2015-03-09

Populisme i praksis

Fremskrittspartiet blir stadig beskyldt for å være populistisk. Ved å slå opp i Aschehougs store leksikon finner jeg at populisme betyr: ”En bevegelse søm prøver å få svake grupper i samfunnet med i styre og stell”. Man kan sannelig si at Fremskrittspartiet er det eneste partiet som kjemper for de svake i Norge; folk i sykehuskø, minstepensjonister og forbryternes ofre. Hva er det som er så galt med dette? Det virker faktisk som om vi trenger mer populisme her i Norge. 

Ingen kommentarer: