2014-10-29

Gled dere, nå kommer snart veisaltet

Statistikk er ikke greit.

http://verdenogvi.blogspot.no/2010/02/salting-og-juks-med-statistikk.html

Da en mann fra Veidirektoratet skulle (bort)forklare den voldsomme saltingen som skjer her i landet sa han: "De strør ut mer salt på veiene i Tyskland enn vi gjør her i Norge." Antall km vei i Tyskland kontra Norge unnlot han omhyggelig å svare på.

Ingen kommentarer: