2014-11-11

Folkeavstemning om innvandringspolitikken

På spørsmålet om vi kan ha folkeavstemning om innvandringspolitikken svarte Turid Wickstrand Iversen fra Høyre følgende: "Folkeavstemning til erstatning for vanlige lokaldemokratiske prosesser kan så tvil om bystyrets forankring til innbyggerne i vår kommune."

Betyr dette, oversatt fra politikerspråk til vanlig norsk, at hun ikke vil ha folkeavstemning fordi hun er redd for at en avstemning vil vise at folket har en helt annen mening enn den bystyret har?

Ingen kommentarer: