2014-10-25

Forbrukerrådet og problemene med Basseng as

Til mitt svømmebasseng kjøpte jeg et lamelltrekk fra Basseng as. Dette trekket skal sikre bassenget når man er borte og holde på varmen om natten. Dessuten vil det, når det virker, redusere behovet for klor vesentlig. Dessverre har det såkalte sikkerhetstrekket bare virket som det skulle i to av de siste fem årene. Her er hele historien til trekket beskrevet, dette er korrespondansen med Basseng as og her er en oppsummering av alle problemene som oppsto under den kommunikasjonen. Etter tre ukers brevveksling innså jeg at det var håpløst å få service fra firmaet, og tok kontakt med Forbrukerrådet. Alle dokumentene er offentlig tilgjengelig gjennom Forbrukerrådet i Agder.

Fordi jeg nå hadde mistet all tiltro til firmaet og produktet, var mitt forslag til Forbrukerrådet å heve kjøpet og få refundert beløpet jeg hadde betalt, drøyt 45 000 kroner. Forbrukerrådet ønsket imidlertid å megle i saken. Etter litt «frem og tilbake», foreslo jeg at Basseng as skulle reparere trekket og deretter garantere at det ville virke i fem år. Jeg regnet med at hvis leverandøren virkelig hadde tro på produktet sitt, så burde de ikke ha noe problem med dette. Basseng as nektet imidlertid, og insisterte på at VR production skulle inspisere motoren, og at jeg måtte godta deres vurdering. VR production er firmaet som hadde produsert trekket, og som det går frem av mine tidligere erfaringer med firmaet, kan man ikke stole på deres vurderinger. De ville ikke innrømme at det kunne være feil på produktet, men påsto at det var overspenninger på nettet her i Norge. Selv om jeg påviste at det ikke hadde vært problemer her, fortsatte VR production og Follesøy fra Basseng as å hevde dette. Jeg kunne derfor ikke stole på at eventuelle rapporter fra den franske produsenten ville være objektive. Det var opplagt at de også ved den siste feilen ville konkludere med at det var forhold hos meg som ødela motoren.  Mitt anlegg har overspenningsvern i sikringsboksen, og jeg har flere apparater som er langt mer følsomme enn en elektromotor, men det er kun dette lamelltrekket som går i stykker.

Mitt alternativ var da å engasjere en montør til å demontere motoren og så sende den til en uavhengig kontrollinstans. Jeg konkluderte imidlertid med at det ville bli en høy kostnad, og at jeg fremdeles ville være låst til å bruke det samme usikre trekket i fremtiden. Derfor besluttet jeg i stedet å investere i et nytt trekk av bedre kvalitet.

Nå har jeg avskrevet hele lamelltrekket fra Basseng as som en dårlig erfaring og tar med meg lærdommen videre. Neste gang jeg kjøper utstyr til bassenget skal jeg sørge for å sjekke at forhandleren har tekniske kunnskaper om det produktet han selger, og at det er mulig å få utført service hvis noe skulle svikte. Jeg vil også unngå en leverandør som skjeller ut, harselerer over og sender trusselbrev til kunden. Slik er mine erfaringer med kundebehandlingen hos Basseng as.

Per M. Tangerud

Ingen kommentarer: