2014-11-22

Effektiv kommunesammenslåing?

Kongstanken er større og færre kommuner. For å realisere denne drømmen argumenteres med stordriftsfordeler og effektivisering; dess færre og større kommuner, desto mer ressurser blir tilgjengelig for den enkelte innbygger. 

La oss se på hvordan kommuneadministrasjonen fungerer. Denne administrasjonen er bygd opp som pyramider og vi kan illustrere det slik:

*
***
*****
*
***
*****

Vi ser hvordan det i to små kommuner går med 8 ressurser for å administrere 10 innbyggere. Hvis vi slår disse to sammen til en, blir resultatet som følger:

*
****
*******
**********

Vi ser nå hvordan det går med 12 ressurser for å administrere de samme 10 innbyggerne. Forrige gang politikerne forsøkte å effektivisere politivesenet, så resulterte det i at en rekke politimestre ble satt på tørkeloftet uten arbeidsoppgaver, men med full lønn. Dette er det offentliges svar på gullpensjoner. 


Ingen kommentarer: