2009-01-02

Unnskyldninger

A-magasinet hadde en fascinerende artikkel om det vanskelige ordet unnskyld. Det var mange gode eksempler og utdypninger av unnskyldninger i det offentlige rom. Det er imidlertid et forhold som jeg finner noe skremmende – nå går lederne i offentlige etater på kurs for å lære seg å beklage (og legge seg flate) når de har gjort noe feil. Det er naturligvis for mye forlangt at de skulle gå på kurs i å gjøre tingene riktig første gang, men jeg etterlyser sterkt kurs i å lære av sine feil. Et slikt kurs ville vært mye mer samfunnsnyttig enn kurset i å legge seg flat for kritikk. Erfaring fra de siste tiårene viser jo at byråkratier (både offentlige og private) er fullstendig ute av stand til å lære av sine erfaringer – det kan bare enkeltpersoner. Byråkratiske systemer fortsetter helt uavhengig av personer og erfaringer, og vi opplever at nye ledere har perfeksjonert kunsten å legge seg flate og be om unnskyldning, men ingenting skjer. Systemet fortsetter akkurat som tidligere, dette er trist, men det er muligens en naturlov.

Ingen kommentarer: