2015-06-05

Myter, opprinnelse, samer og urbefolkning

Når kom egentlig samene til Norge? Aschehougs konversasjonsleksikon forteller at samene kom til Norge for to tusen år siden. Gyldendals store norske leksikon skriver at de første samiske bosetningene er fra rundt Kristi fødsel. Aschehougs norgeshistorie har samme informasjon; Samene bosatte seg i Norge fra 1000 f Kr og til omtrent år 0. Cappelens norgeshistorie, tilsvarende; I løpet av fem hundre år før Kristi fødsel. Når samene selv presenterer seg i internasjonale medier, som for eksempel Encarta, så forteller de at de bosatte seg i Norge hundre år før Kristi fødsel.

Som vi ser er det noe uenighet når det gjelder det nøyaktige årstall da den første samen krysset grensen til Norge. Men siden Norge beviselig har vært befolket i mer enn ni tusen år, så skal det ganske stor fantasi til for å hevde at samene er Norges opprinnelige urbefolkning. Det er nærliggende å tro at denne livlige fantasi har en viss sammenheng med de store offentlige overføringer som årlig gjøres til denne gruppen.

Hvem befolket Norge før samene kom til landet? Det er jo ganske nærliggende å betegne dem nordmenn.

Ingen kommentarer: