2018-01-01

Hjertesukk fra Vårherre


Jeg lot utrydde alt liv som var på jorden, både mennesker og fe og kryp…
Bare Noah og det som var i arken ble igjen.

Jeg slo ihjel alle de de førstefødte i Egypt, jeg utslettet Jeriko og Ninive, jeg drepte filistere i tusentall.

Jeg lot det regne svovel og ild over Sodoma og Gomorra – jeg ødela disse byene og alle som bodde der og alt som grodde på marken.

…..og så måtte jeg få en pasifist til sønn…..


###########################################

Hva er bønn?
Bønn er viktig når man våkner klokka to om natten fordi man har spist mer enn man burde ha spist.

###########################################

Ingen kommentarer: