2015-02-22

Menneskeverd

Mange muslimer forteller at Koranen sier at man ikke skal drepe mennesker, og at mennesker må respektere hverandre og være høflige mot hverandre. De har imidlertid omhyggelig utelatt at det kun er muslimer som regnes som mennesker, vi andre er infidel og har ikke noen rettigheter.


Ingen kommentarer: