2014-10-23

Fortsatt tvungen boplikt i Norge

Det ser dessverre ikke ut som om landbruksminister Listhaug får Stortinget med på å oppheve den tvungne boplikten i Norge. Det er trist; Norsk senter for bygdeforskning leverte en rapport som viste hvordan boplikten fører til fraflytting i kommunene. En annen publisert undersøkelse viser at det er i senterpartistyrte kommuner at fraflyttingen er størst. Dette virker ved første øyekast litt pussig, all den tid Senterpartiet så sterkt markedsfører seg som det distriktsvennlige partiet. Ved nærmere ettertanke er resultatet imidlertid nokså naturlig og svært forutsigbart.


Senterpartiet går inn for at lokalpolitikerne skal kontrollere makspris på eiendommer og tvangssalg til personer som lokalpolitikerne mener er verdifulle for bygda. De støtter dessuten boplikt og konsesjonsreguleringer som igjen vanskeliggjør bosettingen. Alt dette gjør Senterpartiet i den gode hensikt å sikre bosetningen i Utkant-Norge. Resultatet er imidlertid stikk motsatt; og objektivt sett så er det jo ikke noe rart at svært få ønsker å bosette seg i kommuner som styres så diktatorisk, og det er heller ikke noe rart i at folk flytter til andre steder hvor de har større frihet og flere muligheter. Det er trist at Venstre og KrF etter hvert har beveget seg så langt til venstre at de ser på tvang som et naturlig virkemiddel i Norge.

Ingen kommentarer: