2017-12-23

Hensynsfull i trafikken

Sykkelsti – fortau?

Nei, ikke når jeg har mulighet til å kjøre i veien for en bil.###########################################
Mange snubler over en god idé iblant, men de fleste reiser seg og går videre som om ingenting hadde hendt.
###########################################

Ingen kommentarer: