er nødt og tvunget reiser jeg til Drammen sentrum i fremtiden.

2014-10-20

Problemer og uoverensstemmelser med Basseng as

Jeg gjorde den tabben å kjøpe trekk til mitt svømmebasseng, fra Basseng as. Det er utrolig hvor mange problemer dette lamelltrekket har skapt, og hvor mye bortforklaringer Basseng as har kommet med for å unngå å reparere trekket. Hele historien til problemtrekket finnes her. Jeg har også publisert korrespondansen som gikk over flere uker før jeg innså at firmaet ikke hadde teknisk kompetanse på det produktet de solgte, så jeg gav opp og kontaktet Forbrukerrådet. De prøvde å megle, men vi ble ikke enige, alle dokumentene er offentlig tilgjengelig gjennom Forbrukerrådet i Agder.

I dette dokumentet har jeg listet opp problemene med å kommunisere med Basseng as. Jeg er tydeligvis ikke den eneste, dette sier en annen kunde: «Dårlig erfaring med dem. De holder ikke løftene sine og klarer ikke å levere varene tidsnok.»; og et hjertesukk fra en fransk kunde om produsenten (VR production): «Det å prøve få service på lamelltrekket er som å snakke til en vegg». Mye av problemene kommer naturligvis av manglende teknisk kompetanse her i Norge. Alle spørsmål må oversettes til fransk, sendes til produsenten, og så må svaret oversettes tilbake til norsk. Ikke engang noe så enkelt som informasjon om hvordan kraftforsyning, bryter og motor er koplet sammen, har de. Alle deler må sendes til Frankrike for reparasjon eller bytte. Alt dette tar veldig lang tid.

Kommunikasjonsproblemene:

Kraftforsyningen slutter å virke
Forhandleren påstår at feilene skylles overspenning. Dette er ikke korrekt, fordi:
 • Det har ikke vært noen problemer med lysnettet; lynnedslag eller tilsvarende elektriske fenomener.
 • Jeg har flere apparater som er langt mer følsomme enn en elektromotor koplet til det samme lysnettet, det er kun dette lamelltrekket som går i stykker.
 • 220 V nettet har overspenningsvern i sikringsboksen.
 • Den siste feilen oppstod forøvrig mens anlegget ble kjørt på batteri, og da blir det veldig dumt av forhandler å skylle på overspenning i nettet. Det er tydelig at forklaringen «overspenning» er et standardsvar som produsenten kommer med, helt automatisk, uansett problem.

Telefonsamtalene

Follesøy fra Basseng as påsto gjentatte ganger at motoren til trekket går på 24 V.
Dette er feil, den er på 12 V. Hvorvidt Follesøys påstand om 24 V spenning kom av teknisk uvitenhet, eller om de nå har en annen type motor, vites ikke.

E-postene

Follesøy skrev at jeg ikke hadde avtalt å kjøre motoren på batteri: «Finner det litt underlig at kunden har «inngått avtale» om å droppe kontrollskapet og kjøre trekket på batteri. Det er faktisk ikke slik hverken Grønt Fokus eller Basseng as opptrer.»
Han hadde tydeligvis glemt at han i en tidligere e-post skrev: «Sett den røde på + på batteriet og den svarte på – på batteriet»
Denne instruksjonen viser forøvrig at til og med produsenten har erfaring for at kraftforsyningen er upålitelig og at trekket må kjøres på batteri.

Jeg skrev til Follesøy at det tok altfor lang tid å få svar og at dette problemet ble nevnt på Internett. Hans reaksjon var: «Det du finner på sosiale medier om at det er vanskelig/umulig for privatpersoner å få kontakt med VR-production er helt korrekt. Vi forhandlere har derimot god anledning til kontakt med produsenten, noe vi benytter oss av de få gangene vi trenger det.»
Da er det er litt pussig at han tidligere hadde sendt meg følgende e-post: «Du er ikke glemt, men jeg får ikke svar fra produsenten. Fortsetter å mase»
Forøvrig forsto ikke Follesøy poenget, som var at folk får ikke service på produktet, uansett hvem som er forhandleren.

Føllesøy skrev: «Det er ikke så lett å hjelpe kunden med å få løs motoren når han i utgangspunktet har bestemt seg for at han ikke vil ha den løs, men vil ha pengene tilbake.»
Dette er feil, jeg brukte over tre uker på å få informasjon fra Basseng as om hvordan dette problemet kunne løses, men da jeg til slutt innså at Follesøy ikke hadde kunnskap om hvordan det kunne gjøres, ga jeg opp og kontaktet Forbrukerrådet.

Føllesøy skrev: «Isteden begynner han å skru på selve motoren, noe han definitivt ikke burde gjort. Finner det underlig at han ønsker å heve kjøpet, men likevel begynner å skru på produktet.»
Dette er også feil. Som man ser av korrespondansen, har jeg fulgt instruksjonene fra Follesøy, dessverre tok det noe tid før jeg forsto at Follesøy bare hentet forslag fra løse luften.

Her er noen eksempler på instruksjoner fra Follesøy, Basseng as:
«Kortslutt så den hvite og svarte og se om mtoren virker»
«Nærmest akslingen er det vel noen stropper som er det første som ruller seg inn. Disse stroppene gjør vel at  kan trekke akslingen ut sidelengs  uten å rulle av lamellene.»
Hvordan i all verden skulle det kunne gjøres? Disse stroppene er innerst i rullen, under alle lamellene. Motoren sitter inne i sylinderen.


Follesøy skrev: «Hvis det stemmer at den siste halve meteren før lamellene er stropper, antar jeg at du kan dreie røret motsatt av opprullingsretning og derved få nok slark nok til å trekke røret ut sideveis. Ville ikke latt det være uprøvd.»
Det er ikke godt å forstå hva han mener. Dette viser at Basseng as ikke har noen som helst rutine for å reparere/skifte motorer som har gått i stykker, men kommer med tilfeldige instruksjoner etter hvert som det faller dem inn. Det er forøvrig mulig at dette rett og slett er en uthalingstaktikk og at de satser på at misfornøyde kunder gir opp og «forsvinner.»

Follesøy skrev: «Vi gjør oppmerksom på at dette er et trekk som kommer i deler til kunden, og som kunden har montert selv. Vi skjønner derfor ikke helt at han nå ikke greier noe som har med demontering å gjøre.»
Siden Follesøy tydeligvis ikke er klar over monteringen og virkemåten til trekket han selger, skal jeg opplyse følgende: Et stort antall lameller blir satt sammen til et trekk på langt over hundre kilo. Når trekket er rullet opp og motoren ikke virker, kan ikke en person uten videre håndtere en slik vekt. Det er en vesentlig forskjell på å sette sammen lameller som veier noen kilo hver, og å håndtere et ferdig trekk på langt over hundre kilo. Det kan sammenlignes med et byggverk; en person kan håndtere de enkelte plankene, men når de er satt sammen til en garasje, så må det spesialredskap til for å løfte den.

Til å begynne med prøvde Follesøy seg med å etterlyse faktura for å bevise at jeg faktisk hadde kjøpt trekket fra dem, og informasjon om hva som tidligere hadde gått galt, fordi Basseng as ikke hadde historikken til trekkene de hadde levert. Dette var åpenbar forhalingstaktikk fordi:
 • Basseng as er skilt ut fra Grønt Fokus (som jeg kjøpte trekket av), og da har de naturligvis alle data.
 • Basseng as klarer, pussig nok, å finne historisk informasjon når de selv har behov for det.
 • Det var Follesøy selv som hadde ansvaret for svømmebasseng på Grønt Fokus. Follesøy skriver: «Som sagt var jeg involvert i alle reklamasjoner på denne produktgruppen».
 • Med dagens datasystemer, så er det ingen bedrifter som har problemer med å få rapporter på kunder, historikk, dato og så videre. Hvis Basseng as virkelig har et så dårlig system, så er det på tide å oppgradere.
Den siste e-posten kom den 17. juni hvor han lovet ytterligere informasjon den 19. juni. Mer informasjonen kom imidlertid aldri, så jeg ga opp å få hjelp til å reparere trekket. Som det går frem av korrespondansen, så har tydeligvis ikke Follesøy klart for seg hva man egentlig bør gjøre for å reparere trekket, men svarer det som faller ham inn i håp om at problemet forsvinner av seg selv. Han presterte å si i en av e-postene at han selv kunne ta ut motoren, jeg inviterte ham naturligvis derfor til å komme og gjøre akkurat det. Dessverre kom han aldri. Lamelltrekket veier langt over hundre kilo, og det å løfte opp trekket med den ene hånden og fjerne motoren med den andre er ikke særlig realistisk.

I løpet av de siste fem sommersesongene har det såkalte sikkerhetstrekket bare fungert som det skulle i to – og hver gang noe feiler, er trekket ubrukelig i lang tid. Før jeg publiserte denne informasjonen tok jeg kontakt med Datatilsynet og advokat. De uttalte at artiklene er godt innenfor ytringsfriheten, og det er greit å publisere navnet til Ragnar Follesøy, fordi han uttaler seg som representant for Basseng as. Likevel sendte Follesøy meg et trusselbrev om at han ville henge meg ut hvis jeg skrev om mine erfaringer. Her er en oppsummering av kundebehandlingen til Basseng as.

Per M. Tangerud

For en gal, gal, gal, gal verden


Det er en sivil sak i Oslo tingrett der størrelsen på erstatningen og oppreisingen skal avgjøres. Mannen ble i oktober 2000 pågrepet og dømt til 12 års fengsel for overlagt drap etter å ha skutt sin mor i hodet med en rifle. I juli 2010 ble konklusjonen at mannen var psykotisk på drapstidspunktet, og at han dermed var strafferettslig utilregnelig. Han er derfor tilkjent en erstatning for økonomisk tap med 179.000 kroner og oppreisning med 500.000 kroner.

Det mener mannen er langt fra nok, og han har derfor brakt saken inn for Oslo tingrett. Ifølge sluttinnlegget fra hans advokat Eric Lindset mener mannen å ha krav på opp til 1 million kroner i økonomisk tap og 9,5 millioner kroner i oppreisning, fordi han ble satt i fengsel for å ha drept sin mor. Oslo tingrett har satt av tre dager til saken. 

Det at en mann er psykotisk påvirker tydeligvis ikke hans evne til å kreve penger.

2014-10-11

Basseng as klarer ikke

Her er korrespondansen som viser Bassengs mislykkede forsøk på å få lamelltrekket til svømmebassenget reparert.

Trekket sluttet plutselig å virke, motoren trakk det halvveis av og så var det (nesten) stopp. Det kunne bevege seg en halv eller en meter av gangen, men dette var naturligvis ikke brukbart. Symptomene kunne tyde på korrosjon på kontaktene, så jeg ringte Basseng as. Det var ikke så lett å finne noen som kunne svare på hva jeg da skulle gjøre, men etter tre-fire telefonsamtaler hvor jeg forklarte problemet (til forskjellige personer, de hadde ingen som spesielt kunne ta seg av service), så skulle de kontakte produsenten for å finne ut hva som kunne gjøres.

#########################################

Før jeg publiserte denne korrespondansen tok jeg kontakt med Datatilsynet og advokat.
De uttalte at disse artiklene er godt innenfor ytringsfriheten, og det er greit å publisere navnet til Ragnar Follesøy, fordi han uttaler seg som representant for Basseng as.

Så her er korrespondansen, som varte flere uker før jeg kom til konklusjonen at representanten for Basseng rett og slett ikke ante hva han snakket om, og jeg kontaktet Forbrukerrådet.

#########################################

Fra Basseng

Hei
Du er ikke glemt, men jeg får ikke svar fra produsenten. Fortsetter å mase

Med vennlig hilsen
Ragnar Follesøy

#####
Fra meg

Hei, her er bilde fra lamelltrekket som ikke virker.
Som du ser, går det 2 ledninger (svart/rød) 12 V inn og 4 ledninger (rød/svart/hvit/blå) videre til motoren. Dessuten kommer det 2 ledninger (blå/brun) fra motoren og til reset-bryteren.
Jeg har forresten snakket med Forbrukerrådet, og de sier at et slikt produkt som er ment å vare minst 10-15 år klart kommer inn under regelen om 5 års reklamasjonsrett.


Per T_
#####
Fra Basseng

Hei
Vi bestrider ikke at det er 5 års reklamasjon på dette produktet, og vi imøteser faktura for når det er kjøpt. Basseng er et nytt firma og har ikke med seg hele historikken fra Grønt Fokus.

Fikk følgende svar fra produsenten
Mettre le rouge sur le + de la batterie et le noir sur le – de la batterie.
Puis
Mettre en contact le fil bleu-blanc et noir pendant 5 secondes.
Puis mettre en contact le fil bleu et noir voir si le moteur fonctionne
Puis mettre en contact le fil blanc et noir voir si le moteur fonctionne.
Si le moteur ne réagit pas à ce test c’est qu’il est HS.
Cordialement.

Sett den røde på + på batteriet og den svarte på – på batteriet
Og så
Kortslutt blå-hvit og svart i 5 sekunder
Kortslutt så den blå og svarte og se om motoren virker
Kortslutt så den hvite og svarte og se om mtoren virker
Hvis den ikke reagerer på denne testen, er den ødelagt

Med vennlig hilsen
Ragnar Follesøy
#####
Fra meg

Hei, vi er kommet litt lengre. Når jeg kortslutter blå/svart så skjer det ingenting, men når jeg kortslutter hvit/svart så rulles trekket på rullen (av bassenget). Faktura til ditt arkiv er vedlagt.

Hilsen Per T_
#####
Fra Basseng

Hei igjen
Anbefaler at du legger med nøkkelbryteren slik at de kan sjekke den også når de først har det nede. Husk å lage deg et koblingsskjema før du demonterer.

Hei igjen
Har sammen med produsenten kommet frem til at det er et printkort i motoren som er defekt. Kan du sende oss motoren, slik at vi kan sende den til Frankrike for service. Motoren er festet inn i røret bare med noen få skruer og kan lett trekkes ut.

Med vennlig hilsen
Ragnar Follesøy

#####
Fra meg

Nei dessverre, lett å ta ut motoren er det ikke.


Muligens hele trekket må fjernes for å komme til skruene? Men siden motoren ikke virker får jeg ikke fjernet trekket uten å skjære det opp i håndterlige enheter.
Når man tar i betraktning hvor ofte dette trekket har gått i stykker og hvor lang tid det tar før det igjen fungerer, så dekker det overhodet ikke sin funksjon som sikkerhetstrekk. Jeg foreslår derfor at dere henter tilbake trekket og refunderer det beløpet jeg har betalt. Til sammenligning fungerte det forrige motoriserte trekket i mer enn tyve år uten problemer.
Jeg har oppsummert mine erfaringer med lamelltrekket i følgende vedlegg. Hvis du har noen kommentarer før den blir publisert, må jeg ha dem innen 11. juli.

Hilsen Per T_

#####
Fra Basseng

Hei
Vi tar din lite skjulte trussel til etterretning, men kjenner oss ikke igjen hverken når det gjelder produktet eller på vår vilje/evne til å rett opp i problemer som oppstår. Vi har ikke mulighet til å sjekke detaljer om hva Grønt Fokus gjorde med din sak (tid det tok), men hos Basseng AS har den fått en korrekt behandling (slik vi gjøre med alle reklamasjoner). Når det gjelder kvaliteten på produktet er vi også veldig trygge på den, ettersom vi har svært mange solgte produkter og usedvanlig få feil. Har du vurdert om feilen kan skyldes overspenning i ditt anlegg? De to andre feilene som er registrert på dette produktet (gjennom de siste 6 årene), har kommet av overspenning hos kunden. Det gjelder (så vidt jeg husker) også ditt skap sist det var en reklamasjon, men Grønt Fokus valgte å gi deg nytt skap uten å lage noe nummer av det. Ettersom du har gjentagende feil, vil vi denne gangen sjekke produktet.

For å løsne motoren må du komme til skruer på utsiden av akslingen (røret). Nærmest akslingen er det vel noen stropper som er det første som ruller seg inn. Disse stroppene gjør vel at  kan trekke akslingen ut sidelengs  uten å rulle av lamellene. Ellers går det faktisk an å koble lamellene fra hverandre lamellene uten å ødelegge dem.

Når det gjelder reparasjon av disse motorene, er det bare et par firma i Europa som produserer dem og reparerer dem. Dette fordi vanntettinga er særdeles krevende (samme motor som brukes på nedsenket versjon). Ettersom vi snakker flytende fransk, kommuniserer vi enkelt med vår leverandør på dette, noe vi ser på som en styrke, ikke en ulempe slik du velger å se det. Som du sikkert vet, må en uansett utenlands for å kjøpe slike produkter.

Med vennlig hilsen
Ragnar Follesøy

#####
Fra meg

Hei igjen.

Hvordan du tar min melding er opp til deg. Men siden du påstår at dere ikke har kunnskap om historien (hvilket høres usannsynlig ut, siden dere er skilt ut fra Grønt Fokus), mente jeg det var best å gjøre en oppsummering av det som har skjedd. Det vil også danne et grunnlag for Forbrukerrådet hvis vi ikke kommer til enighet.
At du sier at det har vært forholdsvis få feil, hjelper dessverre ikke i mitt tilfelle. Å påstå at det er overspenning her, er bare tull. Jeg er elektroingeniør og har flere følsomme apparater koplet til nettet (som forøvrig er utstyrt med spenningsvern). Det er kun dette trekket som feiler.

Jeg har ingen problemer med at motoren må repareres i utlandet. Det jeg reagerer på, er den tiden det tar å få svar på de enkleste tekniske spørsmål og hvor mangelfulle svarene er.

La meg sitere deg: «Disse stroppene gjør vel at  kan trekke akslingen ut sidelengs  uten å rulle av lamellene.» Hvordan i all verden har du tenkt å få det til? Disse stroppene er innerst i rullen, under alle lamellene. Dette tyder på at du selv faktisk ikke forstår hvordan trekket fungerer.

Videre sier du: «Ellers går det faktisk an å koble lamellene fra hverandre lamellene uten å ødelegge dem.» Da venter jeg på bruksanvisning for hvordan dette kan gjøres. Imidlertid innebærer dette temmelig mye unødvendig arbeid, det er rett og slett begrensninger på hvor mye jeg kan la dette trekket belaste meg. Tidligere var bassenget til stor glede for familien, nå fører dette lamelltrekket bare til frustrasjoner.

Hilsen Per T_

#####
Fra Basseng
Hei
Hvis det stemmer at den siste halve meteren før lamellene er stropper, antar jeg at du kan dreie røret motsatt av opprullingsretning og derved få nok slark nok til å trekke røret ut sideveis. Ville ikke latt det være uprøvd.
Hvis det, som vi anser som enklest, ikke fungerer, skal jeg gi det oppskrift på å løsne lamellene.

Med vennlig hilsen
Ragnar Follesøy

#####
Fra meg

Dessverre, det går ikke. Jeg tror ikke du er klar over hvor mye trekket veier, eller hvor tungt det er å rotere;-)

Hilsen Per T_

#####
Fra Basseng

Rotere aksling, ikke trekket

Med vennlig hilsen
Ragnar Follesøy

#####
Fra meg

Du er velkommen hit for å prøve, det er ikke fysisk mulig.

Hilsen Per T_

#####
Fra Basseng

Underlig. Har vært med på det selv. Du får henge bjelken opp på to støtter mens du vikler trekket litt løsere slik at det ikke klemmer på akslingen. Når du da slipper det ned igjen vil du kunne tekke ut bjelken. Er på reise i morgen, så oppskrift på å løsne lameller kan jeg ikke gi før på torsdag. Er ikke anderledes enn at du med et lite skrujern fisker ut begynnelsen på en sammenkobling (ytterst på lamellen) og så drar skujernet bortover for å frigjøre mothaka.
Den første metoden er dog den tryggeste ( aksling ut sideveis)

#########################################

Den siste e-posten kom den 17. juni hvor han lovet ytterligere informasjon den 19. juni, men jeg har ikke hørt noe mer. Lamelltrekket veier langt over hundre kilo, og som pensjonist nøler jeg med å ta på meg en så tung og (ifølge Follesøy) lite trygg metode for å gjøre et nytt forsøk på å få ut motoren. 

Tidligere fremgangsmåte fra Follesøy var: 
«Disse stroppene gjør vel at kan trekke akslingen ut sidelengs uten å rulle av lamellene.» og «Ellers går det faktisk an å koble lamellene fra hverandre lamellene uten å ødelegge dem.» 
Jeg kan ikke se hvordan dette skal kunne gjøres. Bassengs representant, Ragnar Follesøy, påstår at han kan ta ut motoren; jeg har derfor invitert ham til å komme og skifte motoren, men uten svar. Jeg så derfor ingen annen utvei enn å ta kontakt medForbrukerrådet, men de klarte dessverre ikke å megle i denne saken.

Erfaringer med dette lamelltrekket fra Basseng as - dets historie.

Problemer og uoverensstemmelser med Basseng as og kundebehandlingen.

Etter at jeg hadde skrevet om mine erfaringer, fikk jeg trusselbrev fra Follesøy for å stoppe publiseringen. 

Per M. Tangerud

##########################################


2014-10-08

Lamelltrekk til svømmebasseng, fra Basseng as, virker ikke

Bassengtrekket, som er produsert av VR production (også kjent som A.P.F Annonay Productions France), har hatt store problemer helt fra begynnelsen; det har stoppet, gått i stykker, vil ikke starte, har låst seg – det fungerer ikke. Lamelltrekket til Basseng as er nå defekt og kan ikke brukes i det hele tatt.


For noen år siden investerte jeg i et lamelltrekk til svømmebassenget, det ble levert av Grønt Fokus. Basseng as overtok etter hvert basseng-produktene. Brosjyrene deres er lekre og profesjonelle, og fordi mitt gamle motoriserte trekk som hadde betjent meg trofast i over tyve år begynte å bli slitent, investerte jeg nesten femti tusen kroner i dette lamelltrekket. Det første problemet oppsto da monteringsveiledningen var på fransk. Etter litt masing fremskaffet leverandøren en delvis norsk utgave, den siste siden fikk jeg oversatt av en bekjent som kunne fransk.

Så hadde vi gleden av sikkehetstrekk over bassenget hele sommeren, men året etter sluttet det å virke. Jeg målte meg frem til at motoren ikke fikk spenning fra kontrollboksen, og etter litt frem og tilbake med leverandøren (som da var Grønt Fokus) returnerte jeg boksen. Den ble videresendt til produsenten i Frankrike, kom med tid og stunder tilbake, og jeg monterte den igjen. Deretter hadde vi gleden av sikkerhetstrekk over bassenget hele neste sommer, men året etter sluttet det å virke. Igjen var det feil med kraftforsyningen, og jeg gav opp hele kontrollboksen og gikk over til å kjøre motoren fra batteri (etter avtale med leverandøren).

Dette fungerte jo på et vis; lade batteriet i garasjen om natta og kjøre trekket av og på om dagen, helt til motoren sluttet å virke. Nå var det et firma som het Basseng as (drevet av de samme personene), som hadde overtatt ansvaret for trekk til svømmebasseng. De har ikke kompetanse på det tekniske, så alle spørsmål må oversettes til fransk, sendes til produsenten, og så må svaret oversettes tilbake til norsk. Alle deler må sendes til Frankrike for reparasjon eller bytte. Alt dette tar veldig lang tid. Etter å ha åpnet motoren, ser jeg spor av korrosjon, det er tydelig at franskmennene har brukt billigst mulige komponenter.

Konklusjonen er at i løpet av fem sommersesonger, så har trekket bare fungert som det skulle i to. Dette kan faktisk ikke kalles et sikkerhetstrekk. For det første er bassenget uten trekk i store deler av sesongen, og for det andre er det helt utrolig hvor mye ekstra arbeid og frustrasjoner dette lamelltrekket har skapt i forhold til det jeg hadde tidligere. Da hjelper det ikke om det ser pent ut i brosjyrene.
Bildet viser tydelig korrosjon på kontaktpunktene.

Jeg har lært noe av denne saken. Neste gang jeg kjøper utstyr til bassenget skal jeg sørge for å sjekke at:
 • Forhandleren har tekniske kunnskaper om det produktet han selger.
 • Det er mulig å få utført service hvis noe skulle feile.
Sett i ettertid, så har jeg faktisk aldri kjøpt et slikt teknisk produkt fra en forhandler som har så lite kunnskap om det han selger.

Her er hele korrespondansen for å prøve å få reparert trekket.

Problemer og uoverensstemmelser med Basseng as.

Forbrukerrådet prøvde å megle, men det ble dessverre ikke noe resultat.

Basseng as sender trusselbrev for å stoppe artiklene.

English version - engelsk utgave

Kundebehandlingen hos Basseng as

2014-10-06

Tørkepapir og resirkulering.

I den senere tid er det fokusert på at man ikke bør bruke tørkeruller av resirkulert papir på kjøkkenet. Især bør man unngå at det kommer i kontakt med kjøttvarer, her skal man benytte tørkeruller av 100% nyfiber.

Hva så med toalettpapir og papirlommetørklær? Det kommer jo i høyeste grad i kontakt med kjøtt. Hvilke infeksjoner kan man risikere ved å bruke resirkulert papir?

2014-10-05

Pensjon kan være enkelt

Regjeringen mener at deltidsansatte som jobber mindre enn 20 % ikke bør få tjenestepensjon. Dette har, naturlig nok, fått motbør fra arbeidstakerorganisasjonene. Norges har et urimelig komplisert pensjonssystem, og de fleste som blir spurt forteller at de skjønner ingenting og vet ikke hvor mye de får i pensjon. Det kunne vært mye bedre, og flere eksperter på forsikring har forklart at det i all enkelthet kunne vært slik:
 • Når man starter sin arbeidskarriere oppretter man en (eller flere) pensjonskonto i et forsikringsselskap (eller bank eller fondsselskap). På samme måten som man nå oppretter bankkonti eller aksjesparingskonti.
 • Gjennom hele arbeidslivet kan bedriften og arbeidstakeren sette inn penger på denne kontoen.
 • Hvor mye bedriften setter inn er avhengig av den enkeltes arbeidsavtale. Hvor mye arbeidstakeren setter inn vil ofte være avhengig av livssituasjon; nygift, veletablert, ny bolig osv.
 • Når man så pensjonerer seg (uavhengig av alder) vil man ha opparbeidet en garantert pensjon som utbetales hver måned resten av livet. 
Dessverre har vi ikke et slikt enkelt og oversiktlig system her i Norge. Det kommer av at de bestemmende myndigheter liker å lage byråkratiske, kompliserte og uoversiktlige systemer. De eksisterende pensjonssystemene er så dyre i drift at ytelsene må reduseres; derfor blir vanlige menneskers pensjon redusert med betydelige beløp hvert år. Den ordinære pensjonen blir underregulert i forhold til prisstigningen, pensjonister som bor sammen får redusert pensjonen sin, beløpet blir redusert med levealdersjustering og eldre arbeidsløse blir tvunget til å ta ut i pensjon i stedet for å gå på dagpenger til de blir 67 år.

2014-10-04

Sparedusjer

Miljøbevegelsen anbefaler sparedusjer. Vi har prøvd to forskjellige typer, en til 69 og en til 139 og erfaringen i vår familie er entydig: Riktignok bruker dusjene 30 % mindre vann, men du blir stående 50 % lenger under dusjen for å få vasket deg ren. Jeg har sett at andre har samme erfaring, så før man investerer i sparedusjer, så prøv en først. 

Tanken på å spare vann er besnærende, men sparedusj-hodene fungerer ikke særlig godt i praksis.

2014-10-03

Drammens Tidende toner flagg

Det er ikke så lange siden LO kjøpte opp Drammens Tidende, og nå viser resultatene seg. Avisen er blitt et partiorgan for Arbeiderpartiet, med ledere som den ene dagen hyller Masud Gharahkhanis valgkampstart og den andre dagen skriver: «Det som uansett er positivt med den situasjonen som er oppstått, er at Høyre helt sikkert ikke får rent flertall en gang til.» Stort klarere kan man ikke si det.

Det har vært flere undersøkelser som viser at det overveiende flertall av journalister stemmer Ap eller SV, og de få som støtter FrP tør ikke gi uttrykk for sine meninger – det blir ikke godt mottatt i de kretser. Se for eksempel Skandinavisk medieundersøkelse, presentert av Frank Aarebrot: «Norske journalister har et solid tyngdepunkt på den politiske venstresiden.» Aarebrot bekreftet at norske journalister stemmer mer rødt enn resten av befolkningen. Det blir ikke mye uavhengighet igjen i media når LO legger sin klamme hånd over aviser og TV, og har sterk styring med lederne.


DT hadde tidligere en profesjonell eier som satte pris på avisen som uavhengig formidlingskanal, dessverre ble den kjøpt opp av Amedia (Arbeiderpressen) som eies av LO. Landsorganisasjonen har naturligvis sin egen agenda som ikke nødvendigvis er forenlig med en uavhengig presse. Det er trist at den forrige regjeringen kanaliserte så mye av det offentliges penger til sine egne markedsføringskanaler. Disse omfatter nå et stort antall aviser, foruten NRK som alltid har satt sine formidable ressurser bak de rødgrønne. For mangfoldets skyld får vi håpe at Høyre og FrP gjør alvor av sine lovnader om å redusere pressestøtten til Dagsavisen (Arbeiderbladet), og at NRK fristilles. Det blir temmelig skjev informasjonsflyt i samfunnet når den ene siden har sitt sugerør solid plassert i statskassen.

2014-10-02

Høyere strømregning med varmepumpe

Statistisk Sentralbyrå kom med en analyse som avslørte at strømforbruket ikke reduseres med varmepumpe. Jeg kan bekrefte konklusjonen i undersøkelsen. Etter at jeg fikk installert varmepumpe for noen år siden har strømregningen økt med ca. 3 000 kroner i året. Men samtidig har regningen for parafin blitt redusert med omtrent 10 000 kroner per år. Dette resultatet er forutsigbart og ikke spesielt merkelig. Man kan ikke filosofere om miljøbløff for varmepumper uten å ta med alle typer oppvarming. At varmepumpen også fører til bedre komfort og mulighet for avkjøling om sommeren, må også tas med i betraktingen.

Det var en kar som klagde til varmepumpeleverandøren og ville ha igjen pengene for apparatet. Det sto i reklamen at han ville spare penger på oppvarmingen, men det gjorde han ikke. Selgeren spurte hvordan han hadde varmet opp tidligere; han brukte vedfyring. «Hvor mye betalte du for den?» «Ingenting, jeg hogger min egen ved gratis», var svaret. Konklusjonen gir seg selv. 

2014-10-01

Forflytningshemmede

Vi har i Drammen nettopp fått en ny forskrift for forflytningshemmede, den erstatter forskriften for bevegelseshemmede. Bevegelseshemmede ble tidligere kalt funksjonshemmede, som opprinnelig ble betegnet handikappede.

Min mor hadde polio i ungdommen og var sterkt handikappet. Hun startet som vanfør, deretter ble hun ufør, en tid var hun invalid, senere ble det funksjonshemmet, deretter bevegelseshemmet og det siste påfunnet fra bedrevitende sosionomer er at hun var forflytningshemmet. ”Maken til tull”, sa min mor, ”Jeg er krøpling, og uansett hva disse byråkratene døper det om til, så endrer ikke det på de faktiske forhold at jeg bare har halvparten av den muskelstyrken andre kvinner har.” 

Det har vært påvist at Norge har en offentlig administrasjon som er stor nok for en befolkning på ca førti millioner mennesker. Jeg har ofte lurt på hva alle disse menneskene egentlig gjør, men her blir det oppklart. Mange av dem er opptatt med å lage nye betegnelser som derved fører til at de må forandre alle tilhørende forskrifter.