2015-04-02

Lundteigen og strømprisene

Per Olaf Lundteigen ønsker å gå til krig mot strømprisene. Det mest effektive han da kan gjøre er faktisk å melde seg inn i Fremskrittspartiet. Der finnes som kjent de eneste politikerne som ønsker å redusere avgiftene; det er jo staten som tjener mest på de høye prisene. Dess større oppslutning om FrP, dess større mulighet er det for at også de andre politikerne vil redusere det konfiskatoriske avgiftsnivået vi har her i landet.

Senterpartiet, som går inn for at penger skal tas fra folk flest og overføres til en liten særgruppe, bør han med andre ord holde seg langt unna.

Ingen kommentarer: