2015-07-25

Hjertesukk

Heldigvis bor jeg på landet og har god plass til alle de søppeldunkene som kommunen leverer til meg. Det er godt at vi ble kvitt de returpunktene som mentalt handikappede mennesker fylte med skrot som skulle vært levert andre steder. Men jeg kan ikke fri meg for å komme med et lite hjertesukk; fordi jeg har kildesortert og kompostert mat- og hageavfall lenge før politikerne og offentlig ansatte bestemte seg for å rote til systemet.
 • Før drev korps og foreninger med papirinnsamling og tjente penger på det. Nå har kommunen tatt over og fratatt dem denne lille inntektskilden. Nå må vi betale for å bli kvitt avisene i stedet for at frivillige organisasjoner hentet det gratis.
    
 • Den gang kunne vi få noen kroner ved å levere metall til skraphandleren, nå må vi betale kommunen for å bli kvitt det.
     
 • Før i tiden var det et lite privat firma som het Reginol. Det tok imot brukt olje og betalte noen slanter for denne, dessuten kunne man kjøpe rimelig reraffinert olje tilbake. Nå må vi betale avgift.
     
 • I Oslo sorterer glassmestrene alt glassavfall i forskjellige binger. Tidligere fikk de litt betalt for glasset de leverte inn, nå som kommunen har overtatt må de betale for å levere glasset.
     
 • Jeg husker en gang vi kunne levere tomflaskene på polet og få tilbake noen kroner i pant, nå må vi betale.
Det hadde vært fint om vi kunne ta miljøvern på alvor, det er en altfor viktig sak til at vi kan overlate den til politikere og offentlige byråkrater.Jeg vil forøvrig ønske Odd Myklebust til lykke med ny jobb. I mange år har Myklebust gjort en meget god jobb med å redigere meninger-spalten i Drammens Tidende og la alle sider og meninger få slippe til. Det har min hustru og jeg merket de gangene Myklebust har vært ute og reist, da blir våre innlegg summarisk refusert av navnløse vikarer. Jeg ønsker Myklebust lykke til videre med et spennende prosjekt, men det blir et savn for Drammens Tidende.

Ingen kommentarer: