2014-11-29

Mer sutring fra Torgeir Micaelsen

Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen beklager seg sterkt over at pasienter nå skal behandles som kunder og selv få velge behandlingssted. 20 millioner er altfor mye for å utvikle et nytt datasystem, tenk på alle de pasientene vi kunne behandlet for disse pengene, sier han.

Han burde i stedet tenke på at hvis pasientene ble behandlet som kunder, så ville de hatt rettigheter i stedet for å bli kasteballer.#####################################################

Politiker lyver aldri; unntatt når de åpner munnen....

#####################################################

Ingen kommentarer: