2015-03-21

Norsk mat er verdens dyreste

Av en liter melk som koster femten kroner, går seks kroner til melkebonden, fire kroner til meieribruket, tre kroner til Staten og to kroner til butikken. Det vi ikke hører i debatten er at grossistene på jordbruksprodukter er bøndenes egne organisasjoner, og at Staten i tillegg bruker av momsen til å gi bøndene solide subsidier.

Av denne rekordprisen på femten kroner, forsyner bøndene og bøndenes organisasjoner seg med nesten hele beløpet. Det er ikke det minste rart at bondeorganisasjonene bruker voldsomme midler for å bekjempe enhver form for konkurranse. Det er ingen andre bransjer som kan beregne seg en slik avanse på sine produkter.

Tenk på dette:

 • Hvis kvaliteten på norske landbruksprodukter er så god, hvorfor er da bøndene så livredd for konkurranse?
    
 • Hvis prisene virkelig er riktige, hvorfor behøver man å forby nordmenn å ta med seg mer enn helt minimale kvoter fra utlandet?
    
 • Hvis organiseringen av Norges jordbruk er fornuftig, hvorfor behøver da landbrukets organisasjoner å bruke millionbeløp til reklame for å forsvare subsidiesystemet?
    
 • Hvis norske produkter kan hevde seg, hvorfor er det forbudt å importere fra andre land inntil den siste, tørre, skrukkete norske potet er solgt?
    
 • Hvis norske poteter var gode, hvorfor er det da en storm av protester fra fortvilte norske kunder hver eneste vår?
    
 • Hvis overføringssystemet fra statskassen til bøndene skaper et sunt næringsliv, hvorfor dumpes da norske landbruksprodukter i utlandet, til en brøkdel av de priser norske forbrukere må betale?


Ingen kommentarer: